Таблиця кислоти: Таблиця » Найважливіші кислоти»

Содержание

Константи дисоціації слабких кислот та основ – Сайт кафедри Фізичної хімії НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського

 

Константи дисоціації слабких кислот та основ у водних розчинах при 25 °С

Константа рівноваги, відповідаюча дисоцаіції слабкого електроліту, називається константою дисоціації. Величика К залежить від природи електроліту і розчинника, а також від температури, але не залежить від концентрації розчину. Вона характеризується здатністю данної кислоти або данної основи розпадатися на іони: чим вище К, тим легче електроліт дисоціює.

Багатоосновні кислоти, а також основи двух та і більше валентних металів дисоціюють ступінчато. В розчинах цих речовин встановлюється складні рівноваги, в яких беруть участь іони різного заряду. Наприклад, дисоціація вугільної кислоти проходить у дві стадії (ступені) :

I H2CO3 ↔ H+ + HCO3

II HCO3 ↔ H+ + CO32-

Перша рівновага – дисоціація по першій  стадії (ступені) – характеризується константою дисоціації, що позначається K

1:

Аналогічно – дисоціація по другій стадії (ступені) – константа дисоціації K2:

Cумарній рівновазі:

H2CO3↔ 2H+ + CO33

відповідає сумарна константа дисоціації К:

Аналогічні співвідношення характерзують і ступінчату диссоціацію основних многовалентних металів.

Сумарна константа дисоціації:

K=K1K2

 

Зірочкой відмічені виражені через активності термодинамічні константи дисоціації. Решта констант выражені через концентрації.

 

КислотиКрК=-lgK
 Адипінова С6H10O4(I) 3,71×10
–5*
4,430
(II) 3,87×10–65,412
 Акрилова С3H4O25,56×10–5*4,255
 Аспарагінова С4H7O4N(I) 1,29×10–21,990
(II) 1,26×10–43,390
 Бензойна С7H6O26,3×10–5*4,201
 Борна H3BO3(I) 5,83×10–10*9,234
(II) 1,8×10–1812,745
(III) 1,6×10–1413,80
 м-Бромбензойна С7H5O2Br(II) 1,54×10–43,812
 о-Бромбензойна С
7
H5O2Br
(II) 1,4×10–32,854
 n-Бромбензойна С7H5O2Br1,07×10–43,971
 Валеріанова С5H10O21,44×10–54,842
 Германієва H2GeO3(I) 2,6×10–95,585
(II) 1,9×10–1312,721
 м-Гідроксибензойна С7H6O38,33×10–54,079
 о-Гідроксибензойна С7H6O31,06×10–32,975
 n-Гідроксибензойна С7H6O32,85×10–54,545
 Гідрохінон С6H6O2
(I) 1,5×10–1110,347
 Гліколева С2H4O3(II) 1,48×10–43,831
 Гліцин С2H5O2N(I) 4,47×10–32,350
 Глутарова С5H8O4(I) 4,54×10–5*4,343
(II) 3,8×10–65,420
 Дихлороцтова С4H2O2Cl23,32×10–21,479
 Ізовалеріанова С5H10O21,73×10–54,762
 Ізомасляна С4H8O21,42×10–54,848
 Каприлова С4H16O21,28×10–54,894
 цис-Корична С9H8O2(II) 1,32×10–4*3,870
 транс-Корична С9H8O23,65×10–54,438
 Лимонна С6H8O7(I) 7,45×10–4*3,128
(II) 1,73×10–5*4,761
(III) 4,02×10–65,396
 Малеінова С4H4O4(I) 1,42×10–2*1,848
(II) 8,57×10–76,067
 Малонова С3H4O4(I) 1,40×10–3
2,855
(II) 2,01×10–6*5,696
 Масляна С4Н8О21,51×10–5*4,820
 Мигдалева С8Н8О3(II) 3,88×10–43,411
 Молочна С3Н6О3(II) 1,37×10–4*3,863
 Мурашина СН2О2(II) 1,772×10–43,752
 м-Нітробензойна C7H5O4N(II) 3,21×10–4*3,493
 о-Нітробензойна C7H5O4N6,71×10–3*2,173
 n-Нітробензойна C7H5O4N3,76×10–4
3,425
 Нітрооцтова C2H3O4N5,5×10–32,26
 Пімелінова C7H12O4(I) 3,1×10–5*4,509
(II) 4,88×10–65,312
 Пропіонова  С3H6O21,34×10–5*4,874
 Сірководнева H2S(I) 1,1×10–26,96
(II) 3,63×10–1211,44
 Трихлороцтова С2HO2Cl30,20,7
 Вігульна H2СO3(I) 4,45×10–76,352
(II) 4,69×10–1110,329
 Оцтова H2С4O2
1,754×10–5*4,756
 Фенілоцтова С8H8O24,87×10–5*4,312
 Фенол С6H6O1,01×10–109,998
 Фосфорна H3PO4(I) 7,11×10–3*2,148
(II) 6,34×10–8*7,198
(III) 1,26×10–1211,90
 с-Фталева С8H6O4(I) 1,12×10–3*2,950
(II) 3,91×10–6*5,408
 м-Фторбензойна С7H5O2F1,36×10–43,865
 о-Фторбензойна С
7
H5O2F
5,41×10–43,267
 n-Фторбензойна С7H5O2F7,23×10–54,141
 Фтороцтова С2H3O2F2,61×10–32,584
 Фумарова С4H4O4(I) 9,50×10–4*3,022
(II) 4,8×10–5*4,319
 м-Хлорбензойна С7H5O2Сl1,50×10–4*3,824
 о-Хлорбензойна С7H5O2Сl1,14×10–3*2,943
 n-Хлорбензойна С7H5O2Сl1,06×10–4*3,975
 Хлороцтова С2H3O2Cl
1,36×10–3*2,865
 Щавелева С2H2O4(I) 6,5×10–2*1,187
(II) 5,18×10–5*4,296
 Бурштинова С4H6O4(I) 6,21×10–54,207
(II) 2,31×10–65,636
ОсновиpK=-lgK
Анілін С6H7NхH2O3,82×10–10*9,418
Бензиламін C7H9NхH2O2,35×10–54,629
Бутиламін С4H11NхH2O4,57×10–4*
3,340
Гідразин N2H4хH2O1,7×10–65,77
Гідроксид амонія NH4OH1,7710–5*4,752
Диметиламін С4H7NхH2O6×10–4*3,222
Диетіламін С4H11NхH2O9,6×10–4*3,018
Метиламін СH5NхH2O4,24×10–4*3,373
Піперидин СH11NхH2O1,32×10–32,879
Піридин С5H5NхH2O1,71×10–98,767
Пропіламін С3H3NхH2O5,62×10–4*3,256
Триметиламін С3H9NхH2O6,31×10–5*4,200
Хінолін С9H7ONхH2O1×10–99,000
Етаноламін С4H6O4хH2O3×10–5*4,523
Етиламін С2H7Nх H2O3,18×10–4*3,498

