Антонім до слова свіжий огірок: Антонім до слова свіжий огірок

Содержание

Урок на тему: «Антоніми»

 

 

 

 

 

 

 

Урок української мови в 5 класі на тему:

АНТОНІМИ.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СЛОВНИКОМ АНТОНІМІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета:  поглибити знання учнів про групи слів за значенням, формувати вміння визначати в реченнях і текстах антоніми, добирати антонімічні пари, доречно їх вживати в мовленні; розвивати логічне й образне мислення, культуру усного й писемного          мовлення;  збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати увагу до слова, спостережливість.

              

Тип  уроку: урок засвоєння нового матеріалу, урок формування вмінь, навичок учнів.

Підручник: Заболотний, О. В. Українська мова. 5 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К.: Генеза, 2018 – 208 с.

 

                                                                                Учений іде, а неук слідом спотикається .

Народна творчість

Хід  уроку

I. Організаційна частина

Перевірка  готовності  до  уроку.   Вправа за принципом біоадекватної технології для залучення кількох сенсорних систем учнів. Вправа «Емоції»    

II. Актуалізація  опорних знань

1. Бесіда

• Які слова називаються синонімами? Розкрийте їхню роль у мовленні.

• Які відтінки значення можуть мати синоніми?

• Дібрати синоніми до слова хуртовина.

2.Перевірка ДЗ

Картки для учнів.

 

Гра “Знайди зайве слово”

1.Говорить, розмовляє, регоче, базікає, гомонить.

2.Йти, теревенити, шкандибати, чимчикувати, крокувати.

3.Дорога, шлях, путь, шосе, діброва.

4.Славнозвісний, гордий, відомий, видатний.

5.Небосхил, небозвід, крайнебо, пуща, горизонт.

6.Хуртовина, завірюха, дітвора,  хурделиця, заметіль

7. Мужність, відвага, балачка,  хоробрість, сміливість

 

III.Мотивація навчальної діяльності

1.Бесіда

-Як ви розумієте прислів*я , яке є епіграфом уроку?

-Про який шлях йдеться?

-Чому знання полегшуюють наше життя?

-Чи є у цьому вислові слова з протилежним значенням?

-Як їх називають?

-З якою метою їх використали?

 2. Ознайомлення учнів із темою, метою й завданнями уроку

Сьогодні на уроці дізнаємось про слова з протилежним лексичним значенням, їхню роль у тексті та взагалі про точність і виразність мовлення.

Використовуючи багатий арсенал антонімів, кожен з нас може зробити свою усну та письмову мову набагато яскравішою, багатою і виразною.

Запис у зошиті дату, тему

IV. Вивчення нового матеріалу. Виконання системи завдань

 1. Дослідження – спостереження. «Рукавички»

З’ясувати, яке значення мають подані парами слова —  однакове, різне чи протилежне

Мир – війна, щастя – лихо, радість – горе, добрий – поганий, рідний – чужий, радіти – сумувати, сміятися – плакати.

2. Робота з підручником. Зверніться до рубрики “Запам’ятаймо”.с.41   ВПР 89

3. -Антонімічна хвилинка

 -Творча вправа «Розумне перо»

 Дібрати до поданих слів антоніми. Прочитайте перші букви цих антонімів. Яке слово виходить?

Пасивний, день, голосно, песиміст, учений, вітчизняний, багато

4. Ознайомлення учнів зі словником антонімів

Виписати пари антонімів.Я навчився користуватися словником антонімів і знайшов антонім слова…

5.

Виконання вправи «Хмара слів». Знайдіть пари антонімів. Запиши іх. Із двома а. складіть речення

6.Антонімічна фізкультхвилинка

(Учні виконують рухи, протилежні до тих, які називає вчитель.)


Сядьте.

Опустіть руки.

Відведіть їх назад.

 Опустіть праву руку.

Опустіть ліву руку.

Під­несіть руки догори.

Поверніться праворуч.

По­верніться ліворуч. Підведіться.    


7. Творче завдання

Дібрати антоніми до слова «свіжий» у поєднанні зі словами в дужках.
Свіжий (хліб, огірок, газета, сорочка, обличчя, вітер, молоко).

 — Скільки антонімів може мати слово? Чи є слова які не мають антонімів? Які це слова?До поданих словосполучень дібрати синоніми та антоніми.

свіжий хліб

м’який

Черствий

свіжа газета

сьогоднішня

вчорашня, давня

свіжа риба

Жива

Морожена

свіжі огірки

Зелені

Солоні

свіжа сорочка

Чиста

Брудна

свіже обличчя

свіжий вітер

свіже молоко-

бадьоре

 

солодке

 

Заморене

задушливий, спекотний

кисле

 

8.  Вправа «Згоден – не згоден – доведи»

Чи будуть антонімами слова:

А)здоровий давній

Б) жара прохолода

 • Довести свою думку.

Висновок. Антоніми  це слова, значення яких протиставляються за однією спільною ознакою (здоровий хворий, давній  новий). Якщо антоніми означають якусь якість, то вони повинні виявляти цю якість у  Творча робота

Складіть речення, використовуючи словосполучення твердий грунт, м’який грунт, твердий характер, м’який характер

V. Закріплення вивченого матеріалу

1.      2.     3.


4. а)Робота з текстом(проводить асистент вчителя)

Замінити виділені слова антонімами. Як зміниться текст? Записати.

Теплий літній ранок.

Перші вранішні промені легенько торкають верхівки дерев, дахи будинків, радісно вітаючись із матінкою-землею, ніби говорячи: «Час прокидатись». І враз задзвеніли пташині пісні, зазвучали людські голоси. Прокинулась у ліжечку маленька Наталочкаб)Вправа «Пазли».Знаходження пар антонімів та конструювання речень(проводить вчитель з дитиною з ООП)


На чорній землі білий хліб родить.

Ластівка день починає а соловей кінчає.

Чим ясніші  зорі тим темніша ніч

Добре чути далеко а зле  ще далі

З чорної кішки білої не зробиш

На віку горя мало, а радощів і в ложку не збереш

Краще гірка правда

, ніж солодка брехня

 За одного битого десять небитих дають

Не несися високо, бо низько  сядеш.


VI. Підсумок уроку. Рефлексія

1. Робота з таблицею.

2. Робота з епіграфом.

3. “Незакінчене речення”.

• На сьогоднішньому уроці я дізнався (дізналася), що…

— Чи згодні ви, що антоніми допомагають відтворити і настрій людини? Доведіть свою думку, написавши вдома твір-мініатюру на тему «По дорозі додому», розповівши, яким видається все навколо, коли в щоденнику гарні оцінки й коли в кишені записка з викликом батьків до школи. У творі треба порівняти обидві ситуації.

VII. Домашнє завдання

Вивчити правила §, виконати вправу,написати твір або діалог на відповідну тематику, вказану вище

 


Урок «Групи слів за значенням. Антоніми»

Урок української мови в 5 класі

 

Тема.  Групи слів за значенням. Антоніми

Мета:  формувати діяльнісну компетенцію, поглибити знання учнів про групи слів за значенням;  формувати  вміння добирати антоніми, доцільно вживати їх у власному  мовленні; збагачувати активний словник учнів;

виховувати мовне чуття, увагу до слова, високу культуру мовлення;

розвивати увагу, пам’ять.

 

Тип уроку: урок формування вмінь, навичок учнів.

 

Підручник: Заболотний, О. В. Українська мова. 5 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К.: Генеза, 2018 – 208 с.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 

 1. Що таке синоніми? Розкрийте їхню роль у мовленні.

 

Картки для учнів.

 

 

Гра “Знайди зайве слово”

Говорить, розмовляє, регоче, базікає, гомонить.

Дорога, шлях, путь, шосе, діброва.

Славнозвісний, гордий, відомий, видатний.

Небосхил, небозвід, крайнебо, пуща, горизонт.

 

 

 1. У чому особливість омонімів? Поясніть, що зображено на малюнках.

 

1 малюнок.

 

 

 

2 малюнок.

 

  

 

 

3 малюнок.

 

 

4 малюнок.

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці дізнаємось про слова з протилежним лексичним значенням, їхню роль у тексті та взагалі про точність і виразність мовлення.

Використовуючи багатий арсенал антонімів, кожен з нас може зробити свою усну та письмову мову набагато яскравішою, багатою і виразною.

 

ІV. Сприймання й засвоєння учнями навчального матеріалу

Робота з підручником. Параграф 11 (ст. 41).

 

Визначити антоніми

Тінь чорна стрімко падає униз

То білий голуб так злітає вгору. (Ліна Костенко)

V. Формування нових умінь, навичок учнів

 

Записати речення,  підкреслити в них антоніми.

З чорної кішки білої не зробиш. На віку горя мало, а радощів і в ложку не збереш. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. За одного битого десять небитих дають.

 

Відгадайте загадки визначте антоніми.

 1. Ходить колом стук та дзень,

Переводить ніч і день. (Годинник)

 1. Два брати старших, два брати менших,

Старші ззаду, а молодші спереду біжать. (Колеса)

 1. Всім розкаже всі пригоди,

А саме мовчить із роду. (Книга)

 1. Білий зайчик стрибає по чорному полю. (Крейда і дошка)
 2. Стоїть дім. Увійдеш у нього сліпим, а вийдеш зрячим. (Школа)

 

“Знайди пару”

До поданих слів дібрати антоніми. Увести антонімічні пари в речення.

