Валентності хімічних елементів таблиця 7 клас – Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук — ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ — УСІ УРОКИ ХІМІЇ — 7 клас — конспекти уроків — Усі уроки з хімії — План уроку — Конспект уроку — Плани уроків — розробки уроків з хімії

Содержание

Блог вчителя хімії та фізики Раїси Сущик: Валентність хімічних елементів 7кл.

Тема Валентність хімічних елементів. Мета: вивчити поняття “валентність”, як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів із значеннями  валентностей окремих атомів; показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою; навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках; закріпити знання учнів читати хімічні формули речовин, визначати якісний і кількісний склад простих та складних речовин; розвивати логічне мислення; розвивати вміння та навички працювати з періодичною системою хімічних  елементів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з періодичною системою хімічних елементів, виконання тренувальних вправ) Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, проектор,  екран, роздатковий матеріал.. Епіграф уроку: «…Хімічні формули говорять хімікові цілу історію речовини.» Д. І. Менделєєв
І. Організаційний етап.
Психологічна хвилинка —          Діти, прошу вашої уваги! У кожного  на парті є —          — три личка – смайлика —          Перше – веселе, дотепне. Йому все цікаво, зрозуміло. Настрій чудовий. —          Друге – серйозне. Щось зрозуміло, щось ні. Настрій так собі. —          Третє – йому нічого не зрозуміло, не цікаво. Настрій поганий. —          Прислухайтесь до своїх відчуттів. Як настрій? Підніміть малюнок, який відповідає вашому настрою. Добре більша частина учнів налаштована на роботу. Спробуємо провести урок так, щоб до кінця уроку  у всіх учнів настрій був ось таким. ІІ. Перевірка домашнього завдання —          Діти, чи всі виконали домашнє завдання? Чи були які труднощі під час виконання? —          Діти, хто бажає виконати подібне завдання на картках? —          Епіграфом нашого уроку є слова Д. І. Менделєєва (зачитування епіграфа) ІІ. Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань.
            Цей урок поглибить ваші знання про речовину. Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися розуміти хімічні формули речовини.  Ми знаємо, що склад молекул речовин виражають їх молекулярні формули. Знаємо, що з формули можна почерпнути багато інформації про склад, будову речовини. Зверніть увагу на записи на дошці. Що означають такі записи:  3О;  5Н2О;  2Н2;  3СО2? Як скласти формулу? Що допоможе нам в тому, щоб правильно виразити склад речовини формулою? Це і буде завдання нашого уроку. А щоб вирішити це питання слід пригадати все, що ви знаєте про хімічну формулу. Працюватимемо методом “мозкового штурму”. 1)      Що таке хімічна формула? 2)      Яку інформацію можна одержати про молекулу з хімічної формули? 3)      Що таке молекула? 4)      З яких частинок складається молекула? 5)      Яким чином атоми утримуються в молекулі?   (Слайд № 2)
 Це і буде завданням нашого уроку. (Учні записують тему уроку )   (Слайд № 3)
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Якби атоми не мали здатності утримувати один одного, то у світі не було б нічого, крім роз’єднаних поодиноких атомів. На щастя, цього немає. І ми, і весь різноманітний світ навколо нас існує завдяки тому, що атоми мають таку чудову здатність. Називається вона валентністю  (від латинського слова “valentia”, що означає ”сила.”)(Слайд № 4)              Атоми різних елементів можуть утворювати певну, властиву лише їм кількість сполучень. Здатність атома певного хімічного елемента приєднувати певне число атомів того самого або інших елементів називають валентністю. За одиницю валентності приймають валентність атома Гідрогену. Вона дорівнює І, тобто Гідроген у сполуках – одновалентний. За кількістю атомів Гідрогену в сполуках можна визначити валентність іншого хімічного елемента.             Визначимо валентність деяких елементів за формулами сполук, які вони утворюють. Наприклад:        HCl        H
2
O      NH3        CH4      (молекулярні формули)                                                                                                                      H                                                                                                                       |                                    H – Cl         H – O – H       H – N – H                H – C – H                                                                                       |                                |                                                                                     H                               H                  (структурні формули)
Структурні формули – це формули, які показують порядок розташування та з’єднання атомів в молекулі. Кількість зв’язків, які утворює хімічний елемент позначають рисками, саме кількість рисок визначає його валентність. За структурними формулами речовин визначте, яке число хімічних зв’язків утворює атом Гідрогену, Оксисену?    H – O – H;   H – F;  Na – H. Виконавши завдання ви зрозуміли, що кожний атом може приєднувати до себе різну кількість хімічних елементів. Валентність хімічного елемента позначають над символом римською цифрою.
За правилом