Кислоти — Дистанційне вивчення хімії

Опанувавши матеріал, ви зможете:

• розрізняти фізичні властивості кислот;

• визначати зміну забарвлення індикаторів у кислому середовищі;

• характеризувати хімічні властивості кислот;

• наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості кислот;

• прогнозувати перебіг реакцій взаємодії кислот з металами;

• досліджувати хімічні властивості кислот.

Кислоти — це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми метали, та кислотних залишків.

Назви кислотних залишків відповідають назвам кислот, якщо забрати закінчення -на.

Назви кислот та кислотних залишків

Виконайте інтерактивну вправу Тренажер «Назви кислот»

Кислоти класифікують за: вмістом атомів Гідрогену (одноосновні, двоосновні. триосновні)та за вмістом Оксигену (оксигеновмісні й безоксигенові).

Фізичні властивості кислот. 


За агрегатним станом:

Всі кислоти добре розчиняються у воді, крім H2SiO3

Деякі з них, як-от хлоридна, сульфатна, нітратна, є токсичними й небезпечними для життя і функціонування живих організмів. Вони роз’їдають органічні речовини, спричиняють опіки. 

Під час роботи з кислотами необхідно дотримуватися правил техніки безпеки!

 Хлоридна кислота HCl Хлоридна кислота це водний розчин гідроген хлориду. Прозора рідина, іцо на повітрі «димить». У концентрованому розчині цієї кислоти масова частка гідроген хлориду становить 36 40 %. Важча за воду. Має характерний різкий запах. Вдихання парів концентрованої хлоридної кислоти викликає подразнення й опіки дихальних шляхів. Під час роботи з хлоридною кислотою потрібно дотримуватися правил техніки безпеки.
  У лабораторії хлоридну кислоту добувають розчиненням гідроген хлориду у воді. Гідроген хлорид (хлороводень — традиційна назва) добувають шляхом взаємодії натрій хлориду (NaCI) з концентрованою сульфатною кислотою за нагрівання.
 Сульфатна кислота H2SO4 Сульфатна кислота безбарвна рідина, нелетка, в’язка. Густина 1,84 г/см3. Під час розчинення у воді сильно розігрівається, аж до закипання розчину, що.