Початок, бідний, позичати, будувати, присипляти, любити, холод, інколи.

 

Антонімічна фізкультхвилинка.

 

(Учні виконують рухи, протилежні до тих, які називає вчитель.)

 

 


Гра “Мовознавець”

 

До поданих словосполучень дібрати синоніми та антоніми.

свіжий хліб

м’який

черствий

свіжа газета

сьогоднішня

вчорашня, давня

свіжа риба

жива

морожена

свіжі огірки

зелені

солоні

свіжа сорочка

чиста

брудна

свіже обличчя

бадьоре

заморене

 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія

 

“Незакінчене речення”

— Я зрозумів, що…

— Необхідно звернути увагу …

 

VІІ. Домашнє завдання (на вибір)

 1.  Навести власні приклади прислів’їв і приказок, які містять антоніми.
 2. Параграф 11. Виконати вправу 92.

ГДЗ українська мова 2 клас Пономарьова робочий зошит Сторінка 41 – 50 Застосовую знання Відповіді (ответы) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Серія «Вчимось разом» до робочого зошита «Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І.»

СТОРІНКА 41

Вправа 1 Іменники поєднали з прикметниками:

Булка (яка?) солодка, кругла, м’яка, свіжа, смачна

Тістечка (які?) солодкі, круглі, м’які, свіжі, смачні

Пиріг (який?) солодкий, круглий, м’який, свіжий, смачний

 

Вправа 2  Змінили подані словосполучення за питаннями

Один (однина)

Багато (множина)

Які?

Який? кучерявий клен

кучеряві кле́ни

Яка? білокора береза

білокорі бере́зи

Яке? старе дерево

старі дере́ва

Вправа 3  Дописали речення, підкреслили прикметники:

Кремезний (який?), як дуб.     Колюча (яка?), як ялина.

Струнка (яка?), як береза.      Пахуча (яка?), як липа.

 

Вправа 4

Дерева бувають (які?) кремезні, колючі, стрункі, пахучі

 

СТОРІНКА 42  Близькі за значенням прикметники (синоніми)

Вправа 1  Прикметники-синоніми

Сміливий — безстрашний

 

Вправа 2  Словничок синонімів

Зошит (який?) чистий, охайний

Дідусь (який?) розумний, мудрий

Поле (яке?) широке, безмежне

Море (яке?) глибоке, бездонне

 

Вправа 3 Викреслили «зайве» слово

Великий, велетенський, важкий (мова йде про масу, а не про розмір)

Красива (мова йде про вигляд, а не про почуття), радісна, весела

Добрий, розумний (мова йде про знання), хороший

 

Вправа 4

Діти (які?) працьовиті, роботящі, працелюбні

Хлопчик (який?) охайний, чепуристий, акуратний, чепурний

 

СТОРІНКА 43  Протилежні за значенням прикметники (антоніми)

Вправа 1  Прикметник, протилежний за значенням (антонім)

Довгий — короткий

 

Вправа 1 Словничок антонімів

Кавун (який?) великий, а огірок (який?) малий

Заєць (який?) швидкий, а черепаха (яка?) повільна

Клоун (який?) веселий, а хлопчик (який?) сумний

 

Вправа 3

Дівчинка була брудна, розпатлана, сумна

Дівчинка була чиста, заплетена, весела

 

Вправа 4  Ребуси

(молоко  дий)  молодий

(білка  ий)    білий

Прикметники-антоніми: молодий – старий, білий – чорний

 

СТОРІНКА 44  Пряме і переносне значення прикметників

Вправа 1

Пряме значення слова

Переносне значення слова

солодкий чай

солодкі слова

тепла куртка

тепла зустріч

шовкова стрічка

шовкова трава

Вправа 2  Словосполучення в переносному значенні

золотий клен

лагідний вітер

мовчазний ліс

 

Вправа 3 У реченні підкреслили прикметники, які мають переносне значення

1  Надворі дув сильний, колючий, холодний, вітер

2  За селом тече широка, повноводна, примхлива річка

3 Над річкою схилилася велика і засмучена плакуча верба

 

Вправа 4 Ребус

(м’яч кий)  м’який

Пряме значення

Переносне значення

м’який характер

м’який диван

м’який гомін

м’який матрац

СТОРІНКА 45  Слова – на́зви дій (дієслова)

Вправа 1  Частини мови

Підкреслили дієслова:  сонце (що?, іменник), малюють (що роблять?,  дієслово), веселі (які?, прикметник), світить (що робить?, дієслово), діти (хто?, іменник), яскраве (яке?, прикметник), сміялися (що робили?, дієслово), гарний (який?, прикметник), радіти (що робити?, дієслово), фарби (що?, іменник), читають (що роблять?, дієслово)

 

Вправа 2

Сніг (що зробив?) засипав

Мороз (що робить?) тріщить

Дерева (що зробили?) закутались

Річка (що робить?) спить

Діти (що роблять?) радіють

 

Вправа 3

(Що робить?) відкриває, вилізає, миє, чистить, одягає, не гає, поспішає

 

СТОРІНКА 46

Вправа 1

Вода (що робить?) тече, ллється, дзюркоче, біжить, хлюпоче

 

Вправа 2

Собака (що робить?) гавкає, гарчить

Автомобілі (що роблять?) їдуть, мчать

Пташка (що робить?) летить, літає

 

Вправа 3

Від морозу жалібно пищали (що робили?) синички

На дереві тривожно каркали (що робили?) ворони

Десь далеко заскрекотала (що зробила?) сорока

І тільки горобці безтурботно цвірінькали (що робили?)

 

Вправа 4  Дієсловами записали як, розпочинаєш свій ранок

Я прокидаюсь, вітаюся, умиваюся, одягаюся, зачісуюсь, чепурюся, снідаю, виходжу.

 

СТОРІНКА 47  Дієслова в мовленні

Вправа 1

Прийшли, вибирають, переглядають, гортають, розглядають

Діти в бібліотеці

Прийшли, бігають, стрибають, кидають, ловлять

Діти на спортивному майданчикові

Вийшли, качають, ліплять, кладуть, вставляють, накладають

Діти ліплять снігову бабу

Вправа 2  Доповнили речення:

На уроках української мови я (що роблю?) пишу (вправу), слухаю (вчителя), вивчаю (правила), відповідаю (на питання), читаю (вправу), виконую (завдання)

 

Вправа 3

Художник малює картину

Вітер подув з річки

Горобець стрибає по двору

 

СТОРІНКА 48  Змінюю дієслова за числами

Вправа 1  Підкреслили дієслова, вони відповідають на питання (що робить?)

Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує і нектаром бджіл годує

Відгадка: липа

 

Вправа 2  Дієслова відповідають на питання (що роблять?):

Рясно в липні зацвітають, дуже гарний запах мають, цвітом від хвороб лікують і нектаром бджіл годують.

 

Вправа 3

Віє теплий вітерець. Тихо шумлять дерева. Сходить ясне сонечко. Блищить трава росою. Співають птахи. Просинаються люди

Що робить?

Що робить?

віє

сходить

блищить

шумлять

співають

просинаються

СТОРІНКА 49 Близькі за значенням дієслова (синоніми)

Вправа 1 У кожному рядку підкреслили дієслова, близькі за значенням (синоніми):

Розмовляю, стою, говорю

Йду, крокую, жартую

Малюю, біжу, мчу

 

Вправа 2

За вікном гримить (що робить?). Це гуркоче (що робить?) грім. Великі краплі дощу стукають (що роблять?) по даху, тарабанять (що роблять?) по підвіконню.

Дієслова-синоніми: гримить — гуркоче, стукають — тарабанять

 

Вправа 3  Крилаті вислови (фразеологізми)

Тримати язик за зубами — мовчати

Пекти раків — червоніти

Дерти горло — кричати

Вправа 4  Ребуси

(жук є)  жує

(м  зірка  ує)   міркує

Дієслова-синоніми: жує — переминає, розжовує, перетирає; міркує — мислить, думає, метикує

 

СТОРІНКА 50 Протилежні за значенням дієслова (антоніми)

Вправа 1 Дієслова-антоніми

хвалити — сварити

запитати — відповісти

встати — сісти

 

Вправа 2 Словничок антонімів

миритися — сваритися

проводжати — зустрічати

купити — продати

забути — згадати

 

Вправа 3 Доповнили приказки і прислів’я дієсловами-антонімами:

Ластівка день починає, а соловей кінчає

Знаєш – говори, а не знаєш – мовчи

Любиш брати – люби й віддавати

 

Вправа 4 Ребуси

(за губи ти)  загубити

(будка  ує)  будує

Дієслова-антоніми: загубити — знайти, будує — руйнує

Інші завдання дивись тут. ..

Хто дід?, стр.7 — TopRef.ru

Хто дід?

З’їжджалися дочки у гості до діда: Ось там Завірюха санчатами їде . За нею Метелиця сліпо бреде. Хурделиця Хугу з собою веде. А тільки-но вітер у полі гуляє. Як стануть на лижі Хуртеча й Завія, Нарешті удвох з Заметіллю приїхала Найменша улюблена донечка Віхола. (Дід Мороз.)

 1. Вправи на групування слів, близьких за значенням. Такі вправи
  допомагають усвідомити синонімічні відношення між словами, їх
  синонімічну близькість. Наприклад, учні повинні згрупувати синоніми з
  поданого ряду слів: Батьківщина, праця, сміливий, труд, відважний,
  робота, хоробрий, Вітчизна.