: сума одиниць валентностей атомів одного елемента дорівнює сумі одиниць валентностей іншого елемента. В даних сполуках Хлор — одновалентний, Оксисен -двохвалентний, Нітроген – трьохвалентний, Карбон – чотирьохвалентний. Атоми цих елементів виявляють таку ж валентність і в інших речовинах. Зокрема в  простих речовинах: хлор( Cl 2 )                             кисень (O2 )                                       азот (N 2 )                    Cl-Cl                                         O=O                                                     NºN    Завжди постійну валентність два (ІІ) проявляє Оксисен. Тому валентність елементів в оксидах визначають за Оксисеном, користуючись попереднім правилом. Слово  “оксиди” можна  розшифрувати  так: ”вид сполуки з Оксигеном”. Аналогічно складаються назви інших бінарних сполук:  до кореня латинської назви елемента, що стоїть на другому місці і визначає тип бінарної сполуки, додають суфікс –ид (-ід). Наприклад:  сульфіди   Na
2
S, СaS. ІV. Формування і закріплення умінь. Визначення валентності за періодичною системою.                                          Слід відзначити, що багато які з атомів не мають постійної валентності. Наприклад: атом Карбону в сполуках може виявляти валентність ІІ і ІV СО і СО2. В чому причина відмінності цих двох формул? (У валентності атома Карбону)             Для визначення валентності елементів можна використовувати періодичну систему. Для цього скористаймося такими рекомендаціями:
 • для атомів елементів І, ІІ, ІІІ груп головної підгрупи валентність завжди дорівнює номеру групи;
 • для атомів елементів ІV, V, VI, VII головної підгрупи найбільша валентність у сполуках з Оксисеном дорівнює номеру групи;
 • для атомів елементів IV, V, VI, VII груп головної підгрупи валентність у сполуках з Гідрогеном дорівнює 8 мінус номер групи;
 • для атомів елементів із змінною валентністю валентність указується в дужках поряд з назвою або хімічним символом елемента;
 • валентність можна розрахувати за валентністю атома з відомою валентністю в бінарних сполуках.
Таблиця №1 Валентність деяких елементів          (Слайд №6)
Хімічний елемент Формула сполуки (приклади)
Валентність стала
Валентність змінна
За періодичною системою вкажіть максимальну валентність слідуючих хімічних елементів: Літію, Карбону, Фосфору, Нітрогену, Хлору, Сульфуру. Проте слід пам’ятати, що кожне правило має свої виключення. Те саме стосується і валентності. Наприклад за періодичною системою валентність Оксисену VI а в дійсності ІІ. З усього сказаного можна зробити висновок, що атоми хімічних елементів можуть мати сталу і змінну валентність. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.
      Якщо речовина містить у своєму складі два хімічні елементи, вона називається бінарною сполукою. Щоб визначити валентність хімічного елемента , необхідно знайти найменше спільне кратне для кожного елемента і поділити на кількість атомів цього елемента. Наприклад:             ІІІ  ІІ                                                              Al2O3 За правилом: сума одиниць валентностей атомів одного елемента дорівнює сумі одиниць валентностей іншого елемента. Разом із класом виконуємо завдання  №3    (слайд № 7) 1)      Розрахуйте валентність атомів у сполуках за валентністю атома Гідрогену 2)      Розрахуйте валентність атомів у сполуках з Оксигеном  CaO, Na2O, Al2O3 3)  Розрахуйте валентність атомів елементів у сполуках із Сульфуром, знаючи, що він двохвалентний: MgS, Na2S Cu2S, ZnS. Завдання  №4 (слайди №7,8) «Ромашка»
Робота в парах Виберіть з переліку сполуки Оксисену з атомами хімічних елементів з валентністю: Пара 1 – ІІ ;  пара 2 – ІІІ; пара 3 – ІV; пара 4 – V; пара 5 – І; пара 6 – VI; пара 7 – VII. Список сполук у всіх однаковий: Сr2O3, K2O, FeO, Fe2O3, Al2O3, Cl2O7, Li2O, HgO, SiO2, P2O5, SO3, PbO2, Mn2O7, As2O5, CrO3       Представник пари, яка швидше за інших виконала завдання, виписує формули своєї групи на дошці під відповідним номером валентності:
Завдання №6  Хрестики-нулики Виграшний шлях: одновалентні метали.
Виграшний шлях: тривалентні метали.
    V. Підбиття підсумків уроку. На сьогоднішньому уроці ми навчилися визначати валентності атомів за періодичною системою, валентність атомів одного елемента за відомою валентністю атома іншого елемента в бінарній сполуці. — Що називають валентністю елемента? — Що приймають за одиницю валентності? — Як визначити валентність елементів металів ? — Ви потрудилися славно. Як ваш настрій? Змінився? — Яке враження від уроку? Підніміть відповідний малюнок. — Ви довели, що від сумлінної праці кожного з вас залежить загальний результат. Ви показали, що злагоджено працюючий колектив має гарні результати. Ви продемонстрували, що працювати разом – означає мати успіх. Дякую вам за активну участь на уроці.                   VI. Домашнє завдання. Прочитати параграф № 8, відповісти на запитання, розв’язати вправи № 2- 4 ст. 63.  Обчислити відносні молекулярні формули речовин: а) МgO; b)Na2CO3 ; c)H3PO4 ; Обчислити відносні молекулярні формули речовин:

ГДЗ (відповіді) Хімія 7 клас Попель П.П., Крикля Л.С., 2015 §14 ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Вправа 95. Що таке валентність хімічного елемента?  Здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Назвіть мінімальне і максимальне значення валентності елементів. Один і вісім.

