Антонім до слова свіжий огірок – Антонимы к слову «свежий» и противоположные по смыслу выражения

3.4. АНТОНІМИ

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1.Які слова називаються антонімами?

2.Які антоніми називаються загальномовними?

3.Які антоніми називаються контекстуальними?

4.Випишіть із художньої літератури або наведіть самостійно приклад антитези.

Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Доберіть антоніми до слів, виділених у реченнях.

1.Сивий кінь любисткової ночі залишив зачаєні сліди… Я любив твої озерні очі, Повні тайн

ісмутку, як світи. 2. Не поміча хвилин людина, А час прудкий свій килим тче. 3. Гуляли протяги на ґанках, І барабанив дощ хльосткий, А темна ніч, мов хуліганка, зривала з яблуньок хустки. 4. Беріз не гріють білі гетри, Тремтить оголене гілля. 5. Снігами вкрились кілометри, В заметах горбиться рілля. 6. В пухнастих горностаях і хуртечах справля зима банкет на полонинах. 7. Дерева в тонкорунних пелеринах Тримають неба просторінь на плечах. 8. Плечиста гребля на рамена скель Навік лягла могуттям Геркулеса. 9. Проміння сонця, Мов прудка форель, То блисне, то зника в глибинах

плеса (Із тв. Д. Луценка).

Вправа 2. Замість крапок поставте потрібні за змістом антоніми.

1.

… в навчанні, зате …

в роботі.

2.

На …

землі …

хліб родить.

3.

З … хмари … дощ.

 

4.

Праця людину …

, а лінь … .

5.

Краще

… правда, ніж … брехня.

6.

Де …

слів, там … діла.

7.

Що …

не зробиш, то

… не наздоженеш (Нар. творчість).

Вправа 3. Доберіть антоніми до прикметників.

Свіжий хліб, свіжа кава, свіжий огірок, свіжа сорочка, свіжий букет, свіже повітря, свіжа метафора, свіже враження, свіжий погляд, свіже обличчя, свіжі сліди, свіжа преса, свіжі рими, свіжий вітерець, свіжі новини, свіжий подих.

Вправа 4. Доберіть до поданих слів спільнокореневі антоніми.

Зсипати, готівковий, грамотний, влетіти, підповзти, грішний, байдужий, діяльний, культурний, платний, хмарний, ввести, відсунути, під’їжджати, підтягнути, гуманний, поганий, історичний, науковий, санітарний, відчепити, скласти, розгребти.

Вправа 5. Згрупуйте слова в антонімічні пари.

Активний, чесність, щирість, акуратність, невинність, розумний, тихий, грубий, стверджувати, пасивний, недбалість, неохайність, заперечувати, воля, нещирість, вина, дурний, голосний, нікання, поневолення, байдужість, підлість, тупий, нетямущий, звучний, делікатний, лицемірство, гучний, ніжний, гніт, безчестя, фальш, лункий, бездіяльний, дзвінкий, лагідний, пригноблення, інертний, ганьба, провина, ярмо.

114

studfile.net

Якою буде антонім і синонім до слів свіжий вітер, свіжа думка

Що стосується синонімів, то тут, на мій погляд, все просто:

 • свіжий вітер може бути: прохолодний, сильний, мерзлякуватий
 • свіжа думка, це думка в першу чергу — незаяложені, нова, вражаюча новизною.

З антонімами трохи складніше. Почнемо з того, що антоніми, які видає Словник антонімів, — гнилий, задушливий, зіпсований, що не поєднуються зі словом «вітер», тому тут антоніми треба вибирати за змістом. Можна сказати, що вітер задушливий, спекотний, розпечений.

Антоніми до словосполучення «свіжа думка» я б привела такі: банальність, тривіальність, шаблонність, стандартність. Або ціле речення — думка, чи не блискуча новизною.

Як я розумію, синоніми і аноніми треба вказати до багатозначного прикметника СВІЖИЙ, а не до іменником ВІТЕР, ДУМКА.

СВІЖИЙ ВІТЕР — це прохолодний вітер, ХОЛОДНИЙ. Так визначають значення подібного слововживання словники. Тлумачення дано за допомогою синонімів, до яких можна додати розмовне ЗНОБКІЙ і застаріле хладний.

І. ЛЕВИТАН. СВІЖИЙ ВІТЕР

Крім того, моряки СВІЖИМ ВІТРОМ називають вітер СИЛЬНИЙ, КРЕПКИЙ; ці прикметники є синонімами слова СВІЖИЙ, спожитого в професіоналізмі СВІЖИЙ ВІТЕР.