 2. Вправи на розташування синонімів за ступенем інтенсивності
  ознаки. Увазі учнів пропонуються слова: огрядний, посміхатися, повний,
  реготатися, товстий, сміятися. Треба спочатку погрупувати слова-
  синоніми, а потім записати синоніми кожного ряду за ступенем інтенсив
  ності ознак (повний, огрядний, товстий) чи дії (посміхатися, сміятися,
  реготатися).

4. Вправи на вибір одного з поданих синонімів. Виконуючи з учнями вправи такого типу, вчитель повинен домогтися, щоб діти осмислено вибирали слово, яке найкраще підходить до даного випадку. Працюючи, наприклад, над реченням Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою, вчитель запитує: «Яке з слів, поданих у дужках, не може бути використане? Чому?» (нудьгують).

5.Вправи на заміну синонімів у реченні чи тексті. Ці вправи мають на меті показати дітям, що заміна в тексті повторюваних слів їх синонімами усуває його одноманітність, робить мовлення стилістично досконалішим. Робота на уроці складається з таких етапів:

а)читання тексту;

б)бесіда-аналіз прочитаного:

в)добір синонімів до слова:

г)створення тексту із заміною, де потрібно, слова відповідним синонімом.

д)читання і аналіз учнівських робіт.

6. Вправи на самостійний добір синонімічних слів. Такі вправи є кінцевою метою вправ із синонімами. Вони мають на меті формування навичок самостійного добору слів із власного лексичного запасу і використання їх у власному мовленні.

Цій меті підпорядковані вправи на складання словосполучень чи
речень з одним Із дібраних синонімів, на заміну слів самостійно дібраними
синонімам (стилістичне редагування), на вживання синонімів під час
написання переказів, творів.

У процесі виконання вправ такого типу слід показати учням, що місце слова в синонімічному ряду визначається багатозначністю. Так, залежно від лексичного значення слово може бути членом різних синонімічних рядів. Наприклад: свіжий — сьогоднішній (свіжа газета, свіжий хліб) холодний (свіжий вітер, свіже повітря).

Спостерігаючи за такими словами, учні повинні зрозуміти, що для правильного добору синонімів до поданого слова, його потрібно ввести в контекст. Важливо також організувати спостереження за лексичною сполучуваністю синонімічних слів. Учні повинні усвідомити, що синоніми мають неоднакову здатність поєднуватися з іншими словами. З цією метою слід використовувати вправи на утворення словосполучення із синонімічними словами (наприклад: коричневий, карий, плаття, очі, костюм).

Серед різноманітних видів вправ важливе місце посідають вправи з антонімами, мета яких — збагатити словниковий запас учнів, виробити в них уміння яскраво і образно висловлювати свої думки. Крім того, виконуючи вправи з антонімами, школярі користуються такими логічними операціями, як порівняння, зіставлення, протиставлення, які сприяють розвиткові розумових здібностей дітей

За програмою 1—4 класів учні повинні навчитися зіставляти слова, протилежні за значенням, і розуміти їх, здійснювати спостереження за роллю антонімів у реченні , використовувати антоніми у своєму мовленні. Отже, програма передбачає практичне ознайомлення учнів з антонімами.

Для того , щоб навчити дітей розрізняти антоніми і правильно користуватися ними у своєму мовленні, потрібні спеціальні вправи, які залежно від поставленої мети можуть проводитися на окремих словах, словосполученнях, реченнях і зв’язних текстах.

У роботі з антонімами використовуються такі види вправ:

 • виділення з речення чи тексту слів з протилежним значенням
  (антонімів) і групування антонімів парами;

 • добір антонімів до поданих слів;

 • заміна в тексті виділених слів антонімами;

 • дописування речень словами, які мають антонімічний смисл;

• складання речень з антонімами.

Ознайомлення дітей зі словами протилежного значення починається з організації спостереження за вжитими в реченні антонімами. Вчитель пропонує знайти слова з протилежним значенням у прислів’ях: Від маленької іскри може загорітися великий ліс. Для щастя свого народу не страшно у вогонь і є воду. Спостереження за вживанням антонімів у прислів’ях можна організувати на уроках читання.

Вправи на спостереження за вживанням антонімів можуть виконуватися учнями під час вивчення граматичного матеріалу, зокрема іменника, прикметника, дієслова, прислівника.

Важливо показати дітям, що антонімами можуть бути тільки ті слова, які належать до однієї і тієї ж частини мови. З цією метою вчитель пропонує дітям дописати з довідки антоніми до поданих слів: високий, шум, низько, сміятися, плач. (Довідка: тиша, високо, низький, сміх, плакати)

Звичайно, робота над антонімами не обмежується тільки виділенням чи добором їх із готового матеріалу. Важливо виробити в учнів уміння вживати антоніми у своєму мовленні. З цією метою вчитель використовує різні варіанти вправ, серед них:

а) дібрати до поданих слів антоніми, записати їх: зима—. .., старий—…, чорний—…;

б) у словосполученнях чи реченнях замінити виділені слова антонімами: радісна подія, зимові канікули, ледачий хлопчик або Почався урок. У класах і в коридорах — тиша. Замовк шкільний радіовузол, стихла музика. Школярі працюють:

в) до поданих словосполучень дібрати антонімічні словосполучення: темна ніч — …………хвалять за працю — ………, весняний ранок —………..;

г) продовжити почате речення антонімами: як є початок, то й … буде. Де багато слів, там … діла;

д) складання невеличких зв’язних текстів із використанням у них антонімів (наприклад, про спортивні змагання, роботу на пришкільній ділянці тощо).

Як і під час роботи над синонімами, при вивченні антонімів учитель зобов’язаний показати дітям, що вибір антонімів часто визначається контекстом. Це зумовлено тим, що багатозначні слова можуть утворювати кілька антонімічних пар. Так, наприклад, до слова солодкий можна дібрати кілька антонімів: солодкий — гіркий (перець), солодкий— кислий (виноград), солодкий — солоний (огірок).

Працюючи з антонімами, учитель разом з тим повторює синоніми. Для цього найкраще використовувати комбіновані вправи: учні спочатку добирають до поданих слів синоніми, а потім антоніми, як-то: сумний, зажурений, похмурий веселий; цікавий, захоплюючий нудніш. Як видно з наведених прикладів, до кількох синонімів можна дібрати один антонім. Однак з допомогою антонімів можна показати дітям різницю в значенні синонімів. Наприклад, різницю в значенні синонімів плакати й ридати можна показати за допомогою антонімів сміятися, реготати.

Робота над вивченням словникового матеріалу в початкових класах має велике загальноосвітнє і практичне значення. Вивчення її розширює знання учнів про мову, знайомить з одиницею мовлення — словом, є головним джерелом збагачення словника дітей. Словникова робота розвиває увагу учнів до значення і вживання слів, виховує у них потребу у відборі необхідного слова для точного висловлення думки, чуття мови. Через інтерес до слів виховується інтерес до мови в цілому.

Список використаної літератури

 1. Абрамова Е.В. Подготовка студентов к работе по формированию языковых понятий у младших школьников // Начальная школа. — 1989.-№11.-С. 65-67.

 2. Бадер В.І. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів // Педагогіка і психологія. — 1998. — №4. — С. 31-36.

 3. Бадер В.І., Василина С.В. Редагування як засіб розвитку мовлення // Поч. школа. — 1991. — №8. — С. 24-27.

4. Богун М.І. Методика навчання української мови у дошкільних закладах. — К.: Вища школа, 1993. — 328 с.

5. Бондаренко А.А. Работа над ударением в начальних классах // Нач. школа, 1989. — №2. — С. 18-21.

6. Бородич А.М. Методика развития речи детей. — М.: Просвещение, 1981.-255 с.

7. Бурмистрова Л. Сказки про страну словографию // Семья и школа. — 1991. — №8. -С. 44-46.

8. Бутузова И.Д. Лексическая работа на уроках чтения // Начальная школа. — 1992. — №2. -С. 14-19.

9. Варзацька Л.О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів // Поч. школа. — 1991. — №2. — С. 28-31.

10. Василевська М.В. Інтегровані уроки // Поч. школа. — 1996. — №11. — С.11-12.