 

Вправа 96. Укажіть у поданому переліку символи елементів зі сталою валентністю: K, Ca, Cu, Cl, Zn, F, H.

 

Вправа  97. Що таке бінарна сполука? Бінарною називають сполуку, утворену двома елементами.

Наведіть формули кількох таких сполук, кожна з яких утворена:

а) неметалічними елементами: СО2, Н2О;

б) металічним і неметалічним елементами: K2S, K2O, CaO.

 

Вправа 98. За наведеним значенням валентності одного з елементів у сполуці визначте і запишіть значення валентності іншого елемента:

IV І

SCl4

V I     

PBr5

ІІІ I   

NI3

IV ІІ  

CS2

V III

P3N5.

Вправа  99. Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) BaH2, V2O5, SiF4, Li3P; б) CuF2, Ca3N2, P2O3, Mn2O7.

Ba (II) H (I),

V (V) O (II),

Si (IV) F (I),

Li (I) P (III)

Cu (II) F (I),

Ca (II) N (III),

P (III) O (II),

Mn (VII) O (II).

Вправа  100. Складіть формули сполук, утворених елементами зі сталою валентністю: Na…H…; Ba…F…; Al…O…; Al…F…

Вправа  101. Складіть формули сполук за вказаними валентностями деяких елементів:

        II    IV             I     VI

а) Al…S…, Si…H…, Zn…Br…, W…O…

   III       V        IV  I        II

б) N…O…, P…O…, C…Cl…, Li…S…

а) Al2S3, SiH4, ZnBr2, WO3

б) N2O3, P2O5, CCl4, Li2S

Вправа  102. Напишіть формули сполук Калію та Алюмінію з Гідрогеном. 

Вправа  103. Напишіть формули сполук з Оксигеном таких елементів:

а) Літію; Li2O

б) Магнію; MgO

в) Осмію (виявляє валентність 4 і 8). OsO2, OsO4

 

Вправа 104. Зобразіть графічні формули молекул Cl2O, PH3, SO3

Cl—O—Cl

H—P—H

    │

    H

O=S=O

    ││

    O

Вправа 105. Визначте валентність елементів за графічними формулами молекул:

O=C=O H–C≡N H–N=C=S O=Cl–O–Cl=O H–O–Se–O–H.
C(IV), O(II) H(I), C(IV), N(III) H(I), N(III), C(IV),S(II) Cl(III), O(II) H(I), O(II), Se(II)

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ (відповіді) Хімія 7 клас Ярошенко О.Г., 2015 §18 ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ФОРМУЛАМИ БІНАРНИХ СПОЛУК. ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІЩЕННЯМ ЕЛЕМЕНТА У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ЙОГО ВАЛЕНТНІСТЮ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Вправа 1. Сформулюйте правило, як визначити валентність елемента за формулою бінарної сполуки, якщо валентність іншого хімічного елемента відома.  Щоб визначити валентність елемента за формулою бінарної сполуки, необхідно добуток величини валентності й індексу одного елемента поділити на індекс іншого.

 

Вправа 2. З номером якої складової періодичної системи збігається максимальна валентність більшості хімічних елементів? З номером групи, в якій хімічний елемент розташований.

 

Вправа 3. Визначте валентність елементів у наведених формулах бінарних сполук:

SeO2 2 H2S ВСІ3 AsH3 SiH4 BF3
Se (IV)
O (II)
N (IV)
O (II)
H (I)
S (II)
B(III)
Cl(I)
As(III)
H (I)
Si (IV)
H (I)
B (III)
F(I)

Вправа 4. Розташуйте формули бінарних сполук за збільшенням валентності Хлору: Сl2О5 (V), СlО2 (IV), Сl2О7(VII), ССl4(I)
Відповідь: ССl4, СlО2, Сl2O5, Сl2О7,
Вправа 5. Знайдггь серед наведених формул ті, що складені неправильно СаН, A2О3, KBr, NaCl2, Zn2O2, НСl4.

Виправте їх. СаН2, NaCl, ZnO, НСl.
Вправа 6. Встановіть відповідність між хімічним елементом і його найвищою валентністю:

А Бор
Б Йод
В фосфор
Г Сульфур
1 II
2 III
З V
4 VI
6 VII                  

Відповідь: А – 2, Б – 6, В – 3, Г – 4.

 

Вправа 7. Виведіть закономірність, що стосується валентності атомів хімічних елементів у межах одного рядка хімічних формул:
a) N2О, NO, NH3; Нітроген має змінну валентність.
б) N2O, Сl2O, Н2O; Оксиген має постійну валентність II.   
в) N2, В2O3, NH3.

 

Вправа 8. Як пов’язана постійна, а також найвища валентність елементів з їх розміщенням у періодичній системі? Збігається з номером групи, в якій розташований елемент.