Р. Бодренко. СВІЖИЙ ВІТЕР

Антонімами до прикметника (як і синонімами) можуть бути тільки прикметники (іноді причастя). В даному випадку антоніми — ГОРЯЧИЙ, ЖАРКИЙ, пекучий, спекотна, обпалюють, палючим, розпечені.

У словосполученні СВЕЖАЯ ДУМКА прикметник має значення «щойно з’явилася, недавно виникла», «нешаблонне, ОРИГІНАЛЬНА». Знову ж тлумачення проводиться за допомогою синонімів, до яких додамо НОВА, небанально, незаяложені, незаїждженими, неабиякі, а антонімами до вживання прикметника в цьому значенні є прикметники банально, шаблони, неоригінальні, тривіальні, пересічна, побитий, заїжджених.

Слово «свіжий». є прикметником, тому що відповідає на питання «який?», має чоловічий рід і знаходиться в однині.

Підберемо антоніми до словосполучення «свіжий вітер»: гарячий вітер, поля вітер, що обпалює вітер, пекучий вітер, пекучий вітер, розпечений вітер.

Синоніми до «свіжий вітер». холодний вітер, прохолодний вітер, знобкій верет.

Слово «свіжа». відноситься до прикметника, тому що відповідає на питання «яка?», має жіночий рід і знаходиться в однині.

Антонімами до словосполучення «свіжа думка». будуть наступні:

 • побита думка;
 • неабияка думка;
 • неоригінальна думка.

Синонімами до словосполучення «свіжа думка». будуть наступні:

 • нова думка;
 • оригінальна думка;
 • незаїждженими думка;
 • неабияка думка.

jak.bono.odessa.ua

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми).

Конспект уроку з української мови у 5 класі

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми). Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів, омонімів.

Конспект уроку

вчителя української мови і літератури

ЗОШ III ст. с. Устечко

Заліщицького району

Тернопільської області

Мізюнської Галини Іванівни

Тема: Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми). Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів, омонімів. 5 клас.

Мета: розширити уявлення учнів про групи слів за значенням; розкрити поняття синонімічні ряди, способи розрізнення омонімів і багатозначних слів, навчити користуватися словниками; вчити п’ятикласників свідомо підходити до розуміння значення і використання слова, добирати синоніми й антоніми, доцільно вживати їх у власному мовленні; збагачувати активний словник учнів, виховувати мовне чуття, увагу до слова, високу культуру мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.

Обладнання: малюнки, таблиця, словники, підручник

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

III. Мотивація навчальної діяльності

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Групи слів за значенням»

IV. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

V. Актуалізація опорних знань

Проблемне завдання. Прочитати вислови і дати відповідь: на основі чого з’явилися такі яскраві образи? Створити до них малюнки.

 1. Добре тому сонечку: купається щодня в озері. 2. Сонячний зайчик пострибав по килимі на стіні, вскочив до моєї чашки, попив трошки молочка і побіг далі. 3. Встала бабуся раненько. Мотузочком диму прив’язала хмарку до нашої хати і полила город. 4. Старенька груша сушить жовті грушки на сучках, щоб узимку ми пили смачний узвар.

 2. У формі діалогу побудувати розмову про синоніми, омоніми, антоніми.

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

На дошці таблиця. Учитель пояснює.

Синоніми – слова різні за звучання, але однакові або близькі за значенням: лелека, чорногуз, бусол, бузько. Два або кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку, уникнути повторення однакових або співзвучних слів.

Омоніми – слова, однакові за звучанням, але різні за значеннями: лава – вид меблів для сидіння; лава – бойовий порядок; лава – розплавлена маса, що витікає з вулкана.

Омофони – слова, що однаково звучать, але мають різне значення і написання.

Омографи – різні за значенням та вимовою слова, що мають однакове написання: води – води.

Омоформи – це слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі: віз (іменник), віз (дієслово).

Пароніми – це слова схожі за формою, написанням, звучанням, але різні за значенням: праска – прасувати.

Антоніми – слова протилежні за значенням. Виступають парами і завжди належать до однієї частини мови: світло – темрява, світлий – темний.

Робота з підручником. с.157. с. 161. с. 163.

VII . Виконання вправ на закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з картками.
Прочитати вірші, з’ясувати, слова яких груп у них присутні.