313 Синонимов и антонимов слова FRESH

1 быть в оригинальном и неиспользованном или неиспорченном состоянии
 • ресторан использует только действительно свежих ингредиентов во всех своих блюдах
 • без изменений,
 • безупречный,
 • без синяков,
 • незагрязненный,
 • неповрежденный,
 • незагрязненный,
 • невредим,
 • невредимый,
 • неповрежденный,
 • невредимый,
 • неиспорченный,
 • незагрязненный,
 • незагрязненный,
 • нетронутый,
 • безупречный,
 • незапятнанный,
 • нетронутый,
 • неношеный
 • с дефектами,
 • сломанный,
 • в синяках,
 • поврежден,
 • испорченный,
 • оскверненный,
 • обезображенный,
 • пострадал,
 • больно,
 • обесцененный,
 • раненый,
 • испорченный,
 • загрязненный,
 • запятнанный,
 • испорченный
2 проявляющий или отмеченный грубой дерзостью
 • если ты свеж с учителем рисования, она немедленно тебя отработает
 • арка,
 • дерзкий,
 • полужирный,
 • жирный,
 • дерзкий,
 • медный переплет,
 • латунь,
 • медный,
 • наглый,
 • нахальный,
 • самоуверенность,
 • дерзкий,
 • дерзкий,
 • наглый,
 • наглый,
 • нервы,
 • нахальный,
 • дерзкий,
 • мудрый
3 неизвестен или испытан ранее
 • a свежий взгляд на ситуацию
4 приводит к увеличению суммы или количества
 • она вносит свежих изменений поверх существующих
5 сленг быть в последней или текущей моде
 • это какие-то свежих тем, которые у тебя есть, чувак!
 • в обычном режиме
 • (также в обычном режиме),
 • Куран,
 • шикарный,
 • круто
 • [сленг],
 • эксклюзив,
 • модно,
 • происходит,
 • бедро,
 • в,
 • модный,
 • острый,
 • смарт,
 • быстро,
 • стильный,
 • суперкруто,
 • зыбь,
 • взмах,
 • модный,
 • модный
как в сток , фреш
 • бек
 • [Британский],
 • род.
 • (или Борн),
 • Ручей,
 • Бруклет,
 • сжечь
 • [Британский],
 • Крик,
 • жабра
 • [Британский],
 • ручей,
 • речушка,
 • запустить
 • [в основном Мидленд],
 • ручей,
 • желоб,
 • ручей
 • канал,
 • канал,
 • разрез,
 • отсечка,
 • кишки,
 • убить,
 • Милрас,
 • мельница,
 • раса,
 • водоток,
 • водный путь
См. определение в словаре

свежий — WordReference.

com Английский тезаурус

fresh
WordReference English Thesaurus свежесобранный, только что из печи

Антонимы:

Смысл: Прилагательное: новый

Синонимы:

новый, оригинальный, инновационный, другой, необычный, нетрадиционный, уникальный, новаторский, творческий, новый, новомодный (неофициальный), современный, актуальный, актуальный, текущий, передовой, передовой

Антонимы:

заезженный, неоригинальный, изношенный, клише, нетворческий, нормальный, стандартный, лишенный воображения, неизобретательный , избитый Значение: Прилагательное: дополнительный

Синонимы:

дополнительный , дальнейший , другой , совершенно другой (сленг), дополнительный, дополнительный, новый

Антонимы:

Соним: Прилагательное: не сохранилось 0 9 :

свежий с фермы, свежевыращенный, свежевыращенный, неочищенный, сырой, чистый, необработанный, неконсервированный, необработанный

Противопоставления:

полный консервантов, наполненный консервантами

Значение: Прилагательное: неиспорченный 8:0267 Синонимы 6260

неиспорченный, несвежий, хороший, неразложившийся, все еще актуальный (Великобритания), новый

Антонимы:

несвежий, истлевший, испорченный, выключенный (неофициальный) Значение: Прилагательное: не изношенный или грязный

Синонимы:

неношеный, незагрязненный , чистый , незапятнанный , нетронутый , новый , свежий как ромашка

Антонимы:

подержанный , изношенный , изношенный , сломанный , поврежденный , выцветший , грязный

Синонимы:

бодрый, прохладный, зябкий, холодный, шустрый (неофициальный), ветреный, резкий, горький, очень холодный, холодный, жесткий чистый, пригодный для питья, пригодный для употребления, безопасный, безопасный для питья, пригодный для питья, питьевой

Антонимы:

Значение: Прилагательное: энергичный

Синонимы:

энергичный, бодрый, бодрый, энергичный, полный жизненных сил, живой, подпрыгивающий, полный энергии, полный энергии, полный бобов (Великобритания, неформальный), полный энергии и бодрости, полный энергии и энергии (Великобритания)

Антонимы:

усталый, измученный, измученный, неэнергичный, истощенный, избитый Значение: Прилагательное: освеженный

Синонимы:

освеженный, отдохнувший, как новый, как новый мужчина, как новая женщина, обновленный, оживленный, обновленный (Великобритания), как новый

Антонимы:

усталый , измученный, истощенный, вялый, истощенный, избитый Значение: Прилагательное: неопытный

Синонимы:

неопытный, девственный, неопытный, новичок в чем-л. , неопытный, зеленый, неопытный, неопытный (Великобритания), новичок, новобранец (неформальный), новичок (неформальный), новый, неинициированный, наивный, неоперившийся, неподготовленный, невинный

Антонимы:

опытный, опытный, ветеран Значение: Прилагательное: грубый — неформальный

Синонимы:

грубый, дерзкий (неформальный), дерзкий (неформальный), дерзкий (неформальный), нахальный (в основном США) , неофициальный), наглый, наглый, дерзкий, нескромный, вперед, неуважительный, дерзкий, дерзкий, дерзкий

Антонимы:

застенчивый, скромный, робкий, вежливый, вежливый, уважительный Значение: Прилагательное: модный — неформальный

Синтезы:

модно , круто , модно , шикарно , стильно , ​​модно , модно , в , происходящем , модно , модно , а-ля мод

свежий ‘ также встречается в этих статьях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):

Напротив Fresh, Антонимы Fresh, значение и примеры предложений

Напротив Fresh, Антонимы Fresh, Значение и примеры предложений
Свежие средства; свежеприготовленное, не замороженное, горячее, сырое, чистое, аккуратное.

Противоположность Fresh ;

 • старый
 • в возрасте
 • зрелые
 • старше
 • грязный
 • полированный
 • стало
 • плохой
 • разлагающийся
 • разлагающийся
 • зловонный
 • затхлый
 • разложенный
 • фол
 • ранг
 • вонючий
 • испорченный
 • испорченный


Примеры предложений с Fresh ;

 • Джордж хотел новый старт .
 • Я просто хочу подышать свежим воздухом.
 • Фрукты и овощи в продуктовом магазине были очень свежими .
 • Откройте окно и впустите немного свежего воздуха.

Вот список из 400 важных противоположных слов

 • мальчик — девочка
 • храбрый  – трусливый
 • сломать  – исправить
 • широкий  – узкий
 • брат  – сестра
 • построить  – уничтожить
 • занят — ленив
 • купить  – продать
 • спокойный  – взволнованный
 • осторожный — неосторожный
 • неосторожный  – осторожный
 • поймать  – пропустить
 • потолок — пол
 • подвал  – чердак
 • центр  – окраина
 • обязательно  – возможно
 • изменяемый  – постоянный
 • дешево — дорого
 • детский  – взрослый
 • дети  – родители
 • чистый — грязный
 • ясно — облачно
 • умный — глупый
 • закрыть — открыть
 • закрыто  – открыто
 • облачно  – ясно
 • холодный  – горячий
 • холод  – тепло
 • приходят  – идут
 • комедия  – драма
 • сложный  – простой
 • комплимент  – оскорбление
 • обязательный  – добровольный
 • подключить — отдельно
 • согласная  – гласная
 • постоянный  – изменяемый
 • плакать  – смеяться
 • повреждение – ремонт
 • опасность  – безопасность
 • опасный  – безопасный
 • темный — светлый
 • дочь – сын
 • рассвет  – закат
 • день  – ночь
 • мертвых – живых
 • смерть — рождение
 • глубокая  – мелкая
 • поражение  – победа
 • защита — атака
 • защита — атака
 • вкусно  – ужасно
 • запретить  – принять
 • отправление – прибытие
 • отправление – прибытие
 • потомок  – предок
 • спуск  – подъем
 • отчаяние  – надежда
 • уничтожить  – построить
 • разрушение – строительство
 • дьявол  – ангел
 • диктатура  – республика
 • умереть  – жить
 • эмигрировать  – иммигрировать
 • эмиграция  – иммиграция
 • пустой  – полный
 • конец  – начало
 • конец  – начало
 • окончание  – начало
 • враг — друг
 • наслаждаться  – ненавидеть
 • ввести — оставить
 • вход  – выход
 • равно  – разные
 • четный  – нечетный
 • вечер  – утро
 • все – никто
 • все – ничего
 • найти — потерять
 • окончание  – начало
 • окончание  – начало
 • первый  – последний
 • исправить — сломать
 • равнинный  – холмистый
 • пол — потолок
 • следовать  – вести
 • запретить — разрешить
 • вместо — против
 • передний план — фон
 • иностранный  – внутренний
 • иностранец  – местный житель
 • забыть — запомнить
 • форма  – уничтожить
 • удача  – невезение
 • вперед — назад
 • бесплатно – арест
 • замораживание  – плавление
 • часто  – иногда
 • свежие  – старые/устаревшие
 • друг — враг
 • передний — задний
 • в   спереди   из  – сзади
 • полный  – пустой
 • смешной  – серьезный
 • будущее  – прошлое
 • общий  – частный
 • щедрый  – средний
 • нежный — жестокий
 • джентльмен — дама
 • гигантский  – крошечный
 • девочка  – мальчик
 • дать — взять
 • перейти  – прийти
 • хорошо – плохо
 • взрослый – ребенок
 • гость — хост
 • виновный  – невиновный
 • счастье – печаль
 • счастливый — грустный
 • красивый  – уродливый
 • жесткий  – легкий
 • урожай  – растение
 • ненавижу — наслаждаюсь
 • здоровье – болезнь
 • здоровые – больные
 • тепло  – холод
 • рай  – ад
 • тяжелый  – легкий
 • ад  – рай
 • земля – вода
 • большой  – маленький
 • последний  – первый
 • конец  – начало
 • смеяться  – плакать
 • ленивый  – активный
 • вести  – следовать
 • выучить  – научить
 • уехать — приехать
 • слева  – справа
 • одолжить  – одолжить
 • меньше – больше
 • разрешить  – запретить
 • лежать — стоять
 • жизнь — смерть
 • светлый – темный
 • легкий  – тяжелый
 • нравится  – ненавижу
 • жидкие – твердые
 • маленький  – большой
 • маленький  – большой
 • живой  – умереть
 • длинный  – короткий
 • проигрыш — выигрыш
 • проигравший  – победитель
 • громко — тихо
 • любовь — ненависть
 • прекрасный  – ужасный
 • низкий  – высокий
 • нижний  – поднять
 • плохо   удача  – удача
 • хорошо   удача  – неудача
 • основной  – дополнительный
 • женат  – разведен
 • жениться на – развестись
 • хозяин — слуга
 • максимум – минимум
 • среднее  – щедрое
 • расплавить  – заморозить
 • мужчин – женщин
 • исправить — сломать
 • беспорядок  – заказ
 • полночь  – полдень
 • минимум  – максимум
 • младший  – основной
 • пропустить  — попасть
 • пропустить — поймать
 • умеренный  – экстремальный
 • современный  – древний
 • монархия  – республика
 • луна  – солнце
 • больше – меньше
 • утро – вечер
 • гора  – долина
 • много  – мало
 • узкий  – широкий
 • противный  – хороший
 • местный житель  – иностранец
 • натуральный  – искусственный
 • ближний  – дальний
 • отрицательный  – положительный
 • племянник  – племянница
 • никогда  – всегда
 • новый — старый
 • хороший  – ужасный
 • племянница  – племянник
 • ночь  – день
 • нет – да
 • нечетное  – четное
 • с по
 • часто  – редко
 • старый  – современный
 • вкл.  – выкл.
 • открыто  – закрыто
 • открыто  – закрыто
 • оппонент  – сторонник
 • заказ  – беспорядок
 • обычный  – специальный
 • прочее  – то же
 • из  – в
 • снаружи  – внутри
 • окраина – центр
 • свыше  – до
 • родители – дети
 • часть  – целиком
 • частично  – всего
 • частный  – общий
 • пройти  – не пройти
 • прошлое  – будущее
 • мир  – война
 • разрешить — запретить
 • растение – урожай
 • много  – не хватает
 • приятный  – ужасный
 • вежливый  – грубый
 • бедный — богатый
 • бедность — богатство
 • мощный — слабый
 • наличие — отсутствие
 • настоящее время  – прошлое
 • красивая  – уродливая
 • частный  – общедоступный
 • возможно  – обязательно
 • профессиональный – любительский
 • защита — атака
 • защита — атака
 • общедоступный  – частный
 • тянуть — толкать
 • ученик  – учитель
 • толкать — тянуть
 • вопрос  – ответ
 • быстрый  – медленный
 • тихий  – громкий
 • поднять — опустить
 • дождливый  – солнечный
 • задняя — передняя
 • получить  – отправить
 • уменьшить — увеличить
 • отказаться — согласиться
 • сожаление  – удовлетворение
 • запомнить  – забыть
 • ремонт — повреждение
 • ответить  – спросить
 • ответ  – вопрос
 • республика – диктатура
 • отдых  – работа
 • богатый — бедный
 • правый  – левый
 • сельский  – городской
 • грустный — счастливый
 • печаль – счастье
 • безопасный  – опасный
 • безопасность  – опасность
 • соль – сахар
 • тот же  – другой
 • удовлетворение — сожаление
 • удовлетворять  – раздражать
 • сохранить  – потратить
 • крик — шепот
 • безопасность — опасность
 • редко – часто
 • продать — купить
 • отправить  – получить
 • старший  – младший
 • отдельно  – подключить
 • серьезный  – смешной
 • слуга  – хозяин
 • набор   свободный  – арест
 • мелкий  – глубокий
 • острый  – тупой
 • приют  – экспозиция
 • короткий  – длинный
 • кричать  – шептать
 • закрыть — открыть
 • больной – здоровый
 • тихий  – шумный
 • глупый — умный
 • простой  – сложный
 • раковина  – подъем

энергичных и живых — синонимы и связанные слова


как свежий как ромашка

фраза

, глядя или чувствуя себя совершенно свежим

Boistorious

прилагательное

живой и шумный

Bouncy

прилагательное

Happy, живой и энтузиазма

Breezily

наречие

в живом и уверенном тоне, который может показаться небрежным

беззаботным

прилагательным

живым, уверенным и неформальным

ярким

прилагательным

счастливым и живым

ярким, как пуговица

фраза

очень счастливым и живым

 • глазастый прилагательное

  выглядящий здоровым и бодрым

  яркоглазый (и с пушистым хвостом)

  фраза

  очень бодрый, полный энергии и в хорошем настроении

  ярко

  наречие

  выглядящий или звучащий счастливым и живым

  игристый

  прилагательное

  живой, счастливый и дружелюбный

  читер

  прилагательное 9026 7 старые модные, чувствуя себя счастливым и полным энергии и надеемся

  Chirpy

  прилагательное

  Happy

  энтузиасты

  прилагательное

  живой и восторженный прилагательное

  Уверенно прилагательное

  Уверенно и счастливы в социальных ситуациях

  Exuberant

  прилагательное

  взволнованный и полный энергии

  дерзкий

  прилагательное

  полный энергии и живой решимости

  стреляющий на полную катушку

  фраза

  вкладывающий много энергии и усилий в то, чтобы сделать что-то

  свежий

  прилагательное

  если вы чувствуете себя свежим, у вас есть много энергии

  свежесть

  сущ.

  очень живой и полный энергии 9 0268

  Heads-up

  Прилагательное

  Американец живой и интеллектуальный

  Высокопривод

  Прилагательное

  , полный энергии и возбуждения

  Hyperactive

  Прилагательное

  Очень активный и поиск Трудно сосредоточиться или расслабиться Прилагательное

  Признаки усталым

  неоспоримый

  прилагательное

  живой, уверенно, и невозможно контролировать

  jaunty

  прилагательное

  живой и уверенный в себе

  Mercurial

  прилагательное

  литературный живой и непрерывно активен

  Pepty

  прилагательное

  неформально энергия

  задорный

  прилагательное

  неформальный живой и счастливый

  дерзкий

  прилагательное

  дерзкая девушка или молодая женщина живая, уверенная в себе и привлекательная, особенно таким образом, который показывает отсутствие уважения

  игривый

  прилагательное

  живой и полный веселья 9026 8

  rumbountioke

  Прилагательное

  Искусственный человек ведет себя в шумный и живой путь

  Rumbousious

  Прилагательное

  Brumentish Прилагательное

  Живой и уверенно

  Sparky

  Прилагательное

  Живой, интересный и привлекательный

  полный энергии

  бодрый

  прилагательное

  употребляется по отношению к вещам, которые делаются с большой энергией сильный, активный и полный сексуальной энергии

  мужественный

  прилагательное

  нечто мужественное сильное, мощное и полное жизни

  бодрый

  прилагательное

  живой и привлекательный

  броский

  прилагательное

  2 живой и волнующий 90 of Fresh, напротив Fresh в англ. лиш

  Антонимы Fresh, противоположные Fresh в английском языке


  Значение Fresh ; зеленый, новый, свежий, сырой, горячий

  В отличие от Свежий ;

  несвежий, банальный, старый, изношенный, банальный, устаревший, несвежий, изношенный, старый, ветхий, устаревший, датированный
  Вот список наиболее важных противоположных слов;

  • о – ровно
  • выше – ниже
  • отсутствие – наличие
  • изобилие – недостаток
  • принять – отказаться
  • случайно – намеренно
  • активный – ленивый
  • добавить – вычесть
  • допустить – отказать
  • взрослый – ребенок
  • любитель – профессионал
  • забавляться – скучать
  • предок – потомок
  • ангел — дьявол
  • животное – человек
  • раздражать – удовлетворять
  • ответ – спроси
  • ответ – вопрос
  • антоним – синоним
  • порознь – вместе
  • примерно – ровно
  • спорить – соглашаться
  • арест – бесплатно
  • прибытие – отъезд
  • прибытие – отъезд
  • искусственный – натуральный
  • подъем – спуск
  • спросить – ответить
  • спит – бодрствует
  • атака — защита
  • атака – защита
  • чердак – подвал
  • осень – весна
  • бодрствует – спит
  • ужасно — красиво
  • сзади – спереди
  • фон — передний план
  • назад – вперед
  • лучше – хуже
  • красивый – уродливый
  • большой – маленький
  • рождение – смерть
  • горький – сладкий
  • черный – белый
  • тупой – острый
  • тело – душа
  • зануда – развлечь
  • скучно – увлекательно
  • одолжить – одолжить
  • низ – верх
  • мальчик – девочка
  • храбрый – трусливый
  • сломать – исправить
  • широкий – узкий
  • брат – сестра
  • построить – уничтожить
  • занят – ленив
  • купить – продать
  • спокойный – взволнованный
  • осторожный – неосторожный
  • неосторожный – осторожный
  • поймать — пропустить
  • потолок – пол
  • комедия –
  • драма
  • сложный – простой
  • комплимент – оскорбление
  • обязательный – добровольный
  • соединение – отдельно
  • согласная –
  • гласная
  • постоянный – изменяемый
  • строительство – разрушение
  • продолжить – прервать
  • холодный – теплый
  • правильно – неправильно
  • мужество – страх
  • смелый – трусливый
  • трусливый – смелый
  • создать — уничтожить
  • жестокий – человек
  • плакать – шептать
  • плакать – смеяться
  • повреждение – ремонт
  • опасность – безопасность
  • опасно – безопасно
  • темный – светлый
  • дочь – сын
  • рассвет – сумерки
  • день – ночь
  • мертвых – живых
  • смерть – рождение


  • глубокий – мелкий
  • поражение –
  • победа
  • защита – атака
  • защита – атака
  • вкусно – ужасно
  • запретить – принять
  • отправление – прибытие
  • отправление – прибытие
  • потомок – предок
  • спуск – подъем
  • отчаянный – полный надежд
  • умереть – жить
  • разные – похожие
  • сложно – легко
  • грязный – чистый
  • болезнь – здоровье
  • дальний – ближний
  • разделить – объединить
  • деление – единство
  • развод – жениться
  • конец – начало
  • окончание – начало
  • враг — друг
  • наслаждаться – ненавидеть
  • войти – выйти
  • вход – выход
  • одинаковые – разные
  • четное – нечетное
  • вечер – утро
  • все – никто
  • все – ничего
  • точно – примерно
  • взволнован – спокоен
  • увлекательно – скучно
  • исключить – включить
  • выход – вход
  • дорого – дешево
  • экспорт – импорт
  • экспозиция – укрытие
  • экстремальный – умеренный
  • провал – успех
  • неудача — успех
  • ложь – правда
  • далеко – близко
  • быстро – медленно
  • толстый – тонкий
  • страх – мужество
  • женщина – мужчина
  • мало – много
  • финал — первый
  • найти – потерять
  • конец – начало
  • конец – начало
  • первый – последний
  • исправить — сломать
  • равнинный – холмистый
  • пол – потолок
  • следовать – вести
  • запретить – разрешить
  • свежий – старый/несвежий
  • красивый – уродливый
  • сложно – легко
  • урожай – растение
  • ненавижу — наслаждайся
  • здоровье – болезнь
  • здоров – болен
  • тепло – холод
  • рай – ад
  • тяжелый – легкий
  • ад — рай
  • туда-сюда
  • высокий – глубокий
  • высокий – низкий
  • холмистый – равнинный
  • попадание – промах
  • импорт-экспорт
  • вход-выход
  • включить – исключить
  • увеличить – уменьшить
  • невинный – виновный
  • внутри – снаружи
  • младший – старший
  • добрый – жестокий
  • недостаток – изобилие
  • леди – джентльмен
  • приземлиться – взлететь
  • земля – вода
  • большой – маленький
  • последний – первый
  • поздний – ранний

  • жениться – развестись
  • хозяин – слуга
  • максимум – минимум
  • средний — щедрый
  • расплавить – заморозить
  • мужчин –
  • женщин
  • починить – сломать
  • беспорядок – заказ
  • полночь – полдень
  • минимум
  • – максимум
  • минор – мажор
  • промах – попадание
  • пропустить – поймать
  • умеренный – экстремальный
  • современный – древний
  • монархия – республика
  • луна – солнце
  • больше – меньше
  • утро – вечер
  • гора – долина
  • много – мало
  • узкий – широкий
  • противный – приятный
  • местный – иностранец
  • натуральный – искусственный
  • ближний – дальний
  • отрицательный – положительный
  • племянник – племянница
  • никогда – всегда
  • новый – старый
  • выкл. – вкл.
  • часто – редко
  • старый – современный
  • вкл-выкл
  • открытый – закрытый
  • открытый – закрытый
  • противник – сторонник
  • снаружи – внутри
  • окраина – центр
  • больше – меньше
  • родители – дети
  • часть – целое
  • частично – всего
  • частный – общий
  • пройдено – не пройдено
  • прошлое – будущее
  • мир – война
  • разрешить – запретить
  • растение – урожай
  • много – не хватает
  • приятный – ужасный
  • вежливый – грубый
  • бедный – богатый
  • бедность – богатство
  • мощный – слабый
  • наличие – отсутствие
  • настоящее – прошлое
  • красивый – уродливый
  • частный – публичный
  • защита — атака
  • успех – неудача
  • вычесть – прибавить
  • сахар – соль
  • лето – зима
  • солнце – луна
  • солнечно – пасмурно
  • сторонник – противник
  • подозревать – доверять
  • сладкий – горький
  • синоним – антоним
  • взять – дать
  • взлет-посадка
  • высокий – маленький
  • учить – учиться
  • учитель – ученик
  • тогда – сейчас
  • ужасный – прекрасный
  • туда – сюда
  • толстый – тонкий
  • тонкий – толстый
  • жаждущий – голодный
  • бросить – поймать
  • плотный – свободный
  • крошечный – гигантский
  • вместе – порознь
  • завтра – вчера
  • верх – низ
  • всего – частично
  • город – село
  • трагедия – комедия

  Вопрос: Какой антоним слова Fresh?

  Ответь на вопрос

  Аналогичные вопросы

  1. Какое слово означает слово fres
  2. Другое слово для слова brand ne
  3. Какой тип слова poo
  4. Являются ли подростки детьми
  5. Какое сходное значение слова ne
  6. В чем разница между brand new and ne
  7. Какие синонимы и антонимы слова fres
  8. Что противоположно wor
  9. Что означает слово Born int
  10. Как называют человека, который не скромен
  11. Каково абсолютное значение числа
  12. Какое прошедшее время у bor
  13. Какое другое слово для маленького chil
  14. Какой лучший антоним для humbl
  15. Что является противоположностью bor
  16. Какое слово является противоположным chil
  17. Что такое скромный человек calle
  18. Какие два синонима к слову humbl
  19. Что является обратным числом 1
  20. Что является обратным числом
  21. Какое слово является противоположным слову stea
  22. Что такое антоним fres
  23. Что является противоположностью
  24. What is all ne

  Автор вопроса: Майкл Робинсон Дата: создано: 02 ноября 2021

  Что означает слово «свежий»

  Ответил: Дональд Ховард Дата: создано : 02 ноября 2021 г.

  прилагательное.

  новый, другой, современный, новый, оригинальный, недавний, актуальный.

  дополнительный, прибавленный, вспомогательный, дополнительный, дополнительный, дополнительный, дополнительный.

  бодрящий, бодрящий, бодрящий, чистый, прохладный, свежий, чистый, освежающий, незагрязненный.

  живой, бдительный, энергичный, острый, освеженный, бодрый, бойкий, бодрый..

  Автор вопроса: Оуэн Грин Дата: создано: 27 апреля 2021 г.

  Какое другое слово для совершенно нового

  Ответил: Ксавье Роджерс Дата: создано: 30 апреля 2021 г.

  совершенно новый свежий, мятный, нетронутый, новый, девственный, девственный.

  Автор вопроса: Питер Робинсон Дата: создано: 05 мая 2021 г.

  Какое слово плохое

  Ответил: Доминик Флорес Дата: создано: 07 мая 2021 г.

  бедный Определения и синонимы

  Автор вопроса: Wyatt Bailey Дата: создано: 03 июня 2021 г.

  Являются ли подростки детьми

  Ответил: Джейкоб Янг Дата: создано: 03 июня 2021 г.

  Однако половое созревание обычно начинается до подросткового возраста.Хотя биологически ребенок — это человеческое существо между стадиями рождения и полового созревания, в некоторых культурах подростковый возраст считается частью социального детства, поскольку большинство подростков по закону считаются несовершеннолетними.

  Автор вопроса: Алекс Браун Дата: создано: 06 декабря 2020 г.

  Каково аналогичное значение слова new

  Ответил: Майкл Ричардсон Дата: создано: 07 декабря 2020 г.

  Некоторые распространенные синонимы слова «новый» — «свежий», «новый» и «оригинальный». Хотя все эти слова означают «недавно возникший или используемый», новое может относиться к тому, что только что сделано и не использовалось, к тому, что не было известно раньше или к чему раньше не испытывали.

  Автор вопроса: Габриэль Нельсон Дата: создано: 06 февраля 2021 г.

  В чем разница между совершенно новым и новым

  Ответил: Габриэль Сандерс Дата: создано: 07 февраля 2021 г.

  Разница между Brand new и New. При использовании в качестве прилагательных совершенно новый означает совершенно новый, максимально новый, тогда как новый означает недавно сделанный или созданный. Новое также является существительным со значением: вещи, которые являются новыми. Новый также является наречием со значением: недавно (особенно по составу).

  Автор вопроса: Элайджа Смит Дата: создано: 14 марта 2022 г.

  Какие синонимы и антонимы слова fresh

  Ответил: Эштон Симмонс Дата: создано: 15 марта 2022 г.

  Синонимов и антонимов слова freshbrand-new,мятный,нетронутый,span-new,virgin,virginal.

  Автор вопроса: Брайан Беннетт Дата: создано: 18 января 2022 г.

  Что является противоположным словом

  Ответил: Филип Эванс Дата: создано: 18 января 2022 г.

  Определения противоположного слова. слово, которое выражает значение, противоположное значению другого слова, и в этом случае два слова являются антонимами друг друга. синонимы: антоним, противоположность.

  Автор вопроса: Оуэн Кук Дата: создано: 11 октября 2021 г.

  Какое слово означает «родился в

  »

  Ответил: Роджер Холл Дата: создано: 12 октября 2021 г.

  1. Врожденные, врожденные, врожденные, наследственные описывают качества, характеристики или владения, приобретенные до или во время рождения.

  Автор вопроса: Натаниэль Пауэлл Дата: создано: 19 ноября 2021 г.

  Как вы называете нескромного человека

  Ответил: Гэвин Бейли Дата: создано: 21 ноября 2021 г.

  Противоположность скромной или низкой оценке собственной значимости.напыщенный. высокомерный. тщеславный. гордый.

  Автор вопроса: Оскар Гонсалес Дата: создано: 01 января 2022 г.

  Каково абсолютное значение числа 8

  Ответил: Кэмерон Гриффин Дата: создано: 02 января 2022 г.

  Абсолютное значение числа 8 равно 8 .

  Автор вопроса: Джейден Хилл Дата: создано: 16 октября 2021 г.

  Какое прошедшее время у слова Born

  Ответил: Алан Хилл Дата: создано: 17 октября 2021 г.

  Формы глагола BornInfinitivePresent ParticiplePast Tensebornborninbornt

  Автор вопроса: Тайлер Митчелл Дата: создано: 02 декабря 2021 г.

  Какое другое слово для маленького ребенка

  Ответил: Гораций Симмонс Дата: создано: 04 декабря 2021 г.

  Какое другое слово для маленького ребенка? коврик ratankle-bitertotbabybabeneonatechildinfantbairnbambino95 more rows

  Автор вопроса: Коди Роджерс Дата: создано: 12 января 2022 г.

  Какой антоним лучше всего подходит для слова скромный

  Ответил: Гарри Кук Дата: создано: 14 января 2022 г.

  антонимов к слову скромный.проблемный.нерафинированный.отзывчивый.хвастающийся.гордый.богатый.превосходный.

  Автор вопроса: Уолтер Вуд Дата: создано: 13 марта 2022 г.

  Что противоположно рождению

  Ответил: Мигель Кларк Дата: создано: 13 марта 2022 г.

  Противоположность рождению. умереть. погибнуть. кончина. плоская линия.

  Автор вопроса: Оливер Вуд Дата: создано: 27 ноября 2020 г.

  Что является противоположным слову ребенка

  Ответил: Карл Мерфи Дата: создано: 27 ноября 2020 г.

  «Связь должна быть через родственного предка на несколько поколений старше королевской особы.«…Что противоположно ребенку?

  Автор вопроса: Калеб Лопес Дата: создано: 11 февраля 2021 г.

  Как зовут скромного человека

  Ответил: Малкольм Диас Дата: создано: 12 февраля 2021 г.

  кроткий, мягкий, скромный. смиренный духом или манерами; предполагая уходящую в отставку мягкость или даже запуганную покорность. Антонимы: гордиться. чувство самоуважения или удовольствия от чего-то, чем вы измеряете свою самооценку; или быть поводом для гордости.нескромный.

  Автор вопроса: Джейден Кэмпбелл Дата: создано: 11 августа 2021 г.

  Какие два синонима есть у слова скромный

  Ответил: Гилберт Мур Дата: создано: 13 августа 2021 г.

  скромный, приземленный, смиренный, кроткий, скромный, непритязательный, непритязательный.

  Автор вопроса: Лоуренс Джонс Дата: создано: 04 декабря 2020 г.

  Что является обратным числом 1 8

  Ответил: Деннис Уотсон Дата: создано: 04 декабря 2020 г.

  8/1Обратное число 1/8 находится путем переворачивания дроби: если перевернуть 1/8, получится 8/1 или 8.

  Автор вопроса: Эштон Эрнандес Дата: создано: 22 января 2021 г.

  Каково обратное число 8

  Ответил: Хесус Кокс Дата: создано: 25 января 2021 г.

  Чтобы получить обратное число, мы делим 1 на число… Дополнительные примеры:ЧислоОбратное как десятичное число818= 0,125100011000= 0,0011 дополнительная строка

  Автор вопроса: Себастьян Ли Дата: создано: 13 апреля 2021 г.

  Что является противоположным слову «украсть»

  Ответил: Адам Бейкер Дата: создано: 16 апреля 2021 г.

  Что является противоположностью слову украсть?потерятьотказатьсяраздавитьотдать вверхупустить голет пропускупропуститьпроиграть набольше не иметьпроходить еще 25 строк

  Автор вопроса: Оливер Вашингтон Дата: создано: 08 марта 2021 г.

  Что является антонимом слова fresh

  Ответил: Мигель Вуд Дата: создано: 10 марта 2021 г.

  свежий.Антонимы: старый, черствый, затхлый, утомленный, прежний, застойный, обыкновенный, первоначальный, испорченный, потускневший, выцветший, истлевший, бледный, болезненный, гнилостный, заплесневелый, затхлый, затхлый.

  Автор вопроса: Герберт Родригес Дата: создано: 25 октября 2021 г.

  Что является противоположностью 8

  Ответил: Николас Уокер Дата: создано: 26 октября 2021 г.

  Обратное число 8 равно -1/8. Дробь, равная целому числу 8, будет 8/1.

  Автор вопроса: Джек Ховард Дата: создано: 24 сентября 2021 г.

  Что нового

  Ответил: Джордан Родригес Дата: создано: 27 сентября 2021 г.

  используется для описания чего-то совершенно нового: Boeing 777 представляет собой первый полностью новый авиалайнер, поставленный после 767 в 1982 году.

  Напротив слова Fresh, антонимы слова Fresh со значением и примерами предложений на английском языке PDF

  Напротив Fresh, антонимы Fresh со значением и примерами предложений на английском языке

  Какие слова являются противоположными или антонимами?

  Противоположные слова или антонимы означают те слова, которые полностью противоречат друг другу по смыслу. Например, темный/светлый, белый/черный и т. д.

  Обычно вопрос, который приходит на ум, когда мы пытаемся выучить эти словарные слова, заключается в следующем: «Зачем мне запоминать эти противоположности, если я знаю основные слова?»

  Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я хотел бы сказать вам, что мы рассмотрели почти все основные и повседневные словарные слова, и вы можете Скачать PDF этих слов в конце урока.

  Эти слова очень полезны в нашем повседневном лексиконе. Здесь я расскажу вам, каковы преимущества использования антонимов и противоположностей? Если вы знаете противоположности всех словарных слов в своей коллекции, то ваша коллекция может быть увеличена, и у вас будет множество слов для использования в разговоре. В письме и речи, если вы будете использовать разные слова вместо повторения одних и тех же слов, это произведет хорошее впечатление. И ваше письмо и речь станут профессиональными.

  Примечание: Вы должны знать, что антонимы и синонимы — это два разных термина. Синонимы означают слова, которые имеют одинаковые значения, но в случае антонима это совершенно другое, как я уже говорил выше.

  Что означает Fresh?

  Свежее средство, ранее не известное или использовавшееся; новый или другой.

  Напротив Fresh (Антонимы Fresh) Список
  • Затхлый
  • Прогорклый
  • Гниение
  • Зловонный
  • Плохой
  • Шумный
  • Убогий
  • Зловонный
  • Распад
  • Бессрочный
  • Фанки
  • Заплесневелый
  • Поддельный
  • Негигиенично
  • Фол
  • Потускневший
  • Испорченный
  • Гнилостный
  • Выкл.
  • Осквернено
  • Вонючий
  • Брутто
  • Отвратительно
  • Разрушенный
  • Зловонный
  • отравлен
  • Угасание
  • Нечистый
  • Испорченный
  • Гнилой
  • Фасти
  • Загрязненный
  • вонючий
  • Разложившийся
  • Зараженный
  • Фальсификация
  • Зараженный
  • Загрязненный
  • Разложившийся
  • Грязный
  • Грязный
  • Нечистый
  • Нездоровый
  • Вредоносный
  • Разложение
  • Вонючий
  • Застой
  • Неуверенно
  • Данк
  • Кислый
  • Мерзкий
  • Гнилостный
  • Тошнота
  • противный
  • Загрязненный
  • Нидорус
  • Поврежденный
  • Грязный
  • Загрязненный
  • Заплесневелый
  • Повернуто
  • Вонючий
  • Зловонный
  • Восстание
  • Разлагающийся
  • Отталкивающий
  • Устаревший
  • Запятнанный
  • Ранг

  Примеры слова Fresh в предложениях
  • Эти цветы свежие.
  • Он ест свежие фрукты.
  • Когда я проснулся, я был свеж.
  • Я могу предоставить вам свежие овощи и фрукты.
  • Она купила мне свежую ткань.

  Вы можете скачать Pdf напротив/Антонимы Fresh.

  СКАЧАТЬ PDF

  Список противоположных слов в английском языке

  1. Ложь – Верно
  2. Передний план — Фон
  3. Общее – Частное
  4. Умный – Глупый
  5. Умышленно – Случайно
  6. Разрешить – Запретить
  7. Много – Мало
  8. Минимум – Максимум
  9. Узкий – Широкий
  10. Новый — Древний
  11. Север – Юг
  12. Ничего – Все
  13. Шероховатая – Гладкая
  14. Соль – Сахар
  15. Короткий – Длинный
  16. Холост – Женат
  17. Раковина – Подъем
  18. Кислый – Сладкий
  19. Солнечно – Облачно
  20. Тайтовый – Свободный
  21. Случайно – Умышленно
  22. Раздражать – Удовлетворить
  23. Конечно – Возможно
  24. Дочь – Сын
  25. Отправление – Прибытие
  26. Драма – Комедия
  27. Сухой – Влажный
  28. Эмигрировать – Иммигрировать
  29. Все – Ничего
  30. Первый – Финальный
  31. За – Против
  32. Друг — Враг
  33. Добрый – Жестокий
  34. Земля – Взлет
  35. Маленький – Большой
  36. Длинный – Короткий
  37. Низкий – Высокий
  38. Обычный — Странный
  39. Родители – Дети
  40. Бедность – Богатство
  41. Шероховатая – Гладкая
  42. Сельский – Городской
  43. Удовлетворение – Сожаление
  44. Сохранить – Потратить
  45. Мелкий – Глубокий
  46. Успех – Неудача
  47. Полезно – Бесполезно
  48. Добровольно – Обязательно
  49. Вода – Земля
  50. Белый – Черный
  51. Молодой – Старый
  52. Согласен – Отказ
  53. Всегда – Никогда
  54. Плохой – Хороший
  55. Мальчик – Девочка
  56. Конечно – Возможно
  57. Дьявол — Ангел
  58. Драма – Комедия
  59. Скучно – Интересно
  60. Легко – Сложно
  61. Эмиграция – Иммиграция
  62. Воздействие — Убежище
  63. Счастье – Печаль
  64. Высокий – Глубокий
  65. Импорт – Экспорт
  66. Прерывание — продолжение
  67. Младший – Старший
  68. Учиться – учить
  69. Проиграть – Выиграть
  70. Проигравший – Победитель
  71. Луна – Солнце
  72. Часть – Целое
  73. Разрешить – Запретить
  74. Разрешить – Запретить
  75. Толкай-тяни
  76. Слуга – Мастер
  77. Стоять — лежать
  78. Верх – Низ
  79. Долина – Гора
  80. Богатство – Бедность
  81. Работа – Отдых
  82. Атака — Защита
  83. Чердак – Подвал
  84. Чердак – Подвал
  85. Назад – Вперед
  86. ниже – выше
  87. Поражение – Победа
  88. Отправление – Прибытие
  89. Разрушение – Строительство
  90. Сложно – Легко
  91. Развод — Брак
  92. Удача – Неудача
  93. Часто – Время от времени
  94. Часто – Время от времени
  95. Рай – Ад
  96. Горячее – Холодное
  97. Младший – Старший
  98. Брак – развод
  99. Женитьба – Развод
  100. Мисс – Поймай
  101. Север – Юг
  102. Уведомление
  103. — игнорировать
  104. Вкл. –Выкл.
  105. Снаружи – Внутри
  106. Удовлетворение – Сожаление
  107. Крик – Шепот
  108. Старший – Юниор
  109. Больной – Здоровый
  110. Специальный – Общий
  111. Глупый – Умный
  112. Пригород – Центр
  113. Гласная –
  114. Согласная
  115. Атака — Защита
  116. Сзади – Перед
  117. Фон — Передний план
  118. Начало – Конец
  119. Изменяемая – Постоянная
  120. Обязательное – Добровольное
  121. Повреждение – Ремонт
  122. Дочь – Сын
  123. Сложно – Легко
  124. Подразделение — Единство
  125. Неудача — Успех
  126. Ложь – Верно
  127. Форма
  128. — уничтожить
  129. Заморозить – Растопить
  130. Друг — Враг
  131. Забавный – Серьезный
  132. Умный – Глупый
  133. Любовь – Ненависть
  134. Минимум – Максимум
  135. Племянник – племянница
  136. Частично – Всего
  137. Мир – Война
  138. Мощный – Слабый
  139. Ученик – Учитель
  140. Ответ – Вопрос
  141. Удовлетворить – Раздразнить
  142. Медленно – Быстро
  143. Лето – Зима
  144. Бесполезно – Полезно
  145. Бесполезно – Полезно
  146. Богатство – Бедность
  147. Случайно – Умышленно
  148. Сложить – Вычесть
  149. Жив – Мертв
  150. Ясно – Облачно
  151. Повреждение – Ремонт
  152. Смерть – Рождение
  153. Отправление – Прибытие
  154. Отчаянный – Обнадеживающий
  155. Сухой – Влажный
  156. Зарубежный – Внутренний
  157. Удача – Неудача
  158. Передняя — задняя
  159. Счастье – Печаль
  160. Горизонтально – Вертикально
  161. Больной – Здоровый
  162. Иммиграция – Эмиграция
  163. Добрый – Жестокий
  164. Выезд – Прибытие
  165. Полдень – Полночь
  166. Север – Юг
  167. Старый – Современный
  168. Присутствие – Отсутствие
  169. Настоящее – прошлое
  170. Отдых – Работа
  171. Раздельно – Соединить
  172. Мягкий – Жесткий
  173. Тайтовый – Свободный
  174. Победа – Поражение
  175. Жестокий – Нежный
  176. Отходы – Сохранить
  177. Работа – Отдых
  178. Случайно – Умышленно
  179. Уже – Еще нет
  180. Антоним – Синоним
  181. Приблизительно – Ровно
  182. Сзади – Перед
  183. Скучно – Захватывающе
  184. Изменяемая – Постоянная
  185. Постоянный – Изменяемый
  186. Отправление – Прибытие
  187. Спуск – Подъем
  188. Развод — Брак
  189. Увлекательно – Скучно
  190. Увлекательно – Скучно
  191. Передний план — Фон
  192. Свежий – Старый/Несвежий
  193. Горизонтально – Вертикально
  194. Муж – Жена
  195. Жизнь – Смерть
  196. Любовь – Ненависть
  197. Отрицательный – Положительный
  198. Ночь – День
  199. Обычный — Странный
  200. Вежливый – Грубый
  201. Запомни — забудь
  202. Справа – Слева
  203. Справа – Слева
  204. Грустный – Счастливый
  205. Безопасно – Опасно
  206. Вычесть – Сложить
  207. Успех – Неудача
  208. Успех – Неудача
  209. Чердак – Подвал
  210. Красивый – Уродливый
  211. Начало – Конец
  212. Продолжить – Прервать
  213. Отправление – Прибытие
  214. Отчаянный – Обнадеживающий
  215. Вниз – Вверх
  216. Найти – Потерять
  217. Найти – Потерять
  218. Конец – Начало
  219. Полный – Пустой
  220. Холмистое – Равнина
  221. Гуманный – Жестокий
  222. Светлый – Темный
  223. Жидкость – Твердое вещество
  224. Жидкость – Твердое вещество
  225. Проиграть – Выиграть
  226. Низкий – Высокий
  227. Оппонент — Сторонник
  228. Настоящее – прошлое
  229. Тянуть – Толкать
  230. Уменьшить – Увеличить
  231. Короткий – Длинный
  232. Гладкая – Шероховатая
  233. Юг – Север
  234. Жажду — Голоден
  235. Меньше – Больше
  236. Гласная –
  237. Согласная
  238. Отходы – Сохранить
  239. Белый – Черный
  240. Женщина – Мужчина

   

  1. Разрешить – Запретить
  2. Животное – Человек
  3. Невезение – Удача
  4. Правильно – Неправильно
  5. Трусливый – Храбрый
  6. Дьявол — Ангел
  7. Развод — Брак
  8. Пустой – Полный
  9. Враг — Друг
  10. Исключить — включить
  11. Экстремальный – Умеренный
  12. Экстремальный – Умеренный
  13. Пол – Потолок
  14. Игнорировать — уведомление
  15. Импорт – Экспорт
  16. Вход – Выход
  17. Маленький – Большой
  18. Маленький – Большой
  19. Максимум – Минимум
  20. Полдень – Полночь
  21. Часть – Целое
  22. Настоящее – прошлое
  23. Красотка – Уродка
  24. Шероховатая – Гладкая
  25. Освобождение – Арест
  26. Тихий – Шумный
  27. Строгий – Мягкий
  28. Строгий – Мягкий
  29. Объединить — Разделить
  30. Война — мир
  31. Ответить – Спросить
  32. Начало – Конец
  33. Начало – Конец
  34. ниже – выше
  35. Скучно – Захватывающе
  36. Ребенок – Взрослый
  37. Строительство – Разрушение
  38. Продолжить – Прервать
  39. Темный – Светлый
  40. Найти – Потерять
  41. Нежный – Жестокий
  42. Тяжело – Легко
  43. Здоровый – Болен
  44. Ад — Рай
  45. Горизонтально – Вертикально
  46. Недостаток – Изобилие
  47. Мужчина – Женщина
  48. Расплавление – Заморозка
  49. Уроженец – Иностранец
  50. Уведомление
  51. — игнорировать
  52. Открыто – Закрыто
  53. Прошлое – Будущее
  54. Вероятно – Конечно
  55. Профессиональный – Любительский
  56. Твердое – Жидкое
  57. Юг – Север
  58. Стоять — лежать
  59. Жажду — Голоден
  60. Меньше – Больше
  61. Полезно – Бесполезно
  62. Шепот – Крик
  63. Отсутствие – Присутствие
  64. Одинаковые – Разные
  65. Осень – Весна
  66. Скучно – Захватывающе
  67. Храбрый – Трусливый
  68. Спокойствие – Возбуждение
  69. Подвал – Чердак
  70. Строительство – Разрушение
  71. Умри — живи
  .
 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.