 

Вправа 9. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, складіть формули бінарних сполук елемента з

порядковим номером 33 з такими елементами:

Елемент а) Оксиген
б) Гідроген
As а) As2O5, As2O3 б) AsH3

Щоб визначити валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном, достатньо від 8 підняти номер групи, у якій неметалічний елемент розташований у періодичній системі.

Інші завдання дивись тут…

Таблиця до уроку «Валентність хімічних елементів»

Валентність стала

I

H, Li, Na, K, F

II

O, Ca, Mg, Ba, Zn, Be

III

Al, B

Валентність змінна

I і II

Cu, Ag, Hg

II і III

Fe, Co, Ni

II і IV

C, Sn, Pb, Si

III і V

P, As

II, III, VI

Cr

II, IV, VI

S

I, II, III, IV, V

N

  Таблиця «Валентність атомів елементів»         Таблиця «Валентність атомів елементів»            

Валентність стала

I

H, Li, Na, K, F

II

O, Ca, Mg, Ba, Zn, Be

III

Al, B

Валентність змінна

I і II

Cu, Ag, Hg

II і III

Fe, Co, Ni

II і IV

C, Sn, Pb, Si

III і V

P, As

II, III, VI

Cr

II, IV, VI

S

I, II, III, IV, V

N

           

Валентність стала

I

H, Li, Na, K, F

II

O, Ca, Mg, Ba, Zn, Be

III

Al, B

Валентність змінна

I і II

Cu, Ag, Hg

II і III

Fe, Co, Ni

II і IV

C, Sn, Pb, Si

III і V

P, As

II, III, VI

Cr

II, IV, VI

S

I, II, III, IV, V

N

  Таблиця «Валентність атомів елементів»         Таблиця «Валентність атомів елементів»            

Валентність стала

I

H, Li, Na, K, F

II

O, Ca, Mg, Ba, Zn, Be

III

Al, B

Валентність змінна

I і II

Cu, Ag, Hg

II і III

Fe, Co, Ni

II і IV

C, Sn, Pb, Si

III і V

P, As

II, III, VI

Cr

II, IV, VI

S

I, II, III, IV, V

N

 

  Таблиця «Валентність атомів елементів»         Таблиця «Валентність атомів елементів»            

Валентність стала

I

H, Li, Na, K, F

II

O, Ca, Mg, Ba, Zn, Be

III

Al, B

Валентність змінна

I і II

Cu, Ag, Hg

II і III

Fe, Co, Ni

II і IV

C, Sn, Pb, Si

III і V

P, As

II, III, VI

Cr

II, IV, VI

S

I, II, III, IV, V

N

Валентність стала

I

H, Li, Na, K, F

II

O, Ca, Mg, Ba, Zn, Be

III

Al, B

Валентність змінна

I і II

Cu, Ag, Hg

II і III

Fe, Co, Ni

II і IV

C, Sn, Pb, Si

III і V

P, As

II, III, VI

Cr

II, IV, VI

S

I, II, III, IV, V

N

   

 

«Валентність хімічних елементів…» (7 клас)

 Додаток 4.1

Тема:   Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валент­ністю елементів. Мета:   продовжити формування вмінь на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук і за формулами визначати валентності атомів хімічних елементів; узагальнити й погли­бити знання про зміст хімічної формули, склад простих і складних речовин; ознайомити учнів з правилами, за якими даються назви бінарних сполук. Обладнання:   Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва Базові поняття і терміни: атом, молекула, хімічний елемент, валентність, хімічні формули, бінарні сполуки Тип уроку: КОМБІНОВАНИЙ Методи навчання: пояснювально-ілюстративні; практичні; розв’язування вправ, самостійна робота; репродуктивні; методи самоконтролю. I. Організація класу до уроку                                                                                                                                            Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий настрій. II. Перевірка домашнього завдання                                                                                                                                                                   — Перевірка письмових домашніх завдань                                                                                                                                                   — Перевірочна робота за варіантами 1.Визначте валентність елементів у сполуках: H2Se, Cu2O, HF, MgO, NH3, Cr2O3, MgH2, SiO2, KH, Br2O5, SO3, Mn2O7. 1.Визначте валентність елементів у сполуках: H2S, Ag2O, HBr, CaO, PH3, B2O3, CaH2, PbO2, NaH2,N2O5, CrO3, CI2O7. ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів    Що таке валентність?    Що таке хімічна формула?    Яку інформацію несе хімічна формула?    З якою метою ми почали вивчати валентність хімічних елементів?    Чи досягли ми мети на минулому уроці? Назвіть результат, якого необхідно досягти на цьому уроці. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

        На попередніх уроках ми з вами вчилися розуміти формули. Давайте пригадаємо, про що можна дізнатися з хімічної формули? (З хімічної формули ми можемо дізнатися про таке:
проста речовина чи складна, її хімічний склад (кількісний та якісний), валентності кожного з хімічних елементів у речовині, порядок розташування атомів у молекулі (структурна формула речовини)).
Проте слід відзначити, що ми характеризували вже готові формули, написані у підручнику чи на дошці. Напевно, кожен з вас хотів би навчитися сам складати хімічні формули. Бо без цього не можливо вивчити хімію. Бо хімія без формул, як риба без води. Чому так? Бо хімія – це наука про речовини, а кожна речовина – це формула.
Отже сьогодні ми з вами вчимося складати формули бінарних сполук, це і є завданням нашого уроку, тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).

IV. Вивчення нового матеріалу 1.Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Розповідь учителя          Знаючи значення валентностей елементів, можна скласти формулу бінарної сполуки. Запишемо, наприклад, формулу сполуки, яка складається з атомів шестивалентного Сульфуру і двовалентного Оксигену. Кожний атом Оксигену утворює тільки два зв’язки, тому для утворення шести зв’язків з атомом Сульфуру необхідно три атоми Оксигену. Отже, формула цієї сполуки — SO3. 

Складаючи хімічні формули, необхідно враховувати порядок написання символів елементів у формулі. На першому місці в хімічній формулі записується символ того елемента, який у Періодичній системі розташований зліва порівняно з іншим елементом. Так, якщо сполука складається з атомів Нітрогену й Оксигену, то на першому місці записується символ Нітрогену, а якщо сполука складається з атомів Калію та Брому, то на першому місці – символ Калію.

Складемо, наприклад, формули сполук, що складаються з О(ІІ) і АІ(ІІІ), S(VI) i F(I), S(II) i C(IV). Можна скористатися таким алгоритмом. Алгоритм складання формул бінарних сполук 1.Записуємо символи елементів у необхідному порядку та надписуємо їхню валентність: ІІІ  ІІ                                                  VI I                                             IV  II                                                                                                                                                      AI  O                                                   S F                                              C  S 2.Знаходимо найменше спільне кратне для значень валентностей елементів: (ІІІ і ІІ) = 6                                         (VI i I) = 6                              (IV i II) = 4 3. Число атомів даного елемента дорівнює відношенню найменшого спільного кратного до валентності цього елемента: 6:ІІІ = 2 (АІ)                                    6:VI = 1 (S)                                4:IV = 1 (С)                                                                                                        6:ІІ = 3(О)                                        6:І = 6(F)                                    4: ІІ = 2 (S) 4.Записуємо індекси після символів елементів:                                                                                          ІІІ  ІІ                                                  VI I                                             IV II                                                                                                                                                      AI2O3                                                   SF6                                              CS2 Складаючи формули бінарних сполук, слід пам’ятати, що елемент, який стоїть у формулі на другому місці, завжди виявляє свою нижчу валентність з усіх можливих. Правила визначення валентностей 1.     У сполуках Гідроген завжди одновалентний, а Оксиген – двовалентний. 2.     Валентність елементів, що стоять у формулі на першому місці, звичайно вказана в назві; якщо вона не вказана, тоді можна визначити її за номером групи періодичної системи. 3.     Валентність елементів, що стоять на другому місці: Флуор, Хлор, Бром, ІОд – І, Сульфір –ІІ, Фосфор, Нітрогекн – ІІІ, Карбон, Силіцій – ІV. 2.Назви бінарних сполук. Розповідь вчителя  Кожна сполука має свою назву. Назви у творюють за певними правилами, виходячи зі складу речовини. За основу назви бінарної сполуки береться латинська назва елемента, що стоїть у формулі на другому місці; до неї додається суфікс –ид або –ід . Перед нею вказується назва та валентність елемента, що стоїть у формулі на першому місці.
Загальна формула сполуки Назва другого елемента Назва типу бінарної сполуки
Примітка. Символом «Е» позначений  будь-який елемент. Крім того, в назвах необхідно вказувати валентність елемента, розташованого на першому місці, якщо він має змінну валентність: Na2O – натрій оксид; CaS – кальцій сульфід; SF4 – сульфур (ІV)   флуорид; CrCI3 – хром(ІІІ) хлорид; НСІ – гідроген хлорид. V. Узагальнення та систематизація знань учнів. 1. Робота в групах.

Групи одержують картки-завдання. Потрібно скласти формули бінарних сполук за відомими валентностями:

2. Гра «Хрестики-нулики» Виграшний шлях: одновалентні метали.
Виграшний шлях: тривалентні метали.
VІ. Домашнє завдання 1.Опрацювати § підручника.                                                                                                                                                    2. Виконати письмово завдання після параграфа. VІІ. Підбиття підсумків уроку    Із якою метою ми вивчали валентність хімічних елементів? Чи досягли мети?    Чи навчилися складати хімічні формули сполук?    Що необхідно знати для складання формул?

Матеріали до уроку з теми «Валентність», хімія 7 клас

73598230.pngВАЛЕНТНІСТЬ.

 

Валентність – це здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Валентність – це кількість зв’язків атома елемента з іншими атомами.

Значення валентності вказують римською цифрою над його символом.

Пов’язане зображенняВалентність у елементів буває стала і змінна.