Картка №1 Картка №2

1.Білі мухи налетіли, 1.Коли іде, то гомонить,

Чорну землю густо вкрили.(Сніг) Коли зупиниться, мовчить.(Час)

2.Я візьму легенький прут, 2.Гей, стрільці, хапайте луки

Пожену гусят на Прут. Та й біжіть бігом на луки?

Картка №3 Картка №4

1.Друг мій воду набирає, 1.Тезко мій будує дім –

Я у вирій відлітаю.(Журавель) Я дам воду в домі тім.(Кран)

2.Здавна я служу людині, 2.Мене знайдеш у плащах,

Я у маминій машині, Пальтах, сукнях, піджаках,

На сосні чи на ялині, Чоловічих сорочках.

А у когось ще й на спині.(Голка) Де ж іще? А ще – в річках.(Рукав)

2. Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх.

Дружити, приятелювати, товаришувати, ладити, брататися; сучасний, нинішній, сьогоднішній, модерний, теперішній; найновіший, минулий, дотеперішній, попередній, колишній, тодішній, пережитий.

3. До поданих слів доберіть антоніми. Прочитайте перші літери дібраних антонімів. Яке вийшло слово?

Пасивний – активний,

день – ніч,

голосно – тихо,

песиміст – оптиміст,

вчений – неук,

колективний – індивідуальний,

багато – мало.

4. Запишіть словосполучення. Яке значення слова свіжий у поданих словосполученнях. Замініть це слово синонімом і доберіть до кожного антонім.

Свіжа газета –

свіжа сорочка –

свіжий вітер –

свіжі огірки –

свіжий хліб –

свіже обличчя –

Останнє словосполучення розібрати за будовою.

5. Відгадайте загадки. Знайдіть омоніми.

Зрізаю я траву, колосся;

в дівчат я сплетена з волосся;

а ще я суші довга стрічка,

що збігає в море, річку. (Коса)

Я місце, де лежать товари,

звичайно в тарі чи без тари,

а мій омонім є у слові:

один чи кілька звуків мови. (Склад)

Відбиток ніг я на дорозі,

чи на траві, чи на підлозі,

та є у мене ще омонім:

слів треба, варто він синонім. (Слід)

6. Творчий диктант. Складіть речення з поданими словами, щоб вони були омонімами.

Ніс і ніс. Три і три. Діти і діти. Коти і коти.

7. Прослухайте текст і скажіть, як можна за тлумачним словником відрізнити омоніми від багатозначних слів?

Словник – наш помічник.

У тлумачному словнику слова-омоніми подаються кожне окремою словниковою статтею з позначкою біля слова вгорі арабськими цифрами: Бродити1, броджу, бродиш, недок. Повільно ходити без певної мети і напрямку; повільно ходити по мілкій воді, болоту. Бродити2, бродить, недок. Перебувати в стані бродіння.

Багатозначні слова, тобто слова, що мають кілька значень, подаються в одній словникові статті й нумеруються арабськими цифрами так: Дирекція. 1. Керівний орган на чолі з директором на підприємстві, в установі. 2. Приміщення, де міститься цей орган.

 1. Робота в парах зі словниками

  1. Підібрати синоніма до слів: гніватися, говорити, нещасливий, рухливий, схвалювати.

  2. Підібрати антоніми до слів: абсолютний, блискучий, все, людяність, направляти, сила, уявний, хвалити.

  3. Підібрати антонімічні фразеологізми: водою не розлити, вскочити вище халяв, задушити в пузі комара, один в ліс, один по дрова, розсипати кислиці, старий лис.

  4. З’ясувати значення таких слів: гаптувати, аварія, лата.

  5. З’ясувати значення паронімів: абонемент, абонент, горластий – горлатий, звичай – звичка.

VIII. Підбиття підсумків уроку

IX. Домашня робота

§ 51-53. Вправа 383.

vseosvita.ua

Презентація до теми » Слова антоніми»

Про матеріал

Дана презентація до уроку з вивчення теми «Слова антоніми» . А також для засвоєння знань Антоніми – слова з протилежними значеннями. Антоніми, як і синоніми, належать до однієї частини мови. Антонімами можуть бути іменники (радість – смуток), прикметники (молодий – старий), дієслова (будувати – руйнувати), прислівники (угору – вниз), займенники (усі – ніхто). про слова з протилежним значенням та їх використання в повсякденному житті.