V свою чергу, спричиняє його розбризгу-ваппя. Щоб уникнути цього, потрібно кислоту вливати у воду, а не навпаки.

 Характерною властивістю концентрованої сульфатної кислоти є здатність легко вбирати вологу (гігроскопічність). Цю властивість часто застосовують у промисловості для осушення газів.

 Нітратна кислота HNO3 Нітратна кислота безбарвна рідина з різким, задушливим запахом, летка. Концентрована має жовте забарвлення, якого набуває за рахунок розчинення в ній нітроген(IV) оксиду. Масова частка кислоти в концентрованому розчині досягає 98 %. Руйнує білок. За потрапляння па шкіру спричиняє пожовтіння, опіки. 
 Ортофосфатна кислота H3PO4 Ортофосфатна кислота безбарвна, тверда, кристалічна речовина. Добре розчинна у воді, важча за воду. За темперетури вище 40 0C перетворюється па в’язку безбарвну рідину. На відміну від інших кислот не отруйна. 

Хімічні властивості кислот

1. Зміна забарвлення індикаторів.

Віртуальний лабораторний дослід 2. ДІЯ РОЗЧИНІВ КИСЛОТ НА ІНДИКАТОРИ

 Досліджуємо, як діють кислоти па індикатори. Зверніть увагу, чи всі індикатори можна використовувати для виявлення кислот у розчинах.

Відео YouTubeФенолфталеїн не змінює забарвлення в кислому середовищі. Усі інші індикатори (лакмус, метиловий оранжевий, універсальний індикаторний напір) набувають червоного забарвлення різних відтінків. 

2. Взаємодія кислот з металами.

 

Спільною властивістю кислот є їх взаємодія з металами. Якщо до порошку магнію долити хлоридної кислоти, відбувається характерне «закипання» суміші через інтенсивне виділення газу водню, що витіснився магнієм з кислоти. Рівняння реакції:

Аналогічно виділення водню спостерігається, якщо до гранул цинку долити розчину сульфатної кислоти (рис. 69):

 • Реакції заміщення — це реакції, що відбуваються між простою і складною речовинами, унаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній.

Віртуальний лабораторний дослід З. ВЗАЄМОДІЯ ХЛОРИДНОЇ КИСЛОТИ З МЕТАЛАМИ

Досліджуємо, як взаємодіє хлоридна кислота з металами.

Відео YouTube

Це дослідження показує, що хімічна активність металів є неоднаковою. Одні метали проявляють більшу, інші меншу активність під час хімічних перетворень.

На основі експериментальних досліджень російський учений М. Бекетов розмістив метали у внтискувальиий ряд металів.

Виявлено, що метали, розташовані в ряді до водню, мають здатність витискувати його з кислот, утворюючи просту речовину водень (виняток нітратна кислота). П’ять металів, які розміщені після водню, з розчинами кислот не реагують. Кожний наступний метал у ряді є менш хімічно активний, ніж попередній. Самі ж метали заміщають атоми Гідрогену в кислоті. Такий тин реакцій називають реакціями заміщення.

Реакції заміщення це реакції, що відбуваються між простою та складною речовинами, унаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній.

Окрім водню, під час реакції утворюється сіль відповідного металу.

3. Взаємодія кислот з основними оксидами.

Відеодемонстрація

Відео YouTubeЯк приклади таких хімічних перетворень можна навести рівняння реакцій:

Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами.

4. Взаємодія кислот з основами

Кислоти взаємодіють з основами, при цьому утворюється сіль та вода.

Взаємодія кислот з оновами з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

Реакція нейтралізації належить до реакції обміну.

Відео YouTube

NaOH+HCl=NaCl+H20


Відео YouTube

Cu(OH)2+ H2SO4 = CuSO4+ H2O

Приклади реакцій нейтралізації:

Са(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)2 +6H2O

5. Взаємодія кислот з солями

Кислотам властиво взаємодіяти з розчинами солей. Реакції між ними відбуваються за умови, якщо спостерігається:

а)    випадання осаду;

б)    виділення газу;

в)    одним із продуктів реакції є вода.

Розглянемо приклад цієї реакції за допомогою відеодемонстраційного досліду.

Відео YouTube


CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O +CO2

При взаємодії солей із кислотами більш сильні кислоти витісняють менш сильні кислоти із розчинів їх солей. Витискувальний ряд кислот зображено на рисунку.

Наприклад, 

K2S + 2HCl = 2KCl + H2S

Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 +H2O + SO2

Виконай інтерактивну вправу Витискувальний ряд кислот

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧEНE

 • Кислоти за нормальних умов є рідинами або твердими речовинами. Важчі за воду, безбарвні. Добре розчиняються у воді. Водні розчини — кислі на смак, роз’їдають органічні речовини.
 • Кислоти змінюють забарвлення індикаторів: лакмусу — на червоний, метилового оранжевого — на рожевий, універсальний індикаторний папір — на червоний.
 • Кислоти (за винятком нітратної) взаємодіють з металами, що у витискувальному ряді розташовані до водню. Продуктами реакцій є сіль відповідного металу та водень.
 • Реакції заміщення — це реакції, що відбуваються між простою і складною речовинами, унаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній.
 • Кислоти взаємодіють з оснбвними оксидами з утворенням солі та води.
 • Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами.
 • Кислоти взаємодіють з основами, в результаті реакції утворюється сіль та вода.
 • Реакція нейтралізації — це взаємодія кислот з оновами з утворенням солі та води.
 • Кислоти взаємодіють з солями за умови, якщо спостерігається: а)    випадання осаду; б)    виділення газу; в)    одним із продуктів реакції є вода.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Кислоти

Кислоти


 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Проєкт Закону України

Пояснювальна записка

Додаток 1

Додаток 2

Аналіз регуляторного впливу

Порівняльна таблиця 

Повідомлення про оприлюднення

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до деяких Законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 19,   ст. 98) :

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 87 такого змісту:

«87) трансжирні кислоти – всі геометричні ізомери поліненасичених або мононенасичених жирних кислот, які мають щонайменше один подвійний вуглецевий зв’язок у трансконфігурації завдяки перериванню щонайменше однією метиленовою групою;»;

2) частину другу статті 20 доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) повідомляти іншим операторам ринку про харчові продукти, що не призначені для кінцевого споживача або не призначені для закладів роздрібної торгівлі і кількість трансжирних кислот в яких перевищує рівень встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.»;

3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) обіг харчових продуктів призначених для кінцевого споживача, в яких вміст трансжирних кислот перевищує рівень встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Положення цього пункту не стосуються трансжирних кислот, які природньо містяться в харчових продуктах.».

 

2. У Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради, 2019, № 7, ст.41):

1) в абзаці другому підпункту б пункту 9 частини першої статті 1 після слова «поліненасичені» доповнити словами «, трансжирні кислоти»;

2) частину другу статті 23 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) трансжирні кислоти, у разі якщо їх вміст перевищує рівень встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.».

 

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування та вводиться в дію через три роки з дня набрання ним чинності.

 

2. Установити, що харчові продукти, які відповідають вимогам, що діяли до вступу в дію цього Закону, але не відповідають вимогам цього Закону можуть перебувати в обігу на ринку України до закінчення строку їх придатності.

 

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України 

Ліки Контроль – Економимо час та гроші, рятуємо здоров’я і навіть життя.

Зазвичай, ми купуємо ліки перебуваючи у стані стресу.

Ми переживаємо за власне здоров’я, тривожимось станом здоров’я своїх рідних та близьких, тому нами часто можна маніпулювати.

 


Повідомлення щодо  умов зберігання препаратів  формуються з офіційних інструкцій до медичного застосування препаратів.

 

 


 

Часто ми стикаємось з неможливістю придбати ліки

через їх вартість,

відсутність необхідних ліків в аптеці,

а лікуватись треба вже сьогодні.

Саме тому ми розробили дуже ефективний і простий у використанні сервіс, щоб людина могла за кілька секунд перевірити ліки, убезпечивши себе від грубих підробок лікарських засобів.

 

Завантажуйте БЕЗКОШТОВНО

 

 


 

Перегляньте ролик – навчіться перевіряти ліки та знаходити аналоги до ліків

за 2 хвилини:

Ліки Контроль це:

 • Економія часу і коштів при підборі аналогів. Підібрати і погодити аналоги можна навіть під час прийому у лікаря
 • Свобода вибору і незалежність від провізорів – можна підбирати аналоги та переглядати інструкції до будь-яких препаратів
 • Впевненість у правильності вибору – пошук аналогів по тим виробникам і країнам, яким довіряємо. Виключаємо з пошуку компоненти-алергени
 • Впевненість у придбанні якісних ліків – перевірка реєстрації препарату в Україні, контроль заборонених серій препаратів, копії документів про заборону
 • Почуття безпеки – база даних Ліки Контроль актуальна у будь-який момент, адже  оновлюється щодня

«Доступні ліки» в сервісах Ліки Контроль

Ліки, вартість яких повністю або частково оплачує держава за програмою «Доступні ліки» позначені в переліку лікарських засобів логотипом програми.

Як отримати безоплатні ліки? – Покрокова інструкція  


Ліки Контроль дозволяє 

перевірити наявність ліків у Національному переліку лікарських засобів, 

що мають бути безкоштовними для кожного пацієнта лікарні.

Нацперелік відкриває рівний і справедливий доступ пацієнтів до базового ефективного лікування хвороб, які є пріоритетними для України. 


Зустрічайте наш новий проєкт для пацієнтів:

Чат-бот «Лікуйся» створений для тих, хто зіштовхнувся з діагнозом «Рак молочної залози».

Щоб зменшити смертність від раку та спонукати хворих на онкологію до лікування, ми запустили Чат-бот «Лікуйся», мета якого — надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями в доступній формі необхідну інформацію щодо лікування в рамках Програми медичних гарантій. Проєкт втілили ГО «Ліки Контроль» та ГО «Афіна. Жінки проти раку» за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS».

“Лікуйся” зорієнтує в безкоштовних медичних послугах онкоцентрів в рамках медичної реформи.


Сервіс Ліки для онкохворих- Підпишись на життя  відображає ліки, які закуповуються державою за напрямом онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів у вибраний регіон.

Ми покажемо ліки, які закуповуються державою за напрямками: онкологічні та онкогематологічні захворювання (дорослі та діти).


Сервіс Ліки Контроль  базується на державних даних, розроблено ГО «ЛІКИ КОНТРОЛЬ».

Ми відслідковуємо нормативні документи та оновлюємо базу даних щодня.

В Ліки Контроль наведено інформацію про 100% ліків – це  зручний сервіс  без нав’язливої реклами. Щоб працювати далі, нам потрібна ваша допомога.

Читайте також: Як користуватись Ліки Контроль на повну?

Таблиця: Назва кислот і кислотних залишків та їх формули

Формула кислотиНазва кислотиФормула
кислотного залишку
Назва
кислотного залишку
HFФтороводород (Плавикова кислота)FФторид
HClХлороводень (Соляна кислота)ClХлорид
HBrБромоводород (Бромистоводневої кислота)BrБромид
H3BO3Ортоборна (Борна кислота)Борати
HIЙодоводород (Йодоводородная кислота)IЙодид
H2SСероводород (Сероводородная кислота)S2-Сульфід
HCNЦіановодород (Cинильна кислота)CNЦіанід
HNO2АзотиснаяNO2Нітрит
HNO3АзотнаNO3Нітрат
H3PO4Ортофосфорна (Фосфорна кислота)PO43-Фосфат
H3AsO4Миш’якова (Ортомишьяковая)AsO43-Арсенат
H2SO3СірчистаSO32-Сульфіт
H2SO4СірчанаSO42-Сульфат
H2CO3ВугільнаCO32-Карбонат
H2SiO3КремнієваSiO32-Силікат
H2CrO4ХромоваCrO42-Хромат
H2Cr2O7ДихромоваCr2O72-Дихромат
HMnO4МарганцоваMnO4Перманганат
HClOГіпохлориднаClO-Гіпохлорит
HClO2ХлористаClO2Хлорит
HClO3ХлоратнаClO3Хлорат
HClO4ХлорнаClO4Перхлорат
HCOOHМетанова, МурашинаHCOOФорміат
CH3COOHМетанова, ОцтоваCH3COOАцетат
H2C2O4Етандіовая, ЩавельнаяC2O42-Оксалат

Терапевтична ефективність альфа-ліпоєвої кислоти (еспа-ліпону) при автоімунному тиреоїдиті з гіпотиреозом

Численними клінічними дослідженнями вірогідно встановлено, що альфа-ліпоєва кислота (АЛК) — еспа-ліпон має виражений антиоксидантний вплив на організм людини [5, 7], регулює ліпідний обмін [2], суттєво впливає на імунологічний механізм [6, 9]. Виражений нейротропний ефект АЛК на моделях патологічних станів (цукровий діабет, гепатит, алкогольний поліневрит та ін.) дозволяє припустити покращання функціональної активності нервової системи під впливом АЛК при автоімунному тиреоїдиті (AIT) з гіпотиреозом.

Терапевтичну ефективність та переносимість препарату еспа-ліпон оцінювали у 40 хворих з AIT в поєднанні з гіпотиреозом, 20 з них становили контрольну групу. Препарат еспа-ліпон призначали 20 хворим основної (дослідної) групи протягом 3 міс у дозі 600 мг/доб. внутрішньо за 1 год до сніданку. При цьому за 15-20 хв до їжі досліджувані приймали препарат тироксин. Протягом курсу лікування доза замісної гормональної терапії тироксином у хворих контрольної групи не змінювалася, а у пацієнтів досліджуваної групи змінювалася залежно від динаміки клінічних проявів гіпотиреозу. Група дослідження складалася з 20 хворих на AIT з гіпотиреозом у субкомпенсованому стані. Жінок було 17, чоловіків — 3. Середній вік досліджуваних — 40,4±3,7 років, а тривалість захворювання становила 3,5 року. Середній індекс маси тіла (ІМТ) хворих становив 23,4±1,5 кг/м2. Середня доза замісної терапії була 75 мг тироксину. AIT з гіпотиреозом супроводжувався порушенням менструального циклу у 4 жінок, клімактеричним синдромом — у 6 жінок; у 2 пацієнтів виявлений остеопороз, мастопатія була у 12 жінок, фіброміома матки від 4 до 12 тижнів — у 5 жінок. Наші дослідження показали, що у категорії хворих на АІТ у поєднанні з гіпотиреозом еспа-ліпон добре переноситься, не викликає клінічно значимих негативних ефектів. Результатом застосування поєднаної терапії (АЛК + тироксин) виявилося загальне покращання стану хворих та нівелювання симптомів гіпотиреозу (зменшення загальної слабкості, сухості шкіри, набряків обличчя, зникнення відчуття стиснення в ділянці шиї, підвищення працездатності та поліпшення пам’яті), збільшення середньої частоти пульсу з 71,5±3,8 уд./хв до 74,5±2,4 уд./хв (Р>0,05). Динаміка артеріального тиску мала тенденцію до підвищення систолічного тиску з 135,4±5,7 мм рт.ст. до 138,2±6,1 мм рт.ст. (Р>0,05). Підґрунтям вказаних клінічних ефектів є збільшення функціональної (гормональної) активності щитоподібної залози. Динаміка рівня ТТГ вказує на його регресію; титр АМС також зменшився, що засвідчує зниження процесів аутоагресії у щитоподібній залозі (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка показників ТТГ та титру АМС під впливом препарату еспа-ліпон

Групи

ТТГ, mlU/L

АМС, IU/ml

до лікування

після лікування

Р

до лікування

після лікування

Р

Дослідна (n=20)

6,4±2,7

5,2±3,1

>0,05

71,4±5,6

46;6±6,3

<0,05

Контрольна (n=20)

7,2+1,9

7,0±2,2

>0,05

69,4+3,7

68,1±4,1

>0,05

Норма

0,17-4,05

< 20

Примітка: Р — вірогідність різниці показників до та після лікування.

Таким чином, включення до комплексного лікування АЛК (еспа-ліпону) суттєво знижує рівень антитіл до мікросомальних фракцій (АМС) (Р<0,05) та значно знижує рівень тиротропіну (ТТГ) (Р>0,05). Позитивний вплив на перебіг гіпотиреозу сприяв зменшенню дози замісної терапії тироксином на 25 мг у 4 хворих (20%). Середні об’єми щитоподібної залози до дослідження становили: 17,2±2,7 см3 (права доля) та 15,4±1,9 см3 (ліва доля) у групи пацієнтів, які приймали АЛК, та 13,5±1,5 см3 (права доля) та 14,3±2,8 см3 (ліва доля) — в контрольній групі. Під впливом комбінованого лікування хворих досліджуваної групи з використанням еспа-ліпону розміри щитоподібної залози суттєво не змінилися, як не змінилися вони і у хворих контрольної групи. Однак, у хворих основної групи спостерігалася незначна тенденція до збільшення об’єму щитоподібної залози, що, можливо, пов’язано з покращанням васкуляризації залози. Ехогенність щитоподібної залози за даними УЗД в основній групі мала позитивну динаміку — від зниженої до ізоехогенної. Дрібновогнищевий фіброз, що супроводжує автоімунний процес у щитоподібній залозі, суттєво не зменшився. Вогнищеві утворення під впливом лікування еспа-ліпоном дещо зменшилися у розмірах. Важливо підкреслити, що протягом 3 міс лікування еспа- ліпоном у паренхімі щитоподібної залози вогнищеутворення призупинилося. Загальний аналіз крові під впливом комбінованої терапії покращився, помітна тенденція до збільшення рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів, зменшення кількості лейкоцитів та лімфоцитів у периферичній крові. Біохімічний аналіз крові показав позитивну динаміку рівня загального холестерину. Зміни значень лімфоцитів та загального холестерину наведено у табл. 2. У групі дослідження кількість лімфоцитів вірогідно зменшилася після 2-3 міс лікування, а рівень холестерину — після 3 міс лікування.

Таблиця 2. Динаміка рівнів лімфоцитів та холестерину під впливом препарату еспа-ліпон

 Групи

Лімфоцити, %

Холестерин, ммоль/л

до лікування

після лікування

Р

до лікування

після лікування

Р

Дослідна (n=20)

36,4+1,7

28,3±3,1

< 0,05

5,9+1,4

4,2+1,8

< 0,05

Контрольна (n=20)

35,1±2,3

34,9+2,5

> 0,05

6,3 ±1,2

6,1±1,1

> 0,05

Примітка: Р — вірогідність різниці показників до та після лікування.

Враховуючи той факт, що AIT з гіпо­тиреозом супроводжується дисметаболічною енцефалопатією [3], нами визначався стан вегетативної нервової системи (ВНС) та мозкової активності при цій патології. Динаміка функціональних тестів стану ВНС наведена в табл. 3.

Таблиця З. Динаміка показників функціональних тестів стану ВНС та вплив препарату еспа-ліпон

Етапи лікування

Тест на глибоке дихання (ЧСС/хв)

Тест Вальсальви (в.о.)

Індекс 30:15 (в.о.)

Ортотест (мм рт.ст.)

Дослідна група (n=20)

До лікування

15,4±1,2

1,29±0,07

1,06±0,03

16,1±3,1

Через 3 міс

12,9±1,7

1,13±0,05

0,91 ±0,04

12,2±2,6

Р

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Контрольна група (n=20)

До лікування

17,1±2,5

1,23±0,03

1,02±0,03

15,4±2,9

Через 3 міс

16,9±2,1

1,21±0,06

1,01±0,02

15,3±2,4

Р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Примітка: Рвірогідність різниці показників до та після лікування.

Виходячи з отриманих результатів показників проведених тестів, слід відзначити значні зміни функціонального стану ВНС під впливом лікування. Значення ортостатичного тесту під впливом лікування у групі обстеження суттєво покращилося (Р<0,05). Це свідчить, що функціональний стан симпатичної ланки ВНС знижується. Однак нормалізація активності СНС формується на тлі значного зниження парасимпатичної активності за трьома тестами (Р<0,05). Зваживши на вище означені тенденції, можна висловити припущення, що зниження парасимпатичної активності та нормалізація симпатичної активності у хворих на AIT з гіпотиреозом при комбінованому лікуванні загалом свідчить про підвищення функціональної активності ВНС. Вивчення ритмограм розширює можливості оцінки стану ВНС. Показники варіаційної пульсометри наведено у табл. 4.

Таблиця 4. Динаміка показників варіаційної пульсометри під впливом препарату еспа-ліпон

Показники

До лікування

Через 2 міс

Р1

Через 3 міс

Р2

Дослідна група (n=20)

Мо, с

0,92±0,05

0,81±0,05

> 0,05

0,76±0,05

< 0,05

АМо, %

43,1±2,7

38,1±5,4

>0,05

35,3±3,8

< 0,05

Δх, с

0,28±0,01

0,34±0,01

< 0,05

0,36±0,01

< 0,05

ІН, в.о.

107,3+2,1

65,6±3,1

< 0,05

63,1+5,2

< 0,05

Контрольна група (n =20)

Мо, с

0,90±0,03

0,88±0,05

> 0,05

0,89±0,04

> 0,05

АМо, %

37,4+3,9

36,9+4,1

> 0,05

36,8+3,1

> 0,05

Δх, с

0,32±0,03

0,31±0,01

> 0,05

0,33±0,02

> 0,05

ІН, в.о.

61,2±3,5

66,1±4,1

> 0,05

59,5±3,8

> 0,05

Примітка: Р1 — вірогідність різниці показників до лікування та через 2 міс. Р2 — вірогідність різниці показників до лікування та через 3 міс.

Як видно з табл. 4, збільшення варіаційного розмаху (Δ← х), зниження амплітуди моди (АМо) та зниження індексу напруги (ІН) (Р<0,05) підтверджує виявлену функціональними тестами тенденцію до зростання активності ВНС. Наслідком вищезазначених змін було покращання функції внутрішніх органів: серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, сечовидільної та статевої систем. Відомо, що гіпотиреоз супроводжується погіршенням пам’яті, уповільненням рухової активності, зменшенням концентрації уваги [1, 4, 10]. Подібні ознаки характеризують дисметаболічну енцефалопатію [8]. Нами було проведено низку психометричних тестів, які дають уявлення про активність та швидкість мислення при виконанні окремих завдань. Динаміка змін показників проведених психометричних тестів наведена в табл. 5.

Таблиця 5. Динаміка показників психометричних тестів під впливом еспа-ліпону

Психометричні тести

До лікування

Після лікування

Р

Досліджувана група (n=20)

Тест на цифрову послідовність (с)

72,3±5,9

62,7±6,8

< 0,05

Тест на можливість прямувати лінією (с)

135,4+11,7

120,3+10,5

< 0,05

Тест на цифрові символи (с)

122,3±13,2

103,1±S,7

< 0,05

Контрольйа група (n =20)

Тест на цифрову послідовність (с)

74,1±4,2

71,5±5,2

>0,05

Тест на можливість прямувати лінією (с)

131,1±10,5

130,1±18,6

> 0,05

Тест на цифрові символи (с)

125,4+12,1

124,1±11,9

> 0,05

Примітка: Р — вірогідність різниці показників до та після лікування.

Під впливом проведеного комбінованого лікування активність процесів мислення значно зросла. Про це свідчить швидкість виконання хворими тестів на цифрову послідовність, можливість прямувати лінією, котрі вірогідно покращуються після 3 міс лікування. Тест на цифрові символи суттєво покращувався вже після 2 міс лікування (Р<0,05). Отримані результати вказують на терапевтичну нейротропну дію препарату еспа-ліпон.

Висновки

 1. Застосування альфа-ліпоєвої кислоти (еспа-ліпону) при автоімунному тире оїдиті з гіпотиреозом чинить нейротроп ний та імуномодулюючий ефекти.
 2. У хворих з дисметаболічною енцефалопатією поєднане застосування тироксину та еспа-ліпону покращує функціональну активність ВНС, значно активізує психомоторну мозкову активність.
 3. Препарат еспа-ліпон раціонально (доцільно) призначати хворим з автоімунним тиреоїдитом, що супроводжується синдромом гіпотиреозу, у дозі 600 мг/доб протягом 3-4 міс перорально.

Література

 1. Дедов И.И. Болезни органов эндокринной системы: Руководство для врачей.- М.: Медицина, 2000.- 586 с.
 2. Кирієнко Д.В., Боднар П.М., Щербак О.В.//Ліки — 1998.- №2,- С. 19-24.
 3. Кириенко Д.В., Щербак А.В.//VII Росс. Нац. конгр. «Человек и лекарство» (10-14 апреля 2000 г., Москва): Тез. докл,- М., 2000.- С. 195.
 4. Клиническая эндокринология. 3-е изд./Под ред. Н.Т.Старковой,- СПб: Питер, 2002.- 576 с.
 5. Лечение тиоктовой кислотой: Научный обзор.- М.: Медпрактика-М, 2002.- 18 с.
 6. Малижев В.О., Анастасия Л.В., Скибун В.М.//Ліки — 1999.- №2.- С. 101-104.
 7. Щербак О.В. //Ліки- 2001 — №5-6,- С. 45-56.
 8. Meng W. Die Krankheiten der Schilddrüse: Grundlagen, Klinik, Praxis.- Jena: Urban & Fischer, 1999 — 110 s.
 9. Skibun V.N., Malysev lLA., Anastasy L.V. et a/.//3-th Int. Symp. «The Diabetic Foot» (5-8 May 1999, Amsterdam).- Amsterdam, 1999.- P. 71.
 10. Wenzel КЖ//Internist.— 1988 — V.29 — P. 559-563.

Підготували Д.В.Кирієнко, А.О.Пешко, О.В.Щербак

Опубліковано в журналі «Ліки» №3-4’2002

Завантажити статтю в форматі PDF

Предмети, що заборонені до пересилання

Предмети, що заборонені до пересилання | Укрпошта