 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність"Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

 

 

Валентність деяких елементів

Валентність стала

І

ІІ

ІІІ

H  Li  Na  K  F

O  Ca  Mg  Ba  Zn  Be

Al

Валентність змінна

І і ІІ

ІІ і ІІІ

ІІ і ІV

ІІІ і V

ІІ, ІІІ, VІ

ІІ, ІV, VІ

І, ІІ, ІІІ, ІV, V

Cu  Ag  Hg

Fe  Co  Ni

C  Sn  Pb  Si

P  As

cukor.jpgCr

 

S

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СоваА Л Г О Р И Т М

визначення валентності елемента

за формулами бінарних сполук

1. Записуємо формулу речовини

P2O5

2. Над тим елементом, валентність якого відома, записуємо валентність римською цифрою

                ІІ

P2O5

3.Знаходимо сумарну валентність всіх атомів того елемента, валентність якого відома ( валентність цього атома множимо на  кількість його атомів)

 

               2х5=10

4. Десять одиниць валентності припадає на  2 атома Фосфору, значить на один атом — 5

 

              10:2=5

5. Фосфор в цій сполуці п’ятивалентний

               V  ІІ

               P2O5

чаего.jpgВИСНОВОК: У формулах сполук, що складаються з двох елементів, сума валентностей всіх атомів одного елемента дорівнює сумі валентностей всіх атомів іншого елемента!

 

 

 

А Л Г О Р И Т М

складання формул бінарних сполук

за валентністю елементів

Що робити

Приклад

1. Написати поряд хімічні  символи елементів

Cl O

2. Над ними проставити числа, що виражають їх валентність

           VII  II

Cl O

3. Знайти найменше спільне кратне цих чисел

14 – найменше спільне кратне

Результат пошуку зображень за запитом "мідна пластинка"4. Найменше спільне кратне ділимо почергово на валентність кожного елемента. Отримані числа записуємо індексами біля символа відповідного елемента

 

Cl2O7

 

 

чаего.jpgЗагальна формула

Назва типу бінарної сполуки

Приклад

     ІІ

Ех Оу

 

 

Оксид

2O — натрій оксид,

2O3 — ферум (ІІІ) оксид

      ІІ

Ех Sу

 

Сульфід

К2S − калій сульфід,
СаS – кальцій сульфід

      І

ЕхС1у

 

Хлорид

СаС12 – кальцій хлорид,
СrСІЗ – хром (ІІІ) хлорид

      І

Ех Fу

 

Флуорид

КF – калій флуорид,
SF4 − сульфур (ІV) флуорид

     І

ЕхІу

 

Іодид

MgCl2− магній йодид,

FeCl3− ферум (ІІІ) йодид.

      І

ЕхBrу

 

Бромід

LiBr – літій бромід,

CuBr2 – купрум(ІІ) бромід.

     ІІІ

чаего.jpgЕхРу

 

Фосфід

АlР – алюміній фосфід,
СаЗР2 — кальцій фосфід

     ІV

ЕхСу

 

Карбід

Al4С3 – алюміній карбід
 

00390868.jpgПЕРЕВІР  СЕБЕ

Завдання 5.1:

00390868.jpg00390868.jpgЗаповнити картки:

 

 

 

 

 

 

 

00390868.jpg00390868.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

00390868.jpgЗавдання 5.2:

Визначити валентність елементів у сполуках з Гідрогеном:

HBr, H2S, PH3, HI, NH3.

00390868.jpgЗавдання 5.3:

Визначити валентність елементів у сполуках з Оксигеном:

Na2O, CaO, SO2, P2O5, Al2O3, Cl2O7.

 

Завдання 5.4:

Визнач  валентність Мангану у сполуках та розташуй формули в порядку її зростання  :

00390868.jpg00390868.jpg00390868.jpg

 

00390868.jpg00390868.jpg 

 

Завдання 5.5:

Визнач за Періодичною системою всі можливі валентності     елементів:

K, Br, Na, Ba, S, Mg, P, Si, I.

 

Завдання 5.6:

Визначи валентність елементів у формулах  сполук  та встанови відповідність(з’єднай стрілками):

Cr 2O3

 

І

P2O5

ІІ

Cl2O7

ІІІ

Li2O

ІV

CrO3

V

PbO2

VI

FeО

VII

 

Гра «Хрестики — нулики»:

Знайди виграшну  лінію, на якій розташовані лише сполуки Оксигену з атомами хімічних елементів,що мають валентність:

 • 00390868.jpgвалентність  елемента  ІІ:

Cr 2O3

PbO2

СO

FeО

МgО

СаО

Li2O

К2O

Cl2O7

cukor.jpg
 

 • валентність  елемента  ІІІ:

Fe2O3

PbO2

СO2

FeО

АІ2O3

CrO3

Cl2O5

К2O

Cr 2O3

 

 

 

 

 

 

 • валентність  елемента  V:

Cr 2O3

Li2O

Mn2O5

Fe2O3

As2O5

 SO3

V2O5

PbO2

CІ 2O7

 

 

 

 

 

cukor.jpgКросворд 1:

cukor.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-tFkQebmj4fw/VpbGXIeuMJI/AAAAAAAABj4/yssCbLie1FI/s1600/%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF.png1.       Речовини, що складаються з двох і більше хімічних елементів  .
2.       Що вивчає хімія?
3.       Речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента .
4.       Найменша частинка речовини, що зберігає усі її властивості.
5.       Маленька цифра у хімічній формулі, яка показує число атомів даного хімічного елемента .
6.       Здатність атома одного хімічного  елемента приєднувати певну кількість атомів іншого хімічного елемента. 