Перегляд файлу

Зміст слайдів

Номер слайду 1

Слова, що протилежні за значенням (антоніми)

Номер слайду 2

Перевірка домашнього завдання Вправа 145 Замилювати очі; розбити глека; задирати носа; вийти сухим із води; накивати п’ятами, сидить у печінках. Слова для довідки: Задаватися; посваритися, дуже набридло, втекти, обманювати, уникнути кари.

Номер слайду 3

Відгадайка Розбити глека

Номер слайду 4

Замилювати очі

Номер слайду 5

Вийти сухим із води

Номер слайду 6

Задирати носа

Номер слайду 7

Сидіти в печінках

Номер слайду 8

Накивати п’ятами

Номер слайду 9

Тренувальні вправи Замініть одним словом фразеологізми Зарубай собі на носі запам’ятай

Номер слайду 10

2. Вище ніс Не сумуй

Номер слайду 11

3. Водити за ніс 4. Комар носа не підточить Обманювати Не здогадається

Номер слайду 12

Ознайомлення зі словами-антонімами Антоніми (гр. anti — проти та опута — ім’я) – це слова, які мають протилежне значення.

Номер слайду 13

Вправа 146 Мир будує, війна руйнує. Мир – війна Будує – руйнує Вчений іде, а неук слідом спотикається. Вчений – неук Незнайко на печі сидить, а знайко по дорозі біжить. Незнайко — знайко 1. Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст. 2. Знайдіть у кожному з них антоніми. 3. На які питання відповідають слова в парах? 4. Визначте основу в реченнях.

Номер слайду 14

Перевірка

Номер слайду 15

Більше думай, а менше говори. Більше – менше Нових друзів май, а старих не забувай. Нових — старих 1. Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст. 2. Знайдіть у кожному з них антоніми. 3. На які питання відповідають слова в парах?

Номер слайду 16

Вправа 147 Папороть – це рослина-барометр. Згорнулися її листочки донизу – буде ясний день. А піднялися догори – похмурий. Прочитай. Знайди антоніми. Склади з ними речення і запиши.

Номер слайду 17

Перевірка Згорнулися – піднялися Донизу – догори Ясний — похмурий

Номер слайду 18

Прочитай вірш. Знайди в ньому протилежні за значенням слова і випиши їх. Як цей вірш можна було б назвати? З братом я живу у парі та не в злагоді – у сварі. Робимо все залюбки, Тільки завжди навпаки. Я збираюся лягати, Брат лиш думає вставати, Я почну відпочивати, Він рушає працювати, Як він може веселитись, Коли мушу я журитись? Я стою, а брат біжить Як нас люди звуть, скажіть. Вправа 148

Номер слайду 19

Перевірка В злагоді – у сварі Лягати – вставати Відпочивати – працювати Веселитись — журитись

Номер слайду 20

Перевірка

Номер слайду 21

Творча робота Прочитайте речення. Замініть виділені слова антонімами. Запишіть утворений текст. У кожному реченні підкресліть головні члени речення. Чорні хмари пливли по небу. Сердитий вітер гойдав віти дерев. Жовте листя сумно тріпотіло од вітру. Настала холодна дощова осінь.

Номер слайду 22

Перевірка Білі хмари пливли по небу. Лагідний вітер гойдав віти дерев. Жовте листя весело тріпотіло од вітру. Настала тепла сонячна осінь.

Номер слайду 23

Доберіть антоніми Гарячий — холодний

Номер слайду 24

Хороший — поганий

Номер слайду 25

Швидкий — повільний

Номер слайду 26

Брехливий — чесний

Номер слайду 27

Активний — млявий

Номер слайду 28

Сильний — слабий

Номер слайду 29

Маленький — великий

Номер слайду 30

Самостійна робота. Вправа 149 Свіжий хліб — … хліб Свіжі квіти — …квіти Солодкі ліки — …ліки Солодке яблуко -…яблуко Повне відро — … відро Повний місяць — …місяць До виділених слів добери з довідки протилежні за значенням. Слова для довідки: кисле, зів’ялі, молодий, порожнє, черствий, гіркі

Номер слайду 31

Перевірка Свіжий хліб – черствий хліб Свіжі квіти – зів’ялі квіти Солодке яблуко – кисле яблуко

Номер слайду 32

Перевірка Солодкі ліки – гіркі ліки Повне відро – порожнє відро Повний місяць – молодий місяць

naurok.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *