Явище конвекції: Конвекція — Вікіпедія

Содержание

Конвекція — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Витання паперових листочків у конвекційних потоках повітря над радіатором опалювання

Конвекція — явище перенесення тепла в рідинах, газах або сипких середовищах потоками самої речовини (неважливо, вимушено або мимоволі).

 • 1. Перенесення енергії у вигляді теплоти за допомогою речовини середовища, яке рухається.
 • 2. У хімії атмосфери — вертикальний рух повітря, викликаний розширенням повітря, нагрітого біля поверхні Землі.
 • 3. Механізм переносу мас, що включає об’ємний рух розчину або газу (на відміну від дифузії, що включає рух індивідуальних молекул). Розрізняють вимушену конвекцію (пр., від механічного перемішування) і природну. Природна конвекція особливо важлива в електрохімічних процесах, де вона завжди відбувається при поверхні електрода.

Існує так звана природна конвекція, яка виникає в речовині мимоволі при її нерівномірному нагріванні в полі тяжіння. При такій конвекції, нижні шари речовини нагріваються, легшають і спливають вгору, а верхні шари, навпаки, остигають, стають важчими і занурюються вниз, після чого процес повторюється знову і знову.

За деяких умов процес перемішування самоорганізовуватиметься в структуру окремих вихорів і виходять більш-менш правильні ґрати з конвекційних осередків. Див. Комірки Бенара.

Природній конвекції зобов’язано багато атмосферних явищ, зокрема утворення хмар.

Завдяки тому ж явищу рухаються тектонічні плити. Конвекція відповідальна за появу гранул на Сонці.

Під час вимушеної (примусової) конвекції переміщення речовини обумовлене дією зовнішніх сил (насос, лопаті вентилятора тощо). Вона застосовується, коли природна конвекція є недостатньо ефективною.

Конвекцією також називають перенесення теплоти, маси або електричних зарядів середовищем, що рухається.

Конвекційний потік (рос. конвекционный поток; англ. convection; convection current, convective flow; нім. Konvektionsstrom m) — переміщення частинок рідини чи газу, зумовлене різницею температур, а отже, і різницею густин. Потік тепла, яке переноситься висхідним рухом повітря.

За видом потоку розрізняють ламінарну і турбулентну конвекцію.

Фізичні механізми конвекції[ред. | ред. код]

Існує багато механізмів виникнення конвекції, деякі з них:

 • Термогравітаційна конвекція — звичайна конвекція, виникає у полі гравітації під дією різниці температур завдяки силі Архімеда. Може призводити до виникнення комірок Бенара.
 • Ефект Марангоні.
 • Термомагнітна конвекція — виникає у магнітних рідинах у гравітаційному полі під дією магнітних сил.

У тектоніці конвекція (див. рисунок) — передбачуваний рух мас підкорової або мантійної речовини, направлене латерально або вгору-вниз головним чином за рахунок змін у тепловому режимі мас. Згідно з рядом гіпотез саме з конвекцією пов’язане горотворення, утворення океанічних жолобів, острівних дуг, геосинкліналей.

У океанографії конвекція — найважливіший механізм перемішування вод океану.

У метеорології конвекція — підняття від землі тепліших мас повітря й одночасне опускання холодніших.

Конвекційний перенос домішок у атмосфері гірничих виробок.

Явище конвекції і приклади конвекції

Якщо наблизити руку до включеної електролампиабо помістити долоню над гарячою плитою, можна відчути рух теплих потоків повітря. Той же ефект можна спостерігати при коливанні аркуша паперу, який міститься над відкритим полум’ям. Обидва ефекти пояснюються конвекцією.

Що являє собою?

В основі явища конвекції лежить розширення більшхолодного речовини при зіткненні з гарячими масами. В таких обставинах нагрівається речовина втрачає щільність і стає легше в порівнянні з навколишнім його холодним простором. Найбільш точно дана характеристика явища відповідає переміщенню теплових потоків при нагріванні води.

Рух молекул в протилежних напрямкахпід впливом нагрівання — це саме те, на чому грунтується конвекція. Випромінювання, теплопровідність виступають схожими процесами, проте стосуються насамперед передачі теплової енергії в твердих тілах.

Яскраві приклади конвекції — переміщення теплогоповітря в середині приміщення з опалювальними приладами, коли нагріті потоки рухаються під стелю, а холодне повітря опускається до самої поверхні підлоги. Саме тому при включеному опаленні вгорі кімнати повітря помітно тепліше в порівнянні з нижньою частиною приміщення.

Закон Архімеда і теплове розширення фізичних тіл

Щоб зрозуміти, що являє собою природнаконвекція, досить розглянути процес на прикладі дії закону Архімеда і явища розширення тіл під впливом теплового випромінювання. Так, відповідно до закону, підвищення температури обов’язково призводить до збільшення об’ємів рідини. Нагрівається знизу рідина в ємностях піднімається вище, а волога більшої щільності, відповідно, переміщається нижче. У разі нагрівання зверху більш і менш щільні рідини залишаться на своїх місцях, в такому випадку явища не відбудеться.

виникнення поняття

Вперше термін «конвекція» був запропонований англійським вченим Вільямом Прутом ще в 1834 році. Використовувався він для опису переміщення теплових мас в нагрітих, що рухаються рідинах.

Перші теоретичні дослідження явищаконвекції стартували лише в 1916 році. В ході експериментів було встановлено, що перехід від дифузії до конвекції в підігріваються знизу рідинах виникає при досягненні деяких критичних температурних значень. Пізніше це значення набуло визначення «число Роеля». Воно було так названо на честь дослідника, який займався його вивченням. Результати дослідів дозволили дати пояснення переміщенню теплових потоків під впливом сил Архімеда.

види конвекції

Існує кілька видів описуваного намиявища — природна і вимушена конвекція. Приклад переміщення потоків гарячого і холодного повітря в середині приміщення якнайкраще характеризує процес природної конвекції. Що стосується вимушеної, то її можна спостерігати при перемішуванні рідини ложкою, насосом або мішалкою.

Конвекція неможлива при нагріванні твердих тіл. Всьому виною досить сильне взаємне тяжіння при коливанні їх твердих частинок. В результаті нагрівання тел твердої структури не виникають конвекція, випромінювання. Теплопровідність замінює зазначені явища в таких тілах і сприяє передачі теплової енергії.

Окремим видом виступає так званакапілярна конвекція. Відбувається процес при перепадах температури під час руху рідини по трубах. У природних умовах значення такої конвекції поряд з природною і вимушеної вкрай несуттєво. Однак в космічній техніці капілярна конвекція, випромінювання і теплопровідність матеріалів стають вельми значущими факторами. Навіть найслабші конвективні руху в умовах невагомості приводять до утруднення реалізації деяких технічних завдань.

Конвекція в шарах земної кори

Процеси конвекції нерозривно пов’язані зприродним утворенням газоподібних речовин в товщі земної кори. Розглядати земну кулю можна як сферу, що складається з декількох концентричних шарів. У самому центрі розташовується масивне гаряче ядро, яке представляє собою рідку масу високої щільності з вмістом заліза, нікелю, а також інших металів.

Оточуючими шарами для земного ядра виступаютьлітосфера і напіврідка мантія. Верхній шар земної кулі є безпосередньо земну кору. Літосфера сформована з окремих плит, які знаходяться у вільному русі, переходячи по поверхні рідкої мантії. В ході нерівномірного нагрівання різних ділянок мантії і гірських порід, які відрізняються різним складом і щільністю, відбувається утворення конвективних потоків. Саме під впливом таких потоків виникає природне перетворення ложа океанів і переміщення несучих континентів.

Відмінності конвекції від теплопровідності

Під теплопровідністю слід розумітиздатність фізичних тіл до передачі тепла за допомогою руху атомних і молекулярних сполук. Метали виступають відмінними провідниками тепла, так

Явище конвекції і приклади конвекції

Якщо наблизити руку до включеної электролампе або помістити долоню над гарячою плитою, можна відчути рух теплих потоків повітря. Той же ефект можна спостерігати при коливанні аркуша паперу, розміщеного над відкритим полум’ям. Обидва ефекти пояснюються конвекцією.

конвекція фізика

представляє собою?

В основі явища конвекції лежить розширення більш холодного речовини при зіткненні з гарячими масами. В таких обставинах нагреваемое речовина втрачає щільність і стає легше в порівнянні з оточуючим його холодним простором. Найбільш точно дана характеристика явища відповідає переміщення теплових потоків при нагріванні води.

Рух молекул в протилежних напрямках під впливом нагрівання – це саме те, на чому ґрунтується конвекція. Випромінювання, теплопровідність виступають схожими процесами, однак стосуються передусім передачі теплової енергії в твердих тілах.

конвекція випромінювання теплопровідність

Яскраві приклади конвекції – переміщення теплого повітря в середині приміщення з опалювальними приладами, коли нагріті потоки рухаються під стелю, а холодне повітря опускається до самої поверхні підлоги. Саме тому при включеному опаленні вгорі кімнати повітря помітно тепліше в порівнянні з нижньою частиною приміщення.

Закон Архімеда і теплове розширення фізичних тіл

Щоб зрозуміти, що являє собою природна конвекція, досить розглянути процес на прикладі дії закону Архімеда і явища розширення тіл під впливом теплового випромінювання. Так, згідно із законом, підвищення температури обов’язково призводить до збільшення обсягів рідини. Нагрівається знизу рідина в ємностях піднімається вище, а волога більшої щільності, відповідно, переміщується нижче. У разі нагрівання зверху більш і менш щільні рідини залишаться на своїх місцях, в такому випадку явища не відбудеться.

Більше:

Найефективніші методи пророщування насіння

Найефективніші методи пророщування насіння

Незважаючи на те що розсадний метод в овочівництві — це процес дуже трудомісткий, його використовують більшість садівників. Загортання насіння у відкритий грунт — це простий та зручний спосіб, але він ефективний тільки в певних кліматичних зонах. В у…

Світловідбиваюча фарба. Сфери застосування

Світловідбиваюча фарба. Сфери застосування

Коли транспортні кошти почали заповнювати дороги, свою популярність почала набирати світловідбиваюча фарба. Завдяки цій фарбі, як водіям, так і пішоходам стає набагато легше уникнути аварійних ситуацій в темний час доби. Призначення фарби Світловідби…

Кладка цегли своїми руками: покрокова інструкція

Кладка цегли своїми руками: покрокова інструкція

Перш ніж почати кладку цегли, слід ознайомитися з нюансами цього процесу. За фото кладки цегли своїми руками видно, що це досить легко. І щоб дійсно спростити цю задачу, нижче будуть наведені кроки самостійної викладки цегли. Коротка термінологія Цег…

Виникнення поняття

Вперше термін «конвекція» був запропонований англійським вченим Вільямом Прутом ще в 1834 році. Використовувався він для опису переміщення теплових мас у нагрітих, рухомих рідинах.

Перші теоретичні дослідження явища конвекції стартували лише в 1916 році. У ході експериментів було встановлено, що перехід від дифузії до конвекції в підігріваються знизу рідинах виникає при досягненні деяких критичних температурних значень. Пізніше це значення одержало визначення «число Роэля». Воно було так названо на честь дослідника, що займався його вивченням. Результати дослідів дозволили дати пояснення переміщення теплових потоків під впливом сил Архімеда.

Види конвекції

вимушена конвекціяІснує кілька видів описуваного нами явища – природна і вимушена конвекція. Приклад переміщення потоків гарячого і холодного повітря в середині приміщення як не можна краще характеризує процес природної конвекції. Що стосується вимушеної, то її можна спостерігати при перемішуванні рідини ложкою, насосом або мішалкою.

Конвекція неможлива при нагріванні твердих тел. Всьому виною досить сильне взаємне тяжіння при коливанні їх твердих частинок. В результаті нагрівання тіл твердої структури не виникають конвекція, випромінювання. Теплопровідність замінює зазначені явища в таких тілах і сприяє передачі теплової енергії.

Окремим видом виступає так звана капілярна конвекція. Відбувається процес при перепадах температури під час руху рідини по трубах. У природних умовах значення такої конвекції поряд з природної та вимушеної вкрай несуттєво. Проте в космічній техніці капілярна конвекція, випромінювання і теплопровідність матеріалів стають вельми значущими факторами. Навіть самі слабкі конвективні рухи в умовах невагомості призводять до утруднення реалізації деяких технічних завдань.

Конвекція в шарах земної кори

Процеси конвекції нерозривно пов’язані з природним утворенням газоподібних речовин у товщі земної кори. Розглядати земну кулю можна як сферу, що складається з декількох концентричних шарів. В самому центрі розташовується масивне гаряче ядро, яке являє собою рідку масу високої щільності з вмістом заліза, нікелю, а також інших металів.

приклади конвекції

Оточуючими шарами для земного ядра виступають літосфера і напіврідка мантія. Верхній шар земної кулі являє собою безпосередньо земну кору. Літосфера сформована з окремих плит, які знаходяться у вільному русі, переміщуючись по поверхні рідкої мантії. В ході нерівномірного нагрівання різних ділянок мантії та гірських порід, які відрізняються різним складом і щільністю, відбувається утворення конвективних потоків. Саме під впливом таких потоків виникає природне перетворення ложа океанів і переміщення несучих континентів.

Відмінності конвекції від теплопровідності

Під теплопровідністю слід розуміти здатність фізичних тіл до передачі тепла за допомогою руху атомних і молекулярних сполук. Метали виступають відмінними провідниками тепла, так як їх молекули перебувають у нерозривній контакті один зіншому. Навпаки, газоподібні і летючі речовини виступають поганими провідниками тепла.

Як відбувається конвекція? Фізика процесу ґрунтується на перенесенні тепла за рахунок вільного руху маси молекул речовин. У свою чергу, теплопровідність полягає виключно в передачі енергії між складовими частинками фізичного тіла. Однак і той, і інший процес неможливий без наявності частинок речовини.

Приклади явища

конвекція випромінюванняНайбільш простим і доступним для розуміння прикладом конвекції може послужити процес роботи звичайного холодильника. Циркуляція охолодженого газу фреону по трубах холодильної камери призводить до зниження температури верхніх шарів повітря. Відповідно, заміщаючи більш теплими потоками, холодні опускаються вниз, охолоджуючи, таким чином, продукти.

Розташована на тильній панелі холодильника решітка грає роль елемента, що сприяє відведення теплого повітря, утвореного в компресорі агрегату під час стиснення газу. Охолодження решітки також ґрунтується на конвективних механізмах. Саме з цієї причини не рекомендується захаращувати простір позаду холодильника. Адже тільки в такому випадку охолодження може відбуватися без труднощів.

Інші приклади конвекції можна помітити, спостерігаючи за таким природним явищем, як рух вітру. Нагріваючись над посушливими континентами і охолоджуючись над місцевістю з більш суворими умовами, потоки повітря починають витісняти один одного, що приводить до їх руху, а також переміщенню вологи і енергії.

На конвекції зав’язана можливість ширяння птахів і планерів. Менш щільні і більш теплі повітряні маси при нерівномірному нагріванні біля поверхні Землі призводять до утворення висхідних потоків, що сприяє процесу випарювання. Для подолання максимальних відстаней без витрати сил та енергії птахам потрібно вміння знаходити подібні потоки.

Хороші приклади конвекції – утворення диму в димоходах і вулканічних кратерах. Переміщення диму вгору засноване на його більш високій температурі і низькій щільності порівняно з навколишнім середовищем. При охолодженні дим поступово осідає в нижні шари атмосфери. Саме з цієї причини промислові труби, за допомогою яких відбувається викид шкідливих речовин в атмосферу, роблять максимально високими.

найпоширеніші приклади конвекції в природі і техніці

природна конвекція

Серед найбільш простих, доступних для розуміння прикладів, які можна спостерігати в природі, побуті і техніці, слід виділити:

 • рух повітряних потоків під час роботи побутових батарей опалення;
 • освіта і рух хмар;
 • процес руху вітру, мусонів і бризів;
 • зсув тектонічних земних плит;
 • процеси, які призводять до вільного газоутворення.

Приготування їжі

Все частіше явище конвекції реалізується в сучасних побутових приладах, зокрема у духових шафах. Газовий шафа з конвекцією дозволяє готувати різні страви одночасно на окремих рівнях при різній температурі. При цьому повністю виключається змішання смаків і запахів.

явище конвекції

Нагрівання повітря в традиційному духовій шафі ґрунтується на роботі єдиною пальника, що призводить до нерівномірного розподілу тепла. За рахунок цілеспрямованого переміщення гарячих потоків повітря за допомогою спеціалізованого вентилятора страви в конвекційному духовій шафі виходять більш соковитими, краще пропікаються. Такі пристрої швидше нагріваються, що дозволяє зменшити час, необхідний на приготування їжі.

Звісно, для господинь, які готують в духовій шафі всього лише кілька разів на рік, побутовий прилад з функцією конвекції не можна назвати технікою першої необхідності. Однак для тих, хто не може жити без кулінарних експериментів, такий пристрій стане просто незамінним на кухні.

Сподіваємося, що представлений матеріал виявився корисним для вас. Всього доброго!

Явище конвекції і приклади конвекції

Якщо наблизити руку до включеної електролампиабо помістити долоню над гарячою плитою, можна відчути рух теплих потоків повітря. Той же ефект можна спостерігати при коливанні аркуша паперу, який міститься над відкритим полум’ям. Обидва ефекти пояснюються конвекцією.

Що являє собою?

В основі явища конвекції лежить розширення більшхолодного речовини при зіткненні з гарячими масами. В таких обставинах нагрівається речовина втрачає щільність і стає легше в порівнянні з навколишнім його холодним простором. Найбільш точно дана характеристика явища відповідає переміщенню теплових потоків при нагріванні води.

Рух молекул в протилежних напрямкахпід впливом нагрівання — це саме те, на чому грунтується конвекція. Випромінювання, теплопровідність виступають схожими процесами, проте стосуються насамперед передачі теплової енергії в твердих тілах.

Яскраві приклади конвекції — переміщення теплогоповітря в середині приміщення з опалювальними приладами, коли нагріті потоки рухаються під стелю, а холодне повітря опускається до самої поверхні підлоги. Саме тому при включеному опаленні вгорі кімнати повітря помітно тепліше в порівнянні з нижньою частиною приміщення.

Закон Архімеда і теплове розширення фізичних тіл

Щоб зрозуміти, що являє собою природнаконвекція, досить розглянути процес на прикладі дії закону Архімеда і явища розширення тіл під впливом теплового випромінювання. Так, відповідно до закону, підвищення температури обов’язково призводить до збільшення об’ємів рідини. Нагрівається знизу рідина в ємностях піднімається вище, а волога більшої щільності, відповідно, переміщається нижче. У разі нагрівання зверху більш і менш щільні рідини залишаться на своїх місцях, в такому випадку явища не відбудеться.

виникнення поняття

Вперше термін «конвекція» був запропонований англійським вченим Вільямом Прутом ще в 1834 році. Використовувався він для опису переміщення теплових мас в нагрітих, що рухаються рідинах.

Перші теоретичні дослідження явищаконвекції стартували лише в 1916 році. В ході експериментів було встановлено, що перехід від дифузії до конвекції в підігріваються знизу рідинах виникає при досягненні деяких критичних температурних значень. Пізніше це значення набуло визначення «число Роеля». Воно було так названо на честь дослідника, який займався його вивченням. Результати дослідів дозволили дати пояснення переміщенню теплових потоків під впливом сил Архімеда.

види конвекції

Існує кілька видів описуваного намиявища — природна і вимушена конвекція. Приклад переміщення потоків гарячого і холодного повітря в середині приміщення якнайкраще характеризує процес природної конвекції. Що стосується вимушеної, то її можна спостерігати при перемішуванні рідини ложкою, насосом або мішалкою.

Конвекція неможлива при нагріванні твердих тіл. Всьому виною досить сильне взаємне тяжіння при коливанні їх твердих частинок. В результаті нагрівання тел твердої структури не виникають конвекція, випромінювання. Теплопровідність замінює зазначені явища в таких тілах і сприяє передачі теплової енергії.

Окремим видом виступає так званакапілярна конвекція. Відбувається процес при перепадах температури під час руху рідини по трубах. У природних умовах значення такої конвекції поряд з природною і вимушеної вкрай несуттєво. Однак в космічній техніці капілярна конвекція, випромінювання і теплопровідність матеріалів стають вельми значущими факторами. Навіть найслабші конвективні руху в умовах невагомості приводять до утруднення реалізації деяких технічних завдань.

Конвекція в шарах земної кори

Процеси конвекції нерозривно пов’язані зприродним утворенням газоподібних речовин в товщі земної кори. Розглядати земну кулю можна як сферу, що складається з декількох концентричних шарів. У самому центрі розташовується масивне гаряче ядро, яке представляє собою рідку масу високої щільності з вмістом заліза, нікелю, а також інших металів.

Оточуючими шарами для земного ядра виступаютьлітосфера і напіврідка мантія. Верхній шар земної кулі є безпосередньо земну кору. Літосфера сформована з окремих плит, які знаходяться у вільному русі, переходячи по поверхні рідкої мантії. В ході нерівномірного нагрівання різних ділянок мантії і гірських порід, які відрізняються різним складом і щільністю, відбувається утворення конвективних потоків. Саме під впливом таких потоків виникає природне перетворення ложа океанів і переміщення несучих континентів.

Відмінності конвекції від теплопровідності

Під теплопровідністю слід розумітиздатність фізичних тіл до передачі тепла за допомогою руху атомних і молекулярних сполук. Метали виступають відмінними провідниками тепла, так як їх молекули знаходяться в неро

Конвекция — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Эта иллюстрация показывает расчетную картину конвективного движения в мантии Земли

Конвекция (от лат. convectiō — «перенесение») — вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками. Существует так называемая естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. При некоторых условиях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей и получается более или менее правильная решётка из конвекционных ячеек.

Различают ламинарную и турбулентную конвекцию.

Естественной конвекции обязаны многие атмосферные явления, в том числе, образование облаков. Благодаря тому же явлению движутся тектонические плиты. Конвекция ответственна за появление гранул на Солнце.

При вынужденной (принудительной) конвекции перемещение вещества обусловлено действием внешних сил (насос, лопасти вентилятора и т. п.). Она применяется, когда естественная конвекция является недостаточно эффективной.

Конвекцией также называют перенос теплоты, массы или электрических зарядов движущейся средой.

Виды конвекции

Термохалинная циркуляция

Естественная — нагревание/остывание жидкости, воздуха в комнате, воды в океане, устойчивые ветра (пассаты, муссоны).

Вынужденная — перемешивание жидкости или газа (мешалкой, ложкой, насосом, вентилятором).

Виды конвекции по причине появления

Математическое описание

Наиболее популярной моделью для описания конвекции в жидкостях и газах является приближение Буссинеска

См. также

Другие способы переноса теплоты

Ссылки

Литература

 • Остроумов Г. А. Свободная тепловая конвекция в условиях внутренней задачи. Москва — Ленинград. Гостехиздат.— 1952.
 • Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Курс теоретической физики. Т. 6. Гидродинамика.— М.:Наука.— 1988.—736 с.— (§ 56 Свободная конвекция).
 • Гершуни Г. З., Жуховицкий Е. М. Устойчивость конвективных течений.— М.:Наука.— 1989.
 • Гершуни Г. З., Жуховицкий Е. М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости.— М.:Наука.— 1972.
 • Кригель А. М. О применимости приближения свободной конвекции к атмосферной турбулентности // Вестник Ленинградского гос. университета.— Сер.7.—1991.—Вып.2(14).—С.107-110.
 • Кригель А. М. Вопросы термодинамики турбулентной конвекции. // Журнал Технической Физики.—2016.—86.—Вып.11.—С.136—139.

Конвекція

Поміщаючи руку над гарячою плитою або над палаючою електричною лампочкою, можна відчути, що над ними піднімаються теплі струмені повітря.

Невелика паперова вертушка, поставлена над полум’ям свічки або електричною лампочкою, під дією піднімається нагрітого повітря починає обертатися (рис. 9, а).

Це явище можна пояснити таким чином. Повітря, стикаючись з теплою лампою, нагрівається, розширюється і стає менш щільним, ніж навколишній холодне повітря. Сила Архімеда, що діє на тепле повітря з боку холодного знизу вгору, більше, ніж сила тяжіння, яка діє на тепле повітря. В результаті нагріте повітря «спливає», піднімається вгору, а його місце займає холодне повітря.

Такі ж явища ми спостерігаємо і при нагріванні рідини знизу. Нагріті шари рідини – менш щільні і тому більш легкі – витісняються вгору більш важкими, холодними шарами. Холодні шари рідини, опустившись вниз, в свою чергу, нагріваються від джерела тепла і знову витісняються менш нагрітою водою. Завдяки такому руху вся вода рівномірно прогрівається. Цей процес стає наочним, якщо на дно колби кинути кілька кристаликів марганцевокислого калію, який забарвлює струменя води у фіолетовий колір (рис. 9, б).

В описаних дослідах ми спостерігали ще один вид теплопередачі, званий конвекція (від лат. Конвекції – перенесення).

Слід пам’ятати, що при конвекції енергія переноситься самими струменями газу або рідини.

Так, наприклад, в опалювальній кімнаті завдяки конвекції потік теплого повітря піднімається вгору, а холодного опускається вниз (рис. 10). Тому у стелі повітря завжди тепліше, ніж поблизу підлоги.

Розрізняють два види конвекції: природну (або вільну) і вимушену. Так, нагрівання рідини, а також повітря в кімнаті є прикладами природної конвекції. Вимушена конвекція спостерігається, якщо перемішувати рідину мішалкою, ложкою, насосом і т. Д.

Якщо рідини і гази прогрівати не знизу, а зверху (див. Рис. 6, 7), то конвекція не відбувається. Нагріті шари не можуть опуститися нижче холодних, більш важких.

Отже, для того щоб в рідинах і газах відбувалася конвекція, необхідно їх нагрівати знизу.

Конвекція в твердих тілах відбуватися не може. Вам уже відомо, що частки в твердих тілах коливаються біля певної точки, утримувані сильним взаємним притяганням. У зв’язку з цим при нагріванні твердих тіл в них не можуть утворюватися потоки речовини. Енергія в твердих тілах може передаватися теплопровідністю.

питання

Поясніть, як і чому відбувається переміщення повітря над нагрітою лампою.
Поясніть, як відбувається нагрівання води в колбі, поставленої на вогонь.
У чому полягає явище конвекції?
Чим відрізняється природна конвекція від вимушеної?
Чому рідини і гази нагрівають знизу?
Чому конвекція неможлива в твердих тілах?

« Теплопровідність Випромінювання »

Явище конвекції і приклади конвекції

Якщо наблизити руку до включеної електролампиабо помістити долоню над гарячою плитою, можна відчути рух теплих потоків повітря. Той же ефект можна спостерігати при коливанні аркуша паперу, який міститься над відкритим полум’ям. Обидва ефекти пояснюються конвекцією.

Що являє собою?

В основі явища конвекції лежить розширення більшхолодного речовини при зіткненні з гарячими масами. В таких обставинах нагрівається речовина втрачає щільність і стає легше в порівнянні з навколишнім його холодним простором. Найбільш точно дана характеристика явища відповідає переміщенню теплових потоків при нагріванні води.

Рух молекул в протилежних напрямкахпід впливом нагрівання — це саме те, на чому грунтується конвекція. Випромінювання, теплопровідність виступають схожими процесами, проте стосуються насамперед передачі теплової енергії в твердих тілах.

Яскраві приклади конвекції — переміщення теплогоповітря в середині приміщення з опалювальними приладами, коли нагріті потоки рухаються під стелю, а холодне повітря опускається до самої поверхні підлоги. Саме тому при включеному опаленні вгорі кімнати повітря помітно тепліше в порівнянні з нижньою частиною приміщення.

Закон Архімеда і теплове розширення фізичних тіл

Щоб зрозуміти, що являє собою природнаконвекція, досить розглянути процес на прикладі дії закону Архімеда і явища розширення тіл під впливом теплового випромінювання. Так, відповідно до закону, підвищення температури обов’язково призводить до збільшення об’ємів рідини. Нагрівається знизу рідина в ємностях піднімається вище, а волога більшої щільності, відповідно, переміщається нижче. У разі нагрівання зверху більш і менш щільні рідини залишаться на своїх місцях, в такому випадку явища не відбудеться.

виникнення поняття

Вперше термін «конвекція» був запропонований англійським вченим Вільямом Прутом ще в 1834 році. Використовувався він для опису переміщення теплових мас в нагрітих, що рухаються рідинах.

Перші теоретичні дослідження явищаконвекції стартували лише в 1916 році. В ході експериментів було встановлено, що перехід від дифузії до конвекції в підігріваються знизу рідинах виникає при досягненні деяких критичних температурних значень. Пізніше це значення набуло визначення «число Роеля». Воно було так названо на честь дослідника, який займався його вивченням. Результати дослідів дозволили дати пояснення переміщенню теплових потоків під впливом сил Архімеда.

види конвекції

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! []) — []) + (+ [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + + !! [])) / + ((+ [] + (!! []!) (+ [] + (!! [!]) — [] + [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + + (+ [] + (!! []!)! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + (! ! []) — []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + !! [] () + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [+ !! [] + !!] [] ) + (+ [] — (!! []!)) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! [ ]) -! []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! []) + !! [])) / + ((+ [] + (!! []) -! [] + []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [!] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []) (! + [] + (!! [])) + + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (+ [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [] !)) + (+ [] — (!! [])) + (+ [] + (!! []) + !! []) + (+ [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (! ! [])) + (+ [] -! (!! [])) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [])) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + ( !! []) — []) + (+ [] — (!! [])) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+! !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + (! (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (+ [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + ( ! + [] — (!! [])) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( + !! []) + (+ !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (+ [] — (!! [])) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ [] — (!! [] )) + (+ [] -! (!! [])) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! []) — (! + [] + (!! []) []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + + !! [ ])) / + (! (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []) (! + [] + (!! [])) + + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]))

,Определение

в кембриджском словаре английского языка

ФЕНОМЕН | Определение в кембриджском словаре английского языка

феномен существительное [C] (СУЩЕСТВУЮЩЕЕ)

.Определение

в кембриджском словаре английского языка

КОНВЕКЦИЯ | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова ,

определение феномена The Free Dictionary

Другое явление теперь должно было пройти перед взором наблюдателя, и молекулы, расположенные на плоскости экватора, вырвавшись, как камень из перевязи, веревка которой внезапно оборвалась, образовали бы вокруг Солнца различные концентрические кольца, напоминающие кольца Солнца. Сатурн.

Что касается явления, известного как «пепельный свет», то оно естественным образом объясняется эффектом передачи солнечных лучей от Земли на Луну, которые придают завершенность лунному диску, пока он проявляется. под формой полумесяца во время его первой и последней фаз.

‘Совершенно …!’ Мистер Краммлз остановился: язык был недостаточно силен, чтобы описать феномен младенца. «Вот что я вам скажу, сэр, — сказал он; «Невозможно представить талант этого ребенка.

Было; ибо феномен младенца, хотя и был невысоким, имел лицо сравнительно пожилого возраста и, кроме того, был точно того же возраста — возможно, не в полной мере, как в памяти самого старшего жителя, но определенно в течение пяти хороших лет.

«Каждое психическое явление характеризуется тем, что схоласты средневековья называли намеренным (также ментальным) отсутствием объекта, и то, что мы, хотя и не совсем однозначно, но называем отношением к содержанию, направлением к объекту. (что здесь не следует понимать как реальность) или имманентная объективность.Но какими бы маленькими ни были единицы, мы считаем, что взять любую единицу, изолированную от других, или предположить начало какого-либо явления, или сказать, что воля многих людей выражается действиями какого-либо одного исторического персонажа, — значит Для того чтобы читатель мог лучше понять расположение этих частей дома, я прилагаю план первого этажа правого крыла, нарисованный Рультабилем на следующий день после того, как произошло необычное явление, подробности которого я собираюсь рассказать.PHENOMENON и NOUMENON передавались взад и вперед. «Хорошо, но позвольте мне закончить, пожалуйста, сэр; если это явление произойдет, это будет неприятно для м. То, что существует, в отличие от того, что просто кажется существующим, последнее является феноменом. Ноумен немного сложно определить; его можно понять только как процесс рассуждения — что является феноменом. Но, продолжая эту операцию, Барбикен и двое его товарищей получили очень желанное восприятие новое явление.С момента отрыва от земли их собственный вес, вес снаряда и окружающих его предметов все больше уменьшался. Первое движение, по-видимому, является непосредственным следствием землетрясения, по-разному влияющего на жидкость и твердое тело. , так что их соответствующие уровни слегка изменяются: но второй случай — гораздо более важное явление. Во время большинства землетрясений, особенно во время землетрясений на западном побережье Америки, несомненно, что первым сильным движением воды было отступление.,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2015-2019 © Игровая комната «Волшебный лес», Челябинск
тел.:+7 351 724-05-51, +7 351 777-22-55 игровая комната челябинск, праздник детям челябинск