 

Кросворд 2:

http://3.bp.blogspot.com/-8E9oc0zhzqs/VpbHt11cOsI/AAAAAAAABkE/R0HEZhkw9GY/s1600/%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD.png1.       Найдрібніша, хімічно неподільна частинка речовини.   
2.       Речовини, що склад. з двох і більше хімічного елементів .   
3.       Речовини, що склад. з атомів одного хімічного елемента . 
4.       Що вивчає хімія?
5.       Вертикальний стовпчик хімічних  елементів .
6.       Найменша частинка речовини, що зберігає усі її властивості.
7.       Здатність атома одного хімічного елемента приєднувати певну кількість атомів іншого  елемента.

 

 

 

 

 

 

Завдання 5.7:

Визначи валентність елементів у формулах  хлоридної кислоти, води, сірководню, метану:

Результат пошуку зображень за запитом "валентність"Результат пошуку зображень за запитом "валентність"Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

Результат пошуку зображень за запитом "валентність" 

 

 

 

 

 

Відповіді на питання кросворду 1:

cukor.jpg1.       Складні  .
2.       Речовини.
3.       Прості .
4.       Молекула.
5.       Індекс .
6.       Валентність. 

Ключове слово  — КИСЕНЬ

Відповіді на питання кросворду 2:

1.       Атом .
2.       Складні.
3.       Прості .
4.       Речовини.
5.       Група .

6.       Молекула
7.       Валентність. 

 

Ключове слово  — ОКСИГЕН

Валентність атомів елементів. Складання хімічних формул за валентністю атомів елементів

Розвивальний урок у 7 класі учасника І Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель — обдарований учень».

Мета уроку:

навчальна: вивчити валентність як основну властивість атома утворювати хімічні сполуки;  дати поняття про валентність атомів хімічних елементів навчити складати формули бінарних сполук за валентністю атомів елементів;

розвивальна:  встановити причинно-наслідкові зв’язки між місцем знаходження елементів у Періодичній системі хімічних елементів та їх валентностями; розвивати вміння працювати за аналогією  та вміння робити логічні висновки;

виховна: сприяти вихованню любові до праці шляхом залучення всіх учнів до навчальної діяльності.

Форми роботи: вправа «Індикатор настрою», гра  «Вірю — не вірю», гра  «Дешифрувальник», моделювання,  робота з алгоритмом,

Тип уроку : урок формування навичок і вмінь

Обладнання:

 • Періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва,
 • алгоритм складання бінарних формул сполук за валентністю,
 • кулестержневі моделі.

Очікувані результати навчання

Учень:

 • називає поняття валентність
 • дає визначення валентності атомів елементів
 • розрізняє елементи з постійною та змінною валентністю
 • обґрунтовує роль поняття «валентність» для складання формул речовин
 • пояснює процес складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів
 • застосовує знання для складання формул бінарних сполук за валентністю.
ХІД УРОКУ
1. Організаційний момент

Вправа «Індикатор настрою»

(Варто проводити на початку уроку, всередині та кінці уроку)

Я спокійний(-на)  Я невпевнений (-на) Я тривожний (-на)
2. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів.

«Вірю не вірю»

Поставте знак «+», якщо твердження є правильне, і знак «-«, якщо хибне

 1. Речовини, що складаються з атомів, називаються молекулярними.
 2. Індекси вказують на кількість атомів у структурній формулі речовини.
 3. Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою символів та індексів.
 4. Кухонна сіль складається з молекул
 5. Індекси записуються справа внизу біля символа хімічного елемента.
 6. Хімічна формула відображає якісний та кількісний склад речовини.
 7. Кількісний склад речовини показує, які атоми входять до її складу.
 8. Формула Al2O3  читається алюміній-два-о-три.

Результат можна відобразити у вигляді графіку

так

Ні

3. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми, мети і завдання уроку.

Для того щоб навчитися читати і писати певні твори з української мови чи літератури ви спочатку вивчили букви, далі навчилися складати склади і слова, а лиш після цього навчились складати речення та певні твори.

В хімії ви вивчили певні хімічні елементи, а на попередньому уроці ви ознайомилися з тим, як записувати, читати, характеризувати «хімічні слова», тобто хімічні формули.

Як скласти «хімічне слово» — хімічну формулу?

Щоб відповісти на це запитання, нам слід вивчити, зрозуміти та навчитися застосовувати поняття «валентність атомів елементів».

На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні навчитися складати бінарні сполуки враховуючи їхню будову. Навчившись складати формули ми будемо складати певні рівняння реакцій і писати свої хімічні твори.

Тема нашого уроку:  Валентність атомів елементів. Складання хімічних  формул за валентністю атомів елементів.

4. Вивчення учнями нового матеріалу

Що ж таке валентність?

Гра «Дешифрувальник».

За даними українського алфавіту  запишіть визначення валентності

(Додаток А)

Валентність  елемента – це здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Одиницею валентності є валентність атома  Гідрогену. Він одновалентний.

Максимальне значення валентності елемента збігається з номером групи Періодичної системи, де він розміщений.

Значення валентності неметалічного елемента в сполуці з Гідрогеном або металічним елементом дорівнює 8 мінус номер групи, в якій розміщений елемент.

Деякі елементи можуть мати і змінну валентність.

Елементи, які мають сталу валентність

Елемент Валентність Елемент Валентність
Гідроген I Кальцій II
Натрій I Барій II
Калій I Цинк II
Флуор I Оксиген II
Берилій II Алюміній III
Магній II Бор III

Елементи із змінною валентністю

Елемент Валентність Елемент Валентність
Хлор I, III, V, VII Ферум II, III, VI
Бром I, III, V, VII Сульфур II, IV, VI
Йод I, III, V, VII Манган II, IV, VII
Меркурій I, II Хром II, III, VI
Купрум I , II Нітроген I, II, III, IV,V
Аргентум I ,  II Фосфор III, V
Аурум III, I Арсен III, V
Станум II, IV Карбон II, IV
Плюмбум II, IV Силіцій IV

Яким чином сполучаються атоми хімічних елементів між собою?

Моделювання сполук.

Гідроген хлорид    аміак вода барій оксид

Правила складання хімічних формул:

Об’єднуватись у молекули можуть:

Метал + неметал

Метал + Оксиген

Неметал + Оксиген

Гідроген + Неметал

Алгоритм складання бінарних сполук за валентністю.

1. Записуємо поряд два елементи.

Al O     C O   H O N H

2. Над елементом вказуємо його валентність (римськими цифрами).

III  II IV II   I  II  III  I
Al O C O H O N

3. Знаходимо найменше спільне кратне між числами валентностей елементів.

III 6II IV4II   I 2 II III 3 I
Al  O C  O  H  O N  H

4. Ділимо найменше спільне кратне почергово на валентність кожного елемента і знаходимо індекси, які записуємо внизу біля символа даного елемента(індекс «1» не пишуть).

III 6II   IV4II I2 II  III3I
Al2 O3 C O2 H2O   N H3

5. Первинне застосування набутих знань

1. Напишіть формули сполук із Хлором, знаючи, що він одновалентний, елементів: Калій, Барій, Алюміній, Магній, Купрум(І), Хром (ІІІ), Гідроген.

2. Знаючи валентності елементів, складіть формули таких речовин:

  ІІ      IV  I    II II   II    I       I   I    II
Al S   Si Cl Zn S Pb O Fe Cl K Cl Cu S

 

  I   V   I    III VI   I   I
Na Cl P Cl   N H W O Ag I

Самостійна робота з зошитом М.М.Савчин ст.42

6. Застосування учнями знань, навичок і умінь у новій нестандартній ситуації.

Розкажу вам діти казку
Ви повірите чи ні
Завітав до нас Незнайко
З Королівства Хімії

Дуже просить бідолаха
Помогти йому в біді
Бо пішов він з свого міста
Й мав лиш карту при собі

Та живе він недалечко
От від річки по той бік
Треба лиш прокласти стежку,
Щоб додому він побіг.

Тож поможемо Незнайку
Ми цю кладку збудувати
Бо навряд чи він сам зможе
Шлях нелегкий подолати.

Гра «Знайди пару»

Знаючи що валентність Оксигену – ІІ, а Гідрогену – І допоможіть Незнайці знайти відповідні пари (скласти формули бінарних сполук, маючи на окремих карточках половинки бінарних сполук) (Додаток Б)

Для слабших учнів можна запропонувати дві половинки одного кольору, а потім перевірити правильність формули врахувавши валентність елементів.

І варіант  ІІ варіант
Na2 O2 C Cl
Al2 O3 N H4
S O5 O H2
P2 O Cl H3

7. Підсумок уроку.

На сьогоднішньому уроці ви глибше пізнали таємницю будови речовини. Знаєте, що атоми сполучаються не випадково, а на основі їх валентності. За валентністю атомів елементів або груп атомів можна скласти формули хімічних сполук.

Вправа індикатор настрою

Я спокійний(-на)  Я невпевнений (-на) Я тривожний (-на)

8. Домашнє завдання

Вивчити § 12,  завд. 1,2 ст..94

Робочий  зошит М.М.Савчин ст.. 43 (відповідно до рівня знань).

Автор: Думас Мирослава Петрівна, Вчитель хімії вищої кваліфікаційної категорії, Волицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Сокальського р-н Львівської обл.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *