Чело это архаизм или историзм: Слово «чело» это архаизм или историзм?

Содержание

слово чело это архаизм или историзм?​

Социальная политика от Петра Великого до Екатерины II ( 18 в.)

ПОМОГИТЕ ДАЮ 50 балов!!!!!СРОЧНО!! Ми, великий государ, наша царська величність, підданого нашого Богдана Хмельницького, гетьмана Війська Запорозького … , і все нашої царської величності високою рукою в попередніх їх правах і привілеях, які їм надані були королями польськими та великими князями литовськими, і тих їх прав і вольностей порушувати нічим не веліли своїми старшими за своїм попередніми правами, а наші царської величності бояри і воєводи в ті їх військові суди втручатися не будуть. А число війська запорозького ми вказали за їх же чолобиттям визначити спускового 60 000 завжди повне. А якщо з божої волі смерть настане гетьмана, то ми, великий государ, дозволили Війську Запорозькому обирати гетьмана за попередніми їх звичаями самим проміж себе. А кого гетьманом оберуть, про те писати нам, великому государеві, а також тому новообраному гетьманові на підданство і на вірність віру нам, великому государеві, учинити при кому ми, великий государ, укажемо, а при булаві гетьманській староству Чигиринському з усіма його приналежностями, які перед цим при ньому були, ми указали бути по-давньому.

Також і маєтків козацьких і земель, які вони мають для пожитку, відбирати в них і у вдів, що після козаків залишилися, а дітей не веліли, а бути їм за ними , як і раніше. ЗАВДАННЯ 1.З тексту документа наведіть фактичні дані, які свідчать про набуття запорозькими козаками прав і привілеїв ще за довго до переходу їх під покровительство російського царя.

ПОМОГИТЕ ДАЮ 50 балов!!!!!СРОЧНО!! Ми, великий государ, наша царська величність, підданого нашого Богдана Хмельницького, гетьмана Війська Запорозького … , і все нашої царської величності високою рукою в попередніх їх правах і привілеях, які їм надані були королями польськими та великими князями литовськими, і тих їх прав і вольностей порушувати нічим не веліли своїми старшими за своїм попередніми правами, а наші царської величності бояри і воєводи в ті їх військові суди втручатися не будуть. А число війська запорозького ми вказали за їх же чолобиттям визначити спускового 60 000 завжди повне. А якщо з божої волі смерть настане гетьмана, то ми, великий государ, дозволили Війську Запорозькому обирати гетьмана за попередніми їх звичаями самим проміж себе.

А кого гетьманом оберуть, про те писати нам, великому государеві, а також тому новообраному гетьманові на підданство і на вірність віру нам, великому государеві, учинити при кому ми, великий государ, укажемо, а при булаві гетьманській староству Чигиринському з усіма його приналежностями, які перед цим при ньому були, ми указали бути по-давньому. Також і маєтків козацьких і земель, які вони мають для пожитку, відбирати в них і у вдів, що після козаків залишилися, а дітей не веліли, а бути їм за ними , як і раніше. ЗАВДАННЯ 1.З тексту документа наведіть фактичні дані, які свідчать про набуття запорозькими козаками прав і привілеїв ще за довго до переходу їх під покровительство російського царя.

ПОМОГИТЕ ДАЮ 50 балов!!!!!СРОЧНО!! Ми, великий государ, наша царська величність, підданого нашого Богдана Хмельницького, гетьмана Війська Запорозького … , і все нашої царської величності високою рукою в попередніх їх правах і привілеях, які їм надані були королями польськими та великими князями литовськими, і тих їх прав і вольностей порушувати нічим не веліли своїми старшими за своїм попередніми правами, а наші царської величності бояри і воєводи в ті їх військові суди втручатися не будуть. А число війська запорозького ми вказали за їх же чолобиттям визначити спускового 60 000 завжди повне. А якщо з божої волі смерть настане гетьмана, то ми, великий государ, дозволили Війську Запорозькому обирати гетьмана за попередніми їх звичаями самим проміж себе. А кого гетьманом оберуть, про те писати нам, великому государеві, а також тому новообраному гетьманові на підданство і на вірність віру нам, великому государеві, учинити при кому ми, великий государ, укажемо, а при булаві гетьманській староству Чигиринському з усіма його приналежностями, які перед цим при ньому були, ми указали бути по-давньому. Також і маєтків козацьких і земель, які вони мають для пожитку, відбирати в них і у вдів, що після козаків залишилися, а дітей не веліли, а бути їм за ними , як і раніше. ЗАВДАННЯ 1.З тексту документа наведіть фактичні дані, які свідчать про набуття запорозькими козаками прав і привілеїв ще за довго до переходу їх під покровительство російського царя.

Помогите пожалуйста Я буду очень признательна

Изучив схему определите социальные группы в традиционном казахском обществе, приведите примеры отличий социальной роли представителей разных социаль … ных групп (не менее трех), опишите изменения в традиционной социальной структуре казахского народа под влиянием исторических событий в XVIII-XIX вв.

a) Назовите социальные группы традиционного казахского общества [1] b) Охарактеризуйте роль различных социальных групп традиционного казахского общества [3] c) Опишите изменения в социальной структуре казахского народа в разные исторические периоды [

Влияние крестовых походов на развитие Западной Европы.

………………………..

1. Які соціально-економічні процеси в останній треті ХІХ ст. стали причиною монополізації економіки провідних країн світу? А виникнення нових форм вир … обничих об’єднань та концентрація виробництва Б зниження темпів виробництва, та зростання собівартості товарів В створення профспілок та соціал-демократичних партій Г пригнічення корінного населення країн та створення за їх рахунок нових робочих місць для іноземних робітників 2. Тред-юніонами в ХІХ ст. в Англії називали А об’єднання робітників за професіями. Б чартистські організації. В політичні клуби і перші партії. Г прихильників об’єднання Ірландії, Шотландії та Англії.

3. Яку нову форму боротьби ірландці застосували проти англійського панування? А бойкот Б терор В повстання Г партизанський рух 4. Як називають в історії Великої Британії період з 1837-1901 рр.? А Англійька революція Б Вікторіанська епоха В Континентальна блокада Г Хвора людина Європи 5. Парламентська реформа 1867 р. в Англії була здійснена урядом консерваторів на чолі з А Б.Дізраелі. Б В.Гладстоном. В Д.Ллойд Джорджем. Г Ч.Парнеллом. 6. Перші профспілки виникли в А США. Б Англії. В Німеччині. Г Франції.

Яку нову форму боротьби ірландці застосували проти англійського панування?

Устаревшие слова. — Русский язык — Презентации

Просмотр содержимого документа
«Устаревшие слова.»

Актуализация

Представьте, что мы пришли в музей, где таблички с подписями были убраны  Можете назвать эти предметы?

треуголка

лапти

кафтан

ендова

Устаревшие слова

Подумаем!

 • Какие слова можно назвать устаревшими ?
 • Устаревшие слова – слова, вышедшие из активного повседневного употребления.
 • Приведите примеры.
 • кафтан, лапти, ендова .

Задание 1. Выпиши из текста устаревшие слова.

Олег усмехнулся, однако чело и взор омрачилися думой.

Меч острый на бедре сияет, копье десницу вооружает;

Надвинут на чело шелом ,и гибкий стан покрыт щитом.

А.С.Пушкин

Дайте толковая этим словам.

Сравните два устаревших слова

чело

веретено

 • Можно считать эти слова устаревшими? Почему?
 • Почему эти слова вышли из повседневной речи?
 • Выводы:
 • веретено вышло из активного употребления по причине исчезновения самого предмета из была людей,
 • а слово чело заменено в современной речи словом лоб (а сама реалия , т.е. предмет, остался ).

На какие 2 группы можно разделить устаревшие слова?

Устаревшие слова

Архаизмы

Историзмы

Вышли из употребления, т. к. их заменили

современные слова-синонимы.

Вышли из употребления, т.к. исчезли называемые ими предметы или явления

Распределите примеры самостоятельно!

Кафтан

Треуголка

Очи

Задание 2. «Историческая анатомия»

Чело

= лоб

Уста

= рот

Перст

= палец

= глаз

Око

Ланита

= щека

Выя

= шея

= левая рука

Шуйца

= правая рука

Десница

Задание 3. «Историзм или архаизм?»

Разделите слова на 2 группы. Определите значение слов.

Урядник

Фунт

Светец

Приказчик

Внимать

Длань

Мастеровой

Лапотник 

Гла с   

Ступа  

Коробейник

Полушка

Чадо

Чаяние

Цирюльник

Историзмы:

Урядник

Фунт

Светец

Приказчик

Мастеровой

Лапотник

Коробейник

Полушка

Архаизмы:

Внимать

Длань

Глас

Ступа

Чадо

Чаяние

Цирюльник

Домашнее задание.

Упр. 135.

1) НЕ списывать полностью!

2) Выписать слова с выделенными буквами, быть готовым объяснить орфограмму 9т.е. показать графически).

3) Выписать устаревшие слова. Определить: историзм или архаизм. Дать толкование по словарю.

Тест с ответами: “Архаизмы” | Образовательный портал

1. Устаревшие слова могут быть четырёх видов, так ли это:
а) нет +
б) да
в) в редких случаях

2. Историзмы обозначают предметы, которые исчезли из современного обихода, так ли это:

а) нет
б) да +
в) в редких случаях

3. Архаизмы не имеют синонимов в современном языке:
а) да
б) в редких случаях
в) нет +

4. Слова, которые мы сейчас активно используем, могут вскоре стать архаизмами или историзмами:
а) да +
б) нет
в) возможно

5. Выберите устаревшее слово:
а) ухаживать
б) удочка
в) гривенник +

6. Выберите устаревшее слово:
а) гамак
б) барщина +
в) огород

7. Выберите историзм:
а) обувь
б) штаны
в) князь +

8. Выберите историзм
а) волхв +
б) очки
в) штаны

9. Выберите историзм
а) обувь
б) золото
в) карета +

10. Выберите архаизм:
а) беда
б) супостат +
в) колодец

11. Выберите архаизм:
а) дщерь +
б) дверь
в) ящер

12. Определите архаизм:
а) колодец
б) длань +
в) ладонь

13. Выберите архаизм:
а) глас +
б) голос
в) война

14. Выберите историзмы, которые были характерны для советской эпохи:
а) пропаганда
б) аналог
в) продналог +

15. Выберите историзмы, которые были характерны для советской эпохи:
а) бортничать +
б) пчеловодство
в) лейтенант

16. Прочитайте отрывок из стихотворения А. С. Пушкина “Пророк”.
Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился.
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими, как сон,
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Какое слово в этом стихотворении является архаизмом:
а) вещий
б) влачился +
в) шестикрылый

17. В том же отрывке стихотворения Пушкина выберите слово, которое является архаизмом:
а) шестикрылый
б) перепутье
в) персты +

18. В том же отрывке стихотворения Пушкина выберите слово, которое является архаизмом:
а) перепутье
б) зеницы +
в) вещий

19. Какому современному слову соответствует архаизм “чело”:
а) голова
б) шея
в) лоб +

20. Что означает слово “жбан”:
а) металлическая кастрюля
б) кувшин с крышкой +
в) глиняная кастрюля

21. Что означает архаизм “льзя”:
а) дозволено, не запрещено+
б) тонкая ткань, натянутая для ловли рыбы
в) такого слова нет и не было, есть только “нельзя”

22. Что означает архаизм “кладязь”:
а) клад
б) колодец +
в) кладоискатель

23. Что означает архаизм “щепа”:
а) топор
б) молот
в) деревянная посуда +

24. Что означает архаизм “ферязь”:
а) князь
б) мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника +
в) устаревшее название слова “ферзь”

25. Что означает архаизм “божедом”:
а) церковь
б) храм
в) сторож на кладбище, могильщик +

26. Что означает архаизм “вёдро”:
а) небольшой кувшин
б) ясная, тихая погода +
в) ведро

27. Что означает архаизм “волога”:
а) мясной бульон, всякая жирная жидкая пища +
б) большой топор
в) влага

28. Что означает архаизм “гашник”:
а) охранник
б) глашатай
в) пояс, ремень, шнурок для завязки штанов +

29. Что означает архаизм “преснец”:
а) пресный хлеб +
б) старейшина
в) поп

30. Устаревшее слово, которое в современной речи заменено синонимом:
а) монархизм
б) архаизм +
в) анархизм

Устаревшие слова. 6 класс

Устаревшие слова. 6 класс

Автор: edu1

Методическая копилка — Русский язык

Тема урока: Устаревшие слова (русский язык 6 класс)

 

Ход урока

 

1. Мобилизующим этап

На доске написаны ряды слов:

1) Лоб, золото, щеки, предсказатель, одежда:

2) злато, одеяние, вещун, ланиты, чело.

Учитель. Прочитайте вслух слом первого ряда. Скажи-те, что в них есть общего.

Это имена существительные.

Эта общеупотребительные слова.

Учитель. Расскажите, какие слова называются общеупотребительными,

Исключите по порядку каждое слово по нескольким признакам одновременно,

Слово лоб можно исключить по орфограмме, по количеству слогов, по количеству звуков. В этом слове на конце парная согласная. Проверочное слово лобик. Это самое короткое слово, В нем только три, звука.

Существительное золото среднего рода, о остальные — мужского или женского. В нем три буквы о: ударная, безударная и в окончании.

Слово щёки можно исключить по числу и характеристике согласных. Существительное щёки употреблено во множественном числе, а остальные — в единственном. Все согласные в нем глухие, мягкие.

В слове предсказатель есть приставка пред — и два суффикса: а-, шель-. Остальные слова — без приставки и суффиксов. Это существительное одушевленное, остальные — неодушевленные.

3 слове одежда есть непроверяемая безударная глас моя о в корне. В остальных словах такой орфограммы нет. Все согласные а нем звонкие, твердые.

2. формулирование темы н цели урока

Учитель. Прочитайте вслух слова второго ряда. Соедините слова с одинаковым значением из первого и второго рядов.

Лоб — чело, золото — злато, щеки — ланиты, предсказатель — вещун, одежда — одеяние.

Учитель. Чем отличаются вторые слова каждой пары от первых?

Эти слова устарели. Их не употребляют в повседневной жизни.

Учитель. Скажите, как называются слови, которые устарели, и сформулируйте тему сегодняшнего уроки.

Слова, которые устарели называются устаревшими. Значит, Тема урока сегодняшнего урока — «Устаревшие слова».

Учитель пишет тему урока на доске.

Учитель, Сформулируйте цель нашего урока, опираясь на его тему. Используйте опорные фразы на доске.

1) Познакомиться с понятием…;

2) учиться отличать….

Цель нашего урока: познакомиться с понятием устаревшее слова; учиться отличать устаревшие слова от других лексических групп слов.

3. Изучение нового материала

Учитель. Прочитайте еще раз составленные пары слов. Скажите, почему устарели вторые слова каждой пары?

В языке появились новые, более точные слова, которые стали употребляться в речи людей чаще, чем прежние. Прежние слова стали забываться.

Учитель, Это первая причина появления устаревших слов. А теперь посмотрите на картинки.

Учитель показывает изображения нескольких: предметов: кафтана, лаптей, лука, стрел и др. Учащиеся называют эти предметы.

Учитель. Скажите, какие предметы изображены на картинках? Почему слова, произнесенные памп, тоже устаревшие?

Эти слова устаревшие, потому что вышли из у потреб яения соответствующие предметы*

Учитель. Подумайте, какое следствие вытекает нэ этих двух причин? Это поможет вам составить определение устаревших слов.

Из причин вытекает, одно следствие: часть слов выходит из активного повседневного употребления. Значит, устаревшими называются слова, которые вышли из активного повседневного употребления.

Учитель. Из вашего рассуждении видно, что устаревшие слова бывают двух видов. Устаревшие слова, вытесненные другими, более точными и удобными, называются архаизмами. Они имеют синонимы, например чело — лоб. Устаревшие слова, которые вышли из активного использования в связи с исчезновением называемых ими предметов и явлений, называются историзмами. Эти слова не имеют синонимов, например лапти,

Упражнение 1 (на карточках)

Колчан, острог, пиит, зипун, ветрило, иноземец, цирюльня, кичка, фияяяр, чреда, капот, опашень, орало, секира, опочить.

Справка:

Ветриле — парус;

Зипун — крестьянская одежда и грубого, толстого сукна, обычно без ворота;

Иноземец — иностранец:

Капот — женская домашняя одежда свободного покроя, вид халата:

Кичка — старинный головной убор замужней женщины;

Колчан — сумка (футляр) для стрел;

Опашень — долгополый кафтан С короткими широкими рукавами;

Опочить — заснуть:

Орало — орудие для пахоты:

Острог — тюрьма;

Пиит — поэт;

 

Секира — старинное оружие в виде топора на длинной

 

Рукояти:

 

Фигляр — фокусник, акробат;

 

Цирюльня — парикмахерская;

 

Чреда — очередь.

 

Учитель. Прочитайте слова. Сопоставьте их со схемой по новому материалу. Сформулируйте задание к упражнению.

 

Устаревшие слова надо разделить на две группы: архаизмы и историзмы и написать их.

 

Дети выполняют работу сначала коллективно. Они могут использовать толковые словари или справку к упражнению,

 

Учитель. Какие устаревшие слова вы могли бы исключить и почему?

 

Можно исключить слово опочить. Это глагол, а остальные — имена существительные,

 

Слово орало. В нем все согласные сонорные, твердые.

 

Учитель. Какая помета существует для устаревших слов в толковых словарях? Упражнение 2

 

Уста, аршин, вежды, локоть, десница, длань, фунт, зеница, чрево, верста, персты.

1) архаизмы: уста,

2) историзмы: аршин,

 

Учитель. В этом упражнении предполагается более трудное задание. Прочитайте устаревшие слова. Рассмотрите дополнительную запись к ним. Сформулируйте свое задание к упражнению.

Надо продолжить ряды устаревших слов: архаизмов и историзмов.

 

Учитель. Судя по первым словам, что должны обозначать слова в первой и втором рядах.

В первом ряду должны быть архаизмы, которые обозначают части человеческого тела. Во втором — историзмы, обозначающие различные единицы измерения.

 

Ученики выполняют задание по группам* используя толковый словарь.

Архаизмы: уста — губы, вежды — веки, десница — правая рука, длань — ладонь, зеница — глаз, зрачок, чрево — живот, персты — пальцы

 

Учитель. Перед вами — незаконченная зарисовка начала старинного сражения.

Прочитайте предложения с пропущенными словами, словосочетанием и словарь к ним. Сформулируйте заданно к упражнению.

Вместо условных обозначений надо вставить подходящие па смыслу устаревшие слова так, чтобы получилась зарисовка начала сражения. Необходимые для этого слова можно брать из предложенного словаря,

 

Дети сначала выполняют задание коллективно. Затем записывают текст, вставляя пропущенные буквы.

 

Ратники подъехали к реке. У многих горели на груди золотые гривны. Сверкали на солнце глухие огромные шлемы, сияли золотой насечкой щиты и панцири. Русские копья, мечи, палицы, секиры, чудовищные булавы сшиблись с турецкими саблями. Полетели арбалеты. Закипел бой.

 

Учитель. Прочитайте текст вслух. Скажите, с какой целью писатели, поэты употребляют в своих произведениях устаревшие слона.

Писатели и поэты употребляют в своих произведениях устаревшие слова, чтобы нагляднее, точнее показать, как жили люди в далеком прошлом,

 

Учитель. Расскажите о написании слов с пропущенными буквами. Сначала — о правописании слов с безударной гласной, затем — с другими орфограммами.

Сравните постановку знаков препинания во втором и третьем предложениях.

Сделайте синтаксический разбор предложения, в котором самое большое количество слов, имеющих в своем составе только звонкие согласные.

 

5. Итог урока

Учитель. С какой лексической группой слов мы познакомились на сегодняшнем уроке?

Сегодня мы познакомились с устаревшими словами,

Учитель. Расскажите все, что вы узнали об устаревших словах,

Ответы учеников.

Урок русского языка в 6-м классе по теме «Устаревшие слова» в разделе «Лексика»

Загребина Александра Юрьевна, учитель русского языка и литературы

Статья отнесена к разделу: Преподавание русского языка

 

Цели:

Познакомить учащихся с разделом лексики – устаревшими словами.

Обогащать словарный запас учащихся через межпредметные связи: литературу, народную культуру, русский язык, математику.

Через различные приёмы обучения познакомить учащихся с жизнью, бытом, фольклором русского народа.

 

Оборудование: Дерево ремёсел, иллюстрации к русской избе, пословицы и поговорки, карточки с заданиями, клубок, ключ, загадки о предметах быта русского народа, аудиозаписи народных песен, запись на карточках старинных мер счёта и веса.

Ход урока

 

Учитель: Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы. Рада приветствовать вас у ворот, где хозяйка живёт. Приглашаю вас в гости в свою избушку, что стоит на опушке. Добрым гостям всегда рады, расскажем, чем богаты.

Объявление цели урока:

 

Урок наш сегодня будет посвящён самому необычному явлению в природе – слову. Говорят же на Руси: «Вроде не мёд, а ко всему льнёт». Тонкое и благоуханное – произнесёшь такое – словно песня из уст польётся.

 

(Звучит фрагмент народной песни).

 

А поговорим мы сегодня о словах, которые в нашей речи давно уже не употребляются. Их принято называть устаревшими, в сказках, песнях и устном народном творчестве их можно ещё услышать, да и мы сегодня побываем в далёкой старине.

 

Что ж, нас клубок зовёт на порог.

Переход к основной части урока.

 

Вот я ключ взяла, да к дому подошла. Как в старину дом назывался? (Изба, горница, светёлка, светлица).

 

На пороге нас встречает красная девица. Всё у неё замечательно: коса до пояса, румянец во всю щёку.

 

Сейчас мы вспомним, как же назывались части человеческого тела в глубокую старину. Вы поднимаете свою карточку и помещаете слово, на нём данное, к нашей красавице.

 

(Выполняется задание).

 

(Слова: чело, очи, ланиты, уста, жерело, рамены, длань, перст, чрево, чресла).

 

(Дети при помощи учителя объясняют значение слов)

 

А мы заходим через порог? Что видим? Огонёк.

 

А на лавке хозяин – на все руки от скуки. Всё мастерит, любое дело в руках горит.

 

Давайте обратимся к дереву ремёсел, и посмотрим на наше новое задание.

 

С древними ремёслами связано рождение значительного количества устойчивых словосочетаний – фразеологизмов. Попробуйте угадать, в речи каких мастеров использовались фразеологизмы, находящиеся на нашем дереве:

 

(Два сапога – пара) – сапожник

(Овчинка выделки не стоит) – скорняк

(Снять стружку) – плотник

(Заметать следы) – охотник

(Закидывать удочку) – рыбак

(Квашня квашнёй) – повар

(Плести лапти) – сапожник

 

(Учащиеся в процессе называния ремесла распределяют на дереве ремёсел фразеологизмы).

 

Даже имена на Руси давали по – особому. Красиво они звучали из уст родителей. Даны были с любовью. Богдан – богом данный, Сновид – во сне увиденный. Людмила – людям милая.

 

«Делу время – потехе час», — говорили наши предки. Но находили они время и для праздников. Надевали они на себя в праздники самую нарядную одежду и выходили на людей посмотреть да себя показать.

 

Следующим нашим заданием будет как раз задача – одеть наших героев.

Работа в парах:

 

(звучит запись народной песни).

 

Учитель зачитывает слова:

 

Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, кушак, малахай, ногавки, онучи, понёва, порты, рубаха, сарафан, сорока, шушун, тулуп.

 

Учащиеся делят на три столбика страницу – голова, туловище, ноги — и распределяют слова в таблице).

 

Теперь наши герои одеты нарядно, на праздник пора. А какой же праздник обходился без потехи: песен, загадок, игр да сказок.

 

Поэтому мы с вами будем отгадывать загадки, но все они связаны с предметом быта наших предков.

 

 

Стоит в углу Арина,

Долгий рот разиня.

Пасть открывает,

Что дают – глотает.

Зимой она ест и фырчит,

А летом голодная спит.

(печь).

 

 

Железный нос в землю врос

Роет, копает,

Землю разрыхляет.

(плуг).

 

 

Не лает, не кусает,

А в дом не пускает. (замок).

 

 

Пять овечек стог объедают,

А пять прочь отбегают.

(Руки за прялкой).

 

 

Посреди двора стоит копна,

Спереди вилы, сзади метла.

(Корова).

 

 

Кланяется, кланяется,

Придёт домой – растянется.

(Топор).

 

Что ж, праздники заканчиваются. А у крестьянина забот полон рот. Хозяйство, огород. А не только высадить нужно, ухаживать да собирать. На долгую зиму рассчитать.

 

Перед вами сейчас находятся старинные меры счёта да веса. Решите задачи, которые приходилось решать нашим предкам. Помните, что использовать при счёте нужно старинные меры.

Самостоятельная работа:

На Рождество для одной семьи готовят 3 больших жбана сбитня. Сколько всего в деревне за праздник выпивают сбитня, если известно, что там проживает всего 25 семей, а объём одного жбана – 10 чарок.

 

(Чарка – мера жидкости = 0,123 л).

 

Решение: 3 жбана умн на 25 семей =75 жбанов умн на 10 чарок = 750 чарок умн 0,123 л.= 92,25 литров.

Аннушка насобирала в лесу пять коробов грибов. Полтора короба она отдала бабушке на зимний запас, а остальные увезла с батюшкой на ярмарку. Сколько денег получила Маша, если известно, что один короб грибов стоит гривенник?

 

(Гривенник – старинная монета = 10 копеек).

 

Решение: 5 коробов – 1,5 короба умн на 1 гривенник = 3,5 гривенника умн на 10 коопеек = 35 коопеек.

Колос ячменя, со времени посева в конце мая, вырастает за месяц в среднем на 9 вершков. Какой высоты будет колос во время жатвы в конце августа?

 

(Вершок – мера длины = 4,44 см).

 

Решение: 9 вершков умн на 3 месяца =27 вершков умн на 4.44 см = 119,88 см.

 

Вот мы и с хозяйственными проблемами в избе справились.

 

Конечно же, наше путешествие в старинную избу, безусловно, должно закончиться народной мудростью. А что подразумевает народная мудрость? Пословицы и поговорки.

 

Говорили же на Руси: «Пословица – всем делам помощница».

 

Главной ценностью наших предков были семья и труд. Поэтому и пословицы, которые мы с вами сейчас вспомним, именно об этом.

 

Труд кормит,а …

Каков мастер, такова и …

Не нужен и клад, коли …

Не трудиться, так и …

Не за своё дело не берись, а за своим …

В гостях хорошо, а …

Дело …

 

«Нет слова, которое бы было так замашисто бойко, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово»,- так говорил о русском языке великий писатель Николай Васильевич Гоголь.

 

Но вы знаете, что русский язык – это один из многих славянских языков. И многие слова, даже вышедшие из употребления, очень похожи.

 

Давайте сейчас познакомимся с волшебной фразой другого языка и попробуем её перевести:

 

«Стара мама бива в малом белом домчеку. Пред домом йе заградка плна пёстрих кветов. Под окнами стойи лавичка».

 

Какие слова вас здесь смущают?

 

(Бива – живёт, домчеку – домик, заградка – забор, кветы – цветы).

 

Вот мы и перевели. А ведь фраза написана по-словацки. Не правда ли, удивительно переводить с языка, который никогда не изучал?

Подведение итогов урока:

 

Сегодня мы с вами путешествовали в небольшой пласт словарного состава русского языка – в слова, вышедшие из широкого употребления. Но из них и состоит главное наше наследие – наша культура.

 

Ведь уважение к прошлому – это то, что отличает образованных людей.

 

Что ж, гости дорогие, пора прощаться, назад возвращаться. Вы в нашей избе побывали, а что нового узнали?

 

Урок закончен. До свиданья. А оценки на прощанье за ваше старанье.

Выставление оценок за урок.

 

Домашнее задание: Найти несколько народных примет, связанных с сельскохозяйственными работами на Руси.тель объясняет домашнее задание. Оценивает работУрок русского языка (6-й класс). Тема: «Биография слова: неологизмы и устаревшие слова»

 

 

 

Тимофеева Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы

Статья отнесена к разделу: Преподавание русского языка

Цель урока: создание условий для развития исследовательских умений учащихся.

Задачи:

развитие умения формулировать определение понятий;

развитие коммуникативных умений;

развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения;

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать;

воспитание интереса и уважения к родному языку.

Оборудование:

проектор

компьютер

толковые словари

карточки для групповой работы.

ХОД УРОКА

 

1. Учащимся в группах предлагаются для обсуждения высказывания: (Приложение, слайд 1)

 

– Слова живут. Как это надо понимать? Ведь слово не человек, не животное, не растение!

– Слова – это живые свидетели истории развития науки, техники, культуры.

Ученики высказывают свои мнения, комментируя эти высказывания. (Общее мнение: «Слово живёт, развивается.», т.е. имеет свою биографию)

 

2. Учащиеся обсуждают этапы «жизни» слова, пытаются дать им названия. (На доске написаны иностранные корни:

 

«логос» – слово

«арха» – старый

«нео» – новый)

 

Защита проектов (ученики графически изображают «рождение» слова, его «старение»)

 

3. Учитель делает вывод, что существует 3 группы лексики с точки зрения происхождения (Приложение, слайд 2)

 

4. Изучение неологизмов (Приложение, слайд 3)

 

5. Слово живёт века, но меняется история, появляются новые предметы, явления – слова, обозначающие отжившее, уходят из активного употребления. Они называются устаревшими словами. Какова их судьба? Может быть это «лексический мусор»?

 

Учащиеся высказываются о значении устаревших слов и причинах их появления (архаизмы и историзмы – Приложение, слайд 4)

ЛАПТИ

СЮРТУК

КОЛЧАН

ПРЯЛКА

СВЕТЕЦ

ТРЕУГОЛКА

ЦИЛИНДР

КАМЗОЛ

БОТФОРТЫ

КАФТАН

 

 

Задание (Приложение, слайд 5) Вы в магазине старинных вещей должны подобрать названия к старинным вещам (раздаются карточки с названиями предметов, учащиеся должны, используя словари, соотнести название и предмет.)

 

Проверка задания (Приложение, слайд 6)

 

6. Практическая работа

 

Задания выполняются в группах.

 

Задание 1

 

– Найди самое «молодое» слово.

 

1) босоножки, сандалии, кроссовки;

2) кафтан, шуба, куртка;

3) арифметика, счёты, компьютер;

4) радио, фотоаппарат, магнитофон.

 

Задание 2

 

– Найдите устаревшие слова, определите их значения.

 

В далёком прошлом, когда не было железных дорог, самолётов, путешествие совершалось на лошадях. Вот как об этом пишет А.С.Пушкин:

 

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком. (Приложение, слайд 7)

 

Задание 3

 

– Докажите, что устаревшие слова «живут» в современном языке.

 

Уста, перст, очи, тщание, шелом.(Учащиеся подбирают однокоренные слова: устный, перстень, очки, тщательный, ошеломить и др.)

 

7. Домашнее задание (по выбору) (Приложение, слайд 8)

 

– Составить тематический словарь «Оружие древнего человека».

– Один день в 22 веке.

– В стихотворениях А.С.Пушкина найти устаревшие слова, объяснить их значение.

 

8. Подведение итогов урока

 

– Что новое узнали об истории слова?

– Что было интересно и необычно для вас на уроке?у детей на уроке.

«лексика». 1 Вариант

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА». 1 ВАРИАНТ

1.     Выписать из предложения устаревшие слова, объяснить их значение, определить, архаизм это или историзм.

Олег усмехнулся, однако

Чело и взор омрачилися думой. (А.С.Пушкин)

2.     Выписать из Толкового словаря 3 диалектных слова, с одним из них составить сложное предложение.

3.     Дать определение профессиональным словам. Привести примеры.

4.     Записать заимствованные слова с корнем аква-.

5.     Дать определение фразеологизма, записать 5 фразеологических оборотов,  объяснить их значение; с одним из них составить простое предложение.

6. Запишите антонимы к именам прилагательным, учитывая их лексическое значение.

Свежий

свежий ветер –

свежая газета –

свежий взгляд –

свежий хлеб

тупой

тупой угол –

тупой человек –

тупой взгляд –

тупая боль –
7. Замените выделенные слова синонимами.

Запишите исправленный вариант.

1.    На последних футбольных соревнованиях наша спортивная команда потерпела неудачу.

2.    Пассажиры отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе комфортабельного парохода.

3.    Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшего развития в области спортивной работы.

4.    Такое же  решение было принято студентами второй группы.


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА». 2  ВАРИАНТ

1.     Выписать из предложения устаревшие слова, объяснить их значение, определить, архаизм это или историзм.

Григорий, камердинер Владимира Андреевича, подал ему письмо.

 Дворня высыпала из людских изб. (А.С.Пушкин)

2.     Выписать из Толкового словаря 3 диалектных слова, с одним из них составить сложное предложение.

3.     Дать определение  неологизмам. Привести примеры.

4.     Записать заимствованные слова с корнем теле-.

5.     Дать определение фразеологизма, записать 5 фразеологических оборотов,  объяснить их значение; с одним из них составить простое предложение.

6. Запишите антонимы к именам прилагательным, учитывая их лексическое значение.

Чистый

чистая посуда –

чистые помыслы –

чистая совесть –

чистое небо

тяжёлый

тяжёлые мысли –

тяжёлый взгляд –

тяжёлая сумка –

тяжёлый характер –

7. Замените выделенные слова синонимами.

Запишите исправленный вариант.

1.    На последних футбольных соревнованиях наша спортивная команда потерпела неудачу.

2.    Пассажиры отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе комфортабельного парохода.

3.    Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшего развития в области спортивной работы.

4.    Такое же  решение было принято студентами второй группы.

Достарыңызбен бөлісу:

Промежуточная аттестация по родному языку в 7 классе

Промежуточная аттестация по родному русскому языку в 7 классе.

1 вариант

Часть 1.

Задание 1.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?

а)ЗвонИт; б) понЯл; в) пОдняв; г) принЯтый.

Задание 2.  Устаревшее слово, которое в современной речи заменено синонимом – это:

а) историзм; б) архаизм; в) неологизм; г) диалектизм.

Задание 3.  Устаревшее слово, которое вышло из употребления в связи с исчезновением обозначаемого им предмета или явления это:

а) неологизм; б) диалектизм; в) историзм; г) архаизм.

Задание 4.  Укажите историзм

а) обувь; б) карета; в) золото; г) лошадь.

Задание 5.  Какому современному слову соответствует архаизм «ЧЕЛО»:

а) голова; б) шея; в) лоб; г) губы.

Задание 6. Из приведённых ниже в скобках слов подчеркните нужные:

а) На ребёнке было (одето, надето) тёплое пальто. 

б) Огурцы были (водные, водянистые).

В) Обед был (сытым, сытным).

Г) Избирательная (компания, кампания) прошла с успехом.

Д) Экономия электроэнергии должна быть (эффектной, эффективной).

Задание 7.  Укажите вариант с грамматической ошибкой.

А) мокла под дождем; Б) молодые бухгалтеры ; В) дамских туфель; Г)обоих барышень.

Задание 8.  Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков.

А) добравшийся – действительное причастие прошедшего времени

Б) добравшись – краткое причастие

В) беря– деепричастие несовершенного вида

Г) бравший – действительное причастие прошедшего времени

Часть 2.

Задание 9.  В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст?

(1) Поэтому изобретение колесницы не могло не тешить самолюбие наших предков.(2) Многие тысячелетия эталоном быстроты для человека был бешено мчащийся конь. (3) (…) сейчас, когда космонавты облетают Землю со скоростью 30 тысяч километров в час, огромностью скоростей уже никого не удивишь.(4) И еще очень долго не удавалось преодолеть этот природный скоростной барьер, вплоть до появления паровоза.

А) 2, 4, 3, 1 Б) 4, 3, 2, 1 В) 3, 2, 4, 1 Г) 2,1,4,3

Задание 10. Определите тип речи воссозданного текста.

А) рассуждение; Б) описание; В) повествование

Задание 11. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении № 3

А) поэтому; Б) может быть; В) тем не менее; Г) однако.

Задание 12. Определите стиль речи текста.

А) публицистический; Б) художественный; В) научный ; Г) официально-деловой.

Промежуточная аттестация по родному русскому языку в 7 классе.

2 вариант

Часть 1.

Задание 1.  В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?

а) жалюзИ; б) понЯл; в) пОдняв; г) принЯтый.

Задание 2.  Устаревшее слово, которое в современной речи заменено синонимом – это:

а) архаизм; б) историзм; в) неологизм; г) диалектизм.

Задание 3.  Устаревшее слово, которое вышло из употребления в связи с исчезновением обозначаемого им предмета или явления это:

а) неологизм; б) историзм; в) диалектизм; г) архаизм.

Задание 4.  Укажите историзм

а) одежда; б) ямщик; в) серебро; г) лошадь.

Задание 5.  Какому современному слову соответствует архаизм «ЛАНИТЫ»:

а) голова; б) шея; в) щёки; г) губы.

Задание 6. Из приведённых ниже в скобках слов подчеркните нужные:

а) На ребёнке было (одето, надето) тёплое пальто. 

б) Огурцы были (водные, водянистые).

В) Обед был (сытым, сытным).

Г) Избирательная (компания, кампания) прошла с успехом.

Д) Экономия электроэнергии должна быть (эффектной, эффективной).

Задание 7.  Укажите вариант с грамматической ошибкой.

А) в одна тысяча первом году; Б) совсем озябнул; В) поезжай; Г) лягте на пол

Задание 8.  Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков.

А) кинувшийся – действительное причастие прошедшего времени

Б) скрипнувший – действительное причастие прошедшего времени

В) скрипнув – деепричастие совершенного вида

Г) кинувшись – краткое причастие

Часть 2.

Задание 9.  В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст?

(1) Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский.(2) Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое.(3) (…) поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. (4) Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени.

А) 1,2,3,4 Б) 4, 3, 2,1 В) 3, 2, 4, 1 Г) 2, 4, 3, 1

Задание 10. Определите тип речи воссозданного текста.

А) рассуждение; Б) описание; В) повествование

Задание 11. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении № 3

А) тем не менее; Б) вроде; В) даже; Г) благодаря этому

Задание 12. Определите стиль речи текста.

А) публицистический; Б) художественный; В) научный; Г) официально-деловой

«Жизнь слова». Презентация. | Презентация к уроку (русский язык, 3 класс) по теме:

Слайд 1

Развитие речи 3 класс

Слайд 2

Снега пушистые взрывая, Летит кибитка удалая Ямщик сидит на облучке В тулупе, в красном кушачке. А. С. Пушкин

Слайд 4

Кушак – широкий матерчатый пояс. Ямщик — возница на почтовых лошадях .

Слайд 5

Облучок – сиденье для ямщика (кучера) в передке экипажа. Тулуп – долгополая меховая шуба, обычно без застёжек и с высоким воротником.

Слайд 7

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА

Слайд 8

ЦАРЬ ИЗБА ГЛАШАТАЙ БОЯРЕ КРЕСТЬЯНЕ ВОЕВОДА ЛАТЫ ДВОРЯНЕ ЛАПТИ КОЛЬЧУГА ЗГА ГРАД ЛАНИТЫ ЧЕЛО ПЕРСТ ОЧИ ЗЛАТО ГЛАВА

Слайд 9

ЦАРЬ ИЗБА ГЛАШАТАЙ БОЯРЕ КРЕСТЬЯНЕ ВОЕВОДА ЛАТЫ ДВОРЯНЕ ЛАПТИ КОЛЬЧУГА — государь, правитель — дом – оратор — богатые люди, приближённые царя – бедный люд, живший на селе – начальник войска в старину – старинные доспехи воина – богатый человек благородного происхождения – обувь, плетённая из лыка – защитная одежда воинов

Слайд 10

Историзмы устаревшие слова, обозначают исчезнувшие предметы.

Слайд 11

ЗГА ГРАД ЛАНИТЫ ЧЕЛО ПЕРСТ ОЧИ ЗЛАТО ГЛАВА — дорога — город — щёки — лоб — палец — глаза — золото — голова

Слайд 12

Архаизмы устаревшие слова; обозначают существующие предметы и явления, заменяемые современными словами.

Слайд 13

копьё барин гости глава баян оружие древнего воина у спортсмена господин лентяй, белоручка купцы: люди, занимающиеся торговлей те, кто нанёс визит, навестил вас на дому голова глава правительства, т.е. главный часть художественного произведения так звали древнерусского певца, поэта, который прославлял князя музыкальный инструмент

Слайд 14

Неологизмы новые слова

Слайд 15

окулист – глаза – очи самолёт – ракета – аэроплан ветрило – яхта – парус винтовка – лук – автомат

Слайд 16

Домашняя работа по выбору: • Записать пять неологизмов, и определить их лексическое значение. • Какие слова произошли от слова око? Написать их лексическое значение

Слайд 17

1. h ttp://duchesselisa.livejournal.com/123118.html 2. http://my.opera.com/pa-m-xa/albums/showpic.dml?album=3398592&picture=48530132 3. http://www.google.ru/imgres?start=406&hl 4. https://www.google.ru/search?q=конек+горбунок&hl Используемые источники:

Определение и примеры архаизма

Определение архаизма

Архаизм является производным от греческого слова archaïkós , что означает «начало» или «древний». Это фигура речи, в которой использованная фраза или слово считаются очень старомодными и устаревшими. Это может быть слово, фраза, группа букв, написание или синтаксис.

Архаизм — это использование письма или речи, которое сейчас используется редко; использование старых версий языка и искусства. Например, в этих строках: «Чтобы твое собственное было истинным» ( Гамлет, , Уильям Шекспир).Предложения, которые можно считать примерами архаизма, скорее всего, будут содержать такие слова, как «твое» и «ты».

Эволюция архаизма

Архаизм также известен как «архаическая дикция». Языки развиваются с годами. Английский язык, на котором писал и на котором говорил Шекспир, сильно отличался от английского, используемого сегодня. Использование архаического языка встречается в литературных произведениях древнего средневековья, а также в викторианском и эдвардианском периодах 19 и 20 веков.

Примеры архаизма в литературе

Примеры архаизма можно найти в шедеврах Шекспира, С.Т. Кольридж, Хемингуэй и Китс.

Пример № 1:

Иней древнего мореплавателя (С. Т. Кольриджа)

«Это древний мореплаватель,
И он останавливает один из трех.
«К твоя длинная седая борода и блестящие глаза,
Теперь , почему останавливает меня тысяч?

Он держит его худой рукой,
«Там был корабль», — сказал он.
«Постой! без руки, меня, седобородый гагар! »
Eftsoons его рука опустила он
« Боюсь , твоя тощая рука! …

Я боюсь тебя, , и твоего блестящего глаза,
И твоей тощей руки, такой коричневой.’-
Не бойся, не бойся, тыс. Свадебный гость!
Это тело упало, не упало… »

В следующем отрывке широко используются архаические слова. Эти слова выделены жирным шрифтом.

Пример № 2:

По ком звонит колокол (Эрнест Хемингуэй)

«Куда, черт возьми, ты идешь?» — спросил Агустин у серьезного человечка, подходя… Агустин насмешливо. «Я испортил молоко твоего долга ».Затем, повернувшись к женщине, «Где безымянный — это мерзость , которую я должна охранять?»
«В пещере, — сказала Пилар. «В двух мешках. И я устал от твоих непристойностей ».
« Я непристойность в молоке твоей усталости », — сказал Агустин.
«Тогда иди, обиди себя, », — спокойно сказала ему Пилар.
«Твоя мать», — ответил Агустин.

Хемингуэй наполнил этот абзац архаичностью. Например, слова «безымянный» и «мерзость» устарели и вышли из употребления.Однако он специально использовал их для создания особого таинственного эффекта.

Пример № 3:

Ода Осени (Джон Китс)

«Кто не видел тебя часто среди твоего магазина?
Иногда тот, кто ищет заграницу, может найти
Тебя, , небрежно сидящего на полу амбара,
Твои волосы, поднятые ветром; …

Окутали маковый дым, а твой крючок
И иногда, как собиратель , ты держишь
Неподвижно свою груженую голову через ручей; …
Тысяч наблюдает последних утечек, часы за часами.

Джон Китс часто использовал архаизм в своих стихах. Этот пример также основан на старомодных словах. Например, «hath» — это более старая версия «has», «thou» заменила «you», а «watchest» используется как причастие прошедшего времени слова «watch».

Пример № 4:

Гамлет (Уильям Шекспир)

«Может быть, он любит тебя сейчас,
А теперь ни земля, ни каутель не омрачают . Сила его воли

Вот; мое благословение с thee !
И эти несколько заповедей в памяти твоей
Смотри, характер.Отдай твоих мыслей без языка…

Я нахожу тебя подходящим;
И на ты должен быть скучнее , чем жирная трава
Который легко гниет на пристани Леты,
Хотел бы ты не шевелись в этом… ”

Шекспир известен тем, что использует архаичные слова, чтобы сделать свои произведения более ритмичными, реалистичен и привлекает внимание читателей. Здесь слова, выделенные жирным шрифтом, считаются архаичными.

Функция архаизма

Архаизм часто используется в поэзии, прозе, науке, юриспруденции, географии, ритуалах и технике речи и письма.Возможно, он был использован случайно или намеренно. Роль архаизма в истории состоит в том, чтобы предложить более высокий, но, возможно, мифический, древний золотой век. Также его можно использовать для создания юмора и иронии. Однако самое эффективное использование архаизма — в поэзии. Звуковые паттерны архаичных слов полезны, когда дело доходит до ассонанса, аллитерации и схемы рифм.

Эволюционное преимущество наличия бровей

Брови, у всех они есть, но для чего они на самом деле? Хотя брови помогают предотвратить попадание мусора, пота и воды в глазницу, они выполняют еще одну важную функцию — и все это связано с тем, как они двигаются, и с человеческими связями.

Мы уже знаем, что наши современные умы часто отражают способы, которыми наши предки должны были работать вместе, чтобы выжить в далеком эволюционном прошлом. Но похоже, что наша анатомия также отражает важность общения с другими людьми. Как показывает наше новое исследование, опубликованное в Nature Ecology and Evolution, способность выглядеть пугающе или дружелюбно отражается на наших костях — по крайней мере, в том, что касается формы черепа.

Все мы знаем, что древние виды людей, например неандертальцы, немного отличались от нас.Но наиболее очевидное различие состоит в том, что у архаичных людей был ярко выраженный и очень характерный надбровный дуг, который контрастирует с нашим собственным плоским и вертикальным лбом. И для ученых эту разницу между нами и ними было труднее всего объяснить. Было даже известно, что неандертальцы остались бы незамеченными в метро Нью-Йорка, если бы только они могли носить что-то вроде шляпы, чтобы скрыть эту отличительную черту.

Ископаемый череп современного человека (слева) и ископаемый череп неандертальца (справа).Автор предоставил

Но наши последние исследования, возможно, нашли ответ, чтобы объяснить, почему у архаичных людей был такой выраженный костяной клин над глазами (и почему у современных людей его нет). И, похоже, это связано с тем, что наши подвижные брови можно использовать для выражения широкого спектра тонких эмоций, которые могли сыграть решающую роль в выживании человека.

Признак господства

Исследования уже показали, что сегодня люди неосознанно ненадолго поднимают брови, когда видят кого-то на расстоянии, чтобы показать, что мы не представляем угрозы.И мы также поднимаем брови, чтобы выразить сочувствие другим — тенденция, отмеченная Дарвином в 19 веке.

Итак, с моими коллегами Рикардо Годиньо и Полом О’Хиггинсом мы посмотрели на знаковый надбровный дуг окаменелого черепа (известного как Кабве 1), чтобы узнать больше о его назначении. Рикардо использовал программное обеспечение для 3D-проектирования, чтобы сбрить огромную надбровную дугу Кабве. При этом выяснилось, что тяжелая бровь Кабве 1 не дает пространственного преимущества.

Модель черепа современного человека (слева) рядом с моделью архаичного человека (Кабве 1) (справа) Автор предоставил

Надбровные дуги у архаичных людей также не выполняют очевидной функции по отношению к жеванию или другой практической механике — теория, обычно выдвигаемая для объяснения выступающих надбровных дуг.Как и при удалении гребня, прикусывание не оказало никакого воздействия на остальную часть лица. Это означает, что надбровные дуги у архаичных людей должны были иметь социальную функцию — скорее всего, они использовались для демонстрации социального доминирования, как это наблюдается у других приматов.

Для нашего вида потеря надбровных дуг, вероятно, означала, что выглядеть менее устрашающе, но, развивая более плоский и более вертикальный лоб, наш вид мог делать что-то очень необычное — двигать бровями всевозможными тонкими и важными способами.

Хотя потеря надбровной дуги, возможно, первоначально была вызвана изменениями в нашем мозге или уменьшением лица, впоследствии она позволила нашим бровям делать множество различных тонких и дружелюбных жестов по отношению к окружающим.

Выражение эмоций

Иллюстрация горя из книги Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека в животных» (1872 г.). Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке, Йельский университет

С исторической точки зрения, эти заметные изменения лица произошли в то время, когда начали происходить важные социальные изменения.В основном сотрудничество между отдаленно родственными группами людей.

Это было время, когда современные группы людей начали обмениваться подарками в больших регионах. Возможность завести дальнюю дружбу, вероятно, помогла древним людям колонизировать новую среду — поскольку у них были друзья, на которых они могли положиться и на которых можно было бы отступить.

Современные люди также жили в более крупных и разнообразных группах, чем предыдущие виды, сокращая межпородное скрещивание. Таким образом, влияние дружеских и взаимоподдерживающих отношений с людьми за пределами собственной группы было весьма значительным.И развитие подвижных бровей могло быть ключевой частью всех этих изменений.

Но эти изменения коснулись не только людей — события, которые наблюдались, когда волки стали одомашненными, в некотором роде схожи. У собак более виляющий хвост и более плоская морда, чем у волков. А собак, которые могут выглядеть симпатичнее, поднимая брови, с большей вероятностью выберут из приютов.

Тогда кажется, что для людей (и собак) умение ладить с другими было ключом к выживанию.А для наших предков эволюция бровей выполняла важную функцию, выражая дружелюбие. Все это является частью процесса «самодомашнивания», когда наш человеческий мозг, тело и даже анатомия отражают стремление к лучшему общению с окружающими.

Надглазничная морфология и социальная динамика в эволюции человека

 • 1.

  Мосс, М. Л. и Янг, Р. В. Функциональный подход к краниологии. Am. J. Phys. Антрополь. 18 , 281–292 (1960).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 2.

  Энлоу, Д. Х. и Ханс, М. Г. Основы роста лица (Компания У. Б. Сондерс, Филадельфия, 1996).

 • 3.

  Bastir, M. & Rosas, A. Топология основания черепа и основные тенденции в эволюции лица Homo . J. Hum. Evol. 91 , 26–35 (2016).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 4.

  Bastir, M. et al. Влияние размера мозга и лица на основные формы черепа в эволюции человека и приматов. J. Hum. Evol. 58 , 424–431 (2010).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 5.

  Ши Б.Т. Об аспектах формы черепа африканских обезьян и орангутангов, имеющих значение для эволюции гоминоидов. Am. J. Phys. Антрополь. 68 , 329–342 (1985).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 6.

  Ravosa, M. J. Browridge Развитие Cercopithecidae — испытание двух моделей. Am. J. Phys. Антрополь. 76 , 535–555 (1988).

  Артикул Google Scholar

 • 7.

  Фрейдлайн С. Э., Гунц П., Харвати К. и Хаблин Дж. Дж. Морфология лица человека среднего плейстоцена в контексте эволюции и развития. J. Hum. Evol. 63 , 723–740 (2012).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 8.

  Либерман Д. Э., Макбрэтни Б. М. и Кровиц Г. Эволюция и развитие формы черепа у Homo sapiens . Proc. Natl Acad. Sci. США 99 , 1134–1139 (2002).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 9.

  Stringer, C. Происхождение наших видов (Penguin, London, 2012).

 • 10.

  Сиери, Р. Л., Черчилль, С. Э., Францискус, Р. Г., Тан, Дж.И Хейр, Б. Черепно-лицевая феминизация, социальная терпимость и истоки поведенческой современности. Curr. Антрополь. 55 , 419–443 (2014).

  Артикул Google Scholar

 • 11.

  Заяц, Б. Выживание самых дружелюбных: Homo sapiens эволюционировал путем отбора для просоциальности. Annu. Rev. Psychol. 68 , 155–186 (2017).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 12.

  Хэйр Б., Воббер В. и Рэнгхэм Р. Гипотеза самодомашнивания: эволюция психологии бонобо происходит благодаря отбору против агрессии. Anim. Behav. 83 , 573–585 (2012).

  Артикул Google Scholar

 • 13.

  Ши Б. Т. Карликовый шимпанзе: эволюционная биология и поведение (ред. Сусман Р. Л.) 89–130 (Спрингер, Нью-Йорк, 1984).

 • 14.

  Кулидж, Х.J. Pan paniscus . Пигмейский шимпанзе с юга реки Конго. Am. J. Phys. Антрополь. 18 , 1–59 (1933).

 • 15.

  Клэй, З. и де Ваал, Ф. Б. М. Развитие социально-эмоциональной компетентности у бонобо. Proc. Natl Acad. Sci. США 110 , 18121–18126 (2013).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 16.

  Кано, Ф., Хирата, С. и Калл, Дж.Социальное внимание у двух видов Pan : бонобо чаще смотрят в глаза, чем шимпанзе. PLoS ONE 10 , e0129684 (2015).

  Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 17.

  Зинк, К. Д. и Либерман, Д. Э. Влияние мяса и методов обработки пищевых продуктов эпохи нижнего палеолита на жевание человека. Nature 531 , 500–503 (2016).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 18.

  Зинк, К. Д., Либерман, Д. Э. и Лукас, П. В. Свойства пищевых материалов и ранние методы обработки гомининов. J. Hum. Evol. 77 , 155–166 (2014).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 19.

  Карлсон Д. С. Временные изменения в доисторических нубийских черепах. Am. J. Phys. Антрополь. 45 , 467–484 (1976).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 20.

  Карлсон Д. С. и Ван Гервен Д. П. Жевательная функция и постплейстоценовая эволюция в Нубии. Am. J. Phys. Антрополь. 46 , 495–506 (1977).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 21.

  Russell, M. D. Супраорбитальный тор — наиболее примечательная особенность. Curr. Антрополь. 26 , 337–360 (1985).

  Артикул Google Scholar

 • 22.

  Ойен, О. Дж., Райс, Р. У. и Кэннон, М. С. Строение и функции Бровриджа у современных приматов и неандертальцев. Am. J. Phys. Антрополь. 51 , 83–96 (1979).

  Артикул Google Scholar

 • 23.

  Endo, B. Анализ напряжений вокруг глазницы, вызванных жевательной и височной мышцами соответственно. J. Anthropol. Soc. Nippon 78 , 251–266 (1970).

  Артикул Google Scholar

 • 24.

  Хиллоовала, Р. А. и Трент, Р. Б. Надглазничный гребень и жевательный аппарат II: люди (эскимосы). Hum. Evol. 3 , 351–356 (1988).

  Артикул Google Scholar

 • 25.

  Равоса, М. Дж., Нобл, В. Э., Хиландер, В. Л., Джонсон, К. Р. и Ковальски, Э. М. Жевательное напряжение, ориентация орбиты и эволюция посторбитального стержня приматов. J. Human. Evol. 38 , 667–693 (2000).

  Артикул CAS Google Scholar

 • 26.

  Хиландер, В. Л., Пик, П. Г. и Джонсон, К. Р. Гипотезы жевательного стресса и надглазничная область приматов. Am. J. Phys. Антрополь. 86 , 1–36 (1991).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 27.

  Kupczik, K. et al. Оценка механической функции скуловой области у макак: проверка и проверка чувствительности конечно-элементных моделей. J. Anat. 210 , 41–53 (2007).

  Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 28.

  Tappen, N.C. Вермикулированный рисунок поверхности надбровных дуг у неандертальцев и современных черепов. Am. J. Phys. Антрополь. 49 , 1–10 (1978).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 29.

  Таппен, Н.C. Строение костей черепов ископаемых неандертальцев. Am. J. Phys. Антрополь. 38 , 93–97 (1973).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 30.

  Verhaegen, M. Водная обезьяна эволюционирует: распространенные заблуждения и бездоказательные предположения о так называемой гипотезе водных обезьян. Hum. Evol. 28 , 237–266 (2013).

  Google Scholar

 • 31.

  Кларк Г. А. и Виллермет К. М. Концептуальные вопросы исследования происхождения современного человека (эволюционные основы человеческого поведения) (Уолтер де Грюйтер, Нью-Йорк, 1997).

 • 32.

  Кранц, Г. С. Волосы на черепе и надбровные дуги. Человечество 9 , 109–111 (1973).

  Google Scholar

 • 33.

  Witzel, U. in Преемственность и прерывность в населении Европы: сто пятьдесят лет изучения неандертальцев (ред. Condemi, S.И Венигер, Г.-К.) 203–211 (Springer, Dordrecht, 2011).

 • 34.

  Годиньо Р. М. и О’Хиггинс П. Биомеханическое значение лобной пазухи в Кабве 1 ( Homo heidelbergensis ). J. Hum. Evol. 114 , 141–153 (2018).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 35.

  Либерман, Д. в Развитие, рост и эволюция — значение для изучения скелета гоминидов Vol.20 (ред. O’Higgins, P. & Cohn, M.) 85–122 (Academic Press, London, 2000).

 • 36.

  Strait, D. S. et al. Биомеханика жевания и ее отношение к ранней филогении гоминидов: исследование толщины неба с использованием анализа конечных элементов. J. Hum. Evol. 52 , 585–599 (2007).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 37.

  O’Higgins, P. et al. Виртуальная функциональная морфология: новые подходы к изучению черепно-лицевой формы и функции. Evol. Биол. 39 , 521–535 (2012).

  Артикул Google Scholar

 • 38.

  О’Хиггинс, П. и Милн, Н. Применение геометрической морфометрии для сравнения изменений размера и формы, возникающих в результате анализа методом конечных элементов. Hystrix Ital. J. Mammal. 24 , 126–132 (2013).

  Google Scholar

 • 39.

  Годиньо, Р. М. и О’Хиггинс, П.in Останки человека — другое измерение: применение трехмерных изображений в погребальном контексте (ред. Томпсон, Т. и Эрриксон, Д.) 135–147 (Elsevier, Лондон, 2017).

 • 40.

  Фрост, механостат Х. М. Боуна: обновление 2003 г. Анат. Рек. Discov. Мол. Клетка. Evol. Биол. 275A , 1081–1101 (2003).

  Артикул Google Scholar

 • 41.

  Hylander, W. & Johnson, K. R. in Reconstructing Behavior in the Primate Fossil Record (eds Plavcan, J.М., Кей, Р. Ф., Юнгерс, В. Л. и Шайк, К. П.) 43–72 (Kluwer Academic / Plenum Publishers, Нью-Йорк, 2002).

 • 42.

  Сетчелл, Дж. М. и Диксон, А. Ф. Изменения во вторичных половых украшениях мужских мандриллов ( Mandrillus sphinx ) связаны с обретением и потерей альфа-статуса. Horm. Behav. 39 , 177–184 (2001).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 43.

  Wickings, E. J. и Dixson, A. F. Функция яичек, вторичное половое развитие и социальный статус у мужских мандриллов ( Mandrillus sphinx ). Physiol. Behav. 52 , 909–916 (1992).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 44.

  Элтон С. и Морган Б. Размер морды, размер припухлости носа и масса тела у Mandrillus leucophaeus . Приматы 47 , 151–157 (2006).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 45.

  Байкстра, Дж. И Убелакер, Д. Стандарты сбора данных из человеческих скелетных останков : Труды семинара в Полевом музее естественной истории (Археологическая служба Арканзаса, Фейетвилл, 1994).

 • 46.

  Тодоров А., Барон С. Г. и Остерхоф Н. Н. Оценка достоверности лица: подход, основанный на модели. Soc.Cogn. Оказывать воздействие. Neurosci. 3 , 119–127 (2008).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 47.

  Xu, F. et al. Сходства и различия в использовании взрослыми китайцами и европейцами лицевых сигналов для суждения о достоверности. PLoS ONE 7 , e34859 (2012).

  Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 48.

  Торнхилл Р. и Мёллер А. П. Стабильность развития, болезни и медицина. Biol. Ред. 72 , 497–548 (1997).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 49.

  Amorim, A., Umbelino, C. & Matos, V. in V Jornadas Portuguesas de Paleopatologia: a Saúde ea Doença no Passado (eds Lopes, C. et al.) 15 (Centro de Investigação в em Antropologia e Saúde, Коимбра, 2016 г.).

 • 50.

  Парр, Л. А., Уоллер, Б. М., Вик, С. Дж. И Бард, К. А. Классификация мимики шимпанзе с использованием мышечной активности. Эмоция 7 , 172–181 (2007).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 51.

  Томаселло, М., Харе, Б., Леманн, Х. и Калл, Дж. Опора на голову по сравнению с глазами при взгляде, который следует за большими обезьянами и человеческими младенцами: гипотеза совместного глаза. Дж.Гм. Evol. 52 , 314–320 (2007).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 52.

  Крет, М. Э. Эмоциональные выражения, выходящие за рамки действий мимических мышц. Призыв к изучению вегетативных сигналов и их влияния на социальное восприятие. Фронт. Psychol. 6 , 711 (2015).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 53.

  Граммер К., Шифенховель В., Шлейдт М., Лоренц Б. и Эйбл-Эйбесфельдт И. Узоры на лице — брови вспыхивают при кросс-культурном сравнении. Этология 77 , 279–299 (1988).

  Артикул Google Scholar

 • 54.

  Eibl-Eibesfeldt, I. Human Ethology (Aldine de Gruyter, New York, 1989).

 • 55.

  Бавелас, Дж. Б., Блэк, А., Лемери, К. Р. и Маллетт, Дж. «Я показываю, как вы чувствуете»: моторная мимика как коммуникативный акт. J. Pers. Soc. Psychol. 50 , 322–329 (1986).

  Артикул Google Scholar

 • 56.

  Ромеро, Т., Кастелланос, М. А. и де Ваал, Ф. Б. М. Утешение как возможное выражение сочувствия среди шимпанзе. Proc. Natl Acad. Sci. США 107 , 12110–12115 (2010).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 57.

  Хеман, Э., Флейк, Дж. К. и Фриман, Дж. Б. Статические и динамические лицевые сигналы по-разному влияют на согласованность социальных оценок. чел. Soc. Psychol. Бык. 41 , 1123–1134 (2015).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 58.

  Нил, Д. Т. и Чартранд, Т. Л. Восприятие воплощенных эмоций. Soc. Psychol. Чел. Sci. 2 , 673–678 (2011).

  Артикул Google Scholar

 • 59.

  Берроуз, А. М., Уоллер, Б. М., Парр, Л. А. и Бонар, К. Дж. Мышцы выражения лица у шимпанзе ( Pan troglodytes ): описательный, сравнительный и филогенетический контексты. J. Anat. 208 , 153–167 (2006).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 60.

  Vick, S.-J., Waller, BM, Parr, LA, Smith Pasqualini, MC & Bard, KA Межвидовое сравнение морфологии лица и движений у людей и шимпанзе с использованием системы кодирования лицевых движений. (FACS). J. Невербальное поведение. 31 , 1–20 (2007).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 61.

  Парр, Л. А., Уоллер, Б. М., Берроуз, А. М., Готард, К. М. и Вик, С. Дж. Краткое сообщение: MaqFACS: основанная на мышцах система кодирования движений лица для макаки-резуса. Am. J. Phys. Антрополь. 143 , 625–630 (2010).

  Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 62.

  Валлер Б. М., Лембек М., Кученбух П., Берроуз А. М. и Либал К. Гиббон ​​FACS: система кодирования движений лица на основе мышц для гилобатид. Внутр. J. Primatol. 33 , 809–821 (2012).

  Артикул Google Scholar

 • 63.

  Caeiro, C.C., Waller, B.M., Zimmermann, E., Burrows, A.M. & Davila-Ross, M. OrangFACS: основанная на мышцах система кодирования движений лица для орангутанов ( Pongo spp.). Внутр. J. Primatol. 34 , 115–129 (2013).

  Артикул Google Scholar

 • 64.

  Манапат, М. Л., Новак, М. А. и Рэнд, Д. Г. Информация, иррациональность и эволюция доверия. J. Econ. Behav. Орган. 90 , S57 – S75 (2013).

  Артикул Google Scholar

 • 65.

  Apicella, C. L., Marlowe, F. W., Fowler, J.Х. и Кристакис, Н. А. Социальные сети и сотрудничество между охотниками-собирателями. Nature 481 , 497–501 (2012).

  Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 66.

  Hublin, J.-J. и другие. Новые окаменелости из Джебель-Ирхуда, Марокко и панафриканского происхождения Homo sapiens . Nature 546 , 289–292 (2017).

  Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 67.

  Fagan, M. J. et al. Анализ конечных элементов на основе вокселей — работа непосредственно с данными сканирования микроКТ. J. Morphol. 268 , 1071 (2007).

  Google Scholar

 • 68.

  Торо-Ибакаче, В., Фиттон, Л. К., Фаган, М. Дж. И О’Хиггинс, П. Валидность и чувствительность модели конечных элементов черепа человека: значение для сравнительных исследований эффективности кусания. J. Anat. 228 , 70–84 (2016).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 69.

  Fitton, LC, Prôa, M., Rowland, C., Toro-Ibacache, V. & O’Higgins, P. Влияние упрощений на характеристики конечно-элементной модели Macaca fascicularis череп. Анат. Рек. 298 , 107–121 (2015).

  Артикул Google Scholar

 • 70.

  Parr, W. C.H. et al. На пути к интеграции геометрической морфометрии и вычислительной биомеханики: новые методы трехмерной виртуальной реконструкции и количественного анализа конечно-элементных моделей. J. Theor. Биол. 301 , 1–14 (2012).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 71.

  Dechow, P. C., Nail, G. A., Schwartz-Dabney, C. L. и Ashman, R. B. Эластичные свойства надглазничной и нижней челюсти человека. Am. J. Phys. Антрополь. 90 , 291–306 (1993).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 72.

  Schwartz-Dabney, C. L. и Dechow, P. C. Вариации свойств кортикального материала на всей зубчатой ​​челюсти человека. Am. J. Phys. Антрополь. 120 , 252–277 (2003).

  Артикул CAS PubMed Google Scholar

 • 73.

  О’Хиггинс, П. Изучение морфологических изменений в летописи окаменелостей гоминидов: биология, ориентиры и геометрия. J. Anat. 197 , 103–120 (2000).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 74.

  Zelditch, M. L., Swiderski, D. L., Sheets, H. D. & Fink, W. L. Геометрическая морфометрия для биологов: учебник (Elsevier, New York, 2004).

 • Ученые выдвинули новую интригующую теорию о наших бровях и лбах

  Если бы вы встретили на улице нашего древнего предка Homo heidelbergensis , первое, что вы могли бы заметить, это их маленький лоб и тяжелый лоб.

  У нас с тобой высокие выпуклые лбы. Но наши великие-великие-великие и т. Д. у бабушки и дедушки был череп, который с трудом держался за шляпу, с толстым выступающим надбровным дном.

  Вы можете легко увидеть разницу, сравнив черепа.

  Слева толстый, суровый лоб Homo heidelbergensis . Справа нас. Via Nature Evolution and Ecology / Музей естественной истории

  Heidelbergensis жил от 700 000 до 200 000 лет назад и считается возможным общим предком неандертальцев, недавно обнаруженных денисовцев и современных людей.

  Но одно место, где современная человеческая анатомия расходилась с анатомией этих и других предков, было в эволюции наших гладких, длинных лбов и наших подвижных бровей. «Надбровная дуга — одна из самых отличительных черт, которые подчеркивают разницу между архаическими и современными людьми», — говорит Пенни Спикинс, эволюционный антрополог из Йоркского университета.

  Так почему же наши лбы стали такими отчетливыми? Наука по этому вопросу еще не решена, но Спикинс и ее коллеги предлагают новую интригующую гипотезу, опубликованную в понедельник в журнале Nature Ecology and Evolution .

  Это так: наш лоб способствует сочувствию. Это холст, на котором наши брови могут рисовать эмоции. И по мере того, как мы становились все более социальным видом, вовлеченным во все более изощренное общение, они помогли нам выжить.

  Как ваши брови «говорят»

  PhotoAlto / Getty Creative Images

  Спикинс и ее коллеги поддержали эту гипотезу после анализа исследования H.heidelbergensis череп — в частности, череп под названием Kabwe 1, который был обнаружен в 1921 году и в настоящее время находится в Смитсоновском институте. Они спросили: почему у него вообще такая толстая надбровная дуга? Распространенное объяснение состоит в том, что большой лоб придавал лицу дополнительную жесткость и был полезен при жевании крутого мяса.

  Используя трехмерную компьютерную модель черепа heidelbergensis , они изменили размер надбровных дуг. Меньший гребень должен увеличивать нагрузку на череп.Но это было не так.

  Оказалось, что надбровная дуга heidelbergensis надстроена. «Мы уменьшили надбровную дугу до минимально возможного размера, чтобы она могла скрепить лицо», — говорит Пол О’Хиггинс, археолог из Йоркского университета и соавтор статьи. «И все же это не имело значения, как кусалось лицо».

  Проще говоря, надбровные дуги наших предков не выполняли механическую функцию. Возможно, они были социальным сигналом, знаком силы и превосходства.Для heidelbergensis выступающих бровей были просто сексуальными, желательной чертой для партнера.

  Но со временем потребность отстаивать свое превосходство стала менее важной, а потребность сочувствовать и общаться с другими стала более важной. Вот почему тяжелые надбровные дуги наших предков, возможно, превратились в высокие лбы сегодняшнего дня.

  В то время как сильный надбровный дуг у heidelbergensis свидетельствовал о силе, наши относительно массивные лбы позволяют проявить сочувствие.Это случай, когда эволюция нашей физической анатомии больше раскрывает наш разум, чем нашу окружающую среду.

  Также возможно, что по мере того, как наши лбы становились больше, мышцы, используемые для управления глазами и бровями, становились более сложными и способны к тонким движениям. Подумайте обо всех способах, которыми наши брови могут незаметно сказать окружающим, о чем мы думаем. Наморщенные брови указывают на беспокойство или концентрацию. Поднятая бровь говорит о том, что мы настроены скептически.

  В конечном счете, выразительные брови — это «биологический механизм, демонстрирующий другим людям то, что мы действительно чувствуем», — говорит Спикинс, что отчасти похоже на покраснение.

  Очень трудно прийти к однозначным выводам о древней истории человечества

  «Чего-чего?» Debrocke / ClassicStock / Getty Images

  Когда речь заходит о древней истории, трудно сказать однозначно. В летописи окаменелостей есть несколько образцов для изучения, и огромные пробелы в нашем понимании того, как и когда изменилась анатомия человека. Так что гипотеза Спикинс и ее соавторов далеко не беспощадна.

  Например, возможно, что огромная бровь heidelbergensis была связана с более высоким уровнем тестостерона, говорит Эшли Хаммонд, палеоантрополог из Университета Джорджа Вашингтона.«Каркас в целом намного прочнее и толще», — говорит она. Густые надбровные дуги не обязательно предназначены для социальных сигналов. Это могло быть просто следствием других различий в химии тела.

  Так что эта статья — далеко не последнее слово. «Предложение авторов интригует, [но] я думаю, что оно остается спекулятивным», — пишет в электронном письме Ян Таттерсолл, почетный куратор изучения происхождения человека в Американском музее естественной истории.

  У этого исследования также есть некоторые важные ограничения.Эта работа — результат компьютерной обработки одного черепа, у которого отсутствовала нижняя челюсть. Поэтому авторы сделали некоторые предположения относительно того, как будет выглядеть и двигаться челюсть.

  Чем еще можно объяснить наши высокие лбы?

  По-прежнему возможно, что рост нашего лба был вторичным результатом других физических изменений, например, когда наши лица стали в целом более плоскими, и наш мозг сдвинулся вперед, а лобные доли нашего мозга стали больше. Или, возможно, наши предки просто считали более высокий лоб более эстетичным.

  Или, проще говоря, более высокий лоб просто помогал убирать волосы с глаз, тем самым обеспечивая нашу бдительность и выживаемость. Более высокий лоб также может лучше подчеркивать наши глаза (которые обладают любопытным свойством быть белее, чем у других приматов. Они помогают другим видеть, куда мы смотрим).

  «Вероятно, это был набор изменений, произошедших вместе», — говорит Хаммонд. Например, больший мозг может позволить нам лучше понимать эмоции других и в то же время обеспечить больший лоб, чтобы лучше отображать эмоции.

  Изобразить нашу эволюционную историю — сложная задача. Но в целом, говорит Спикинс, важно продолжать учитывать, как человеческое сотрудничество играло руководящую роль. Хотя мы не всегда в этом преуспеваем, человеческое сотрудничество и общение — ключевой механизм выживания нашего вида. Не должно вызывать удивления то, как наша анатомия отражает этот факт.

  «Растет осознание того, что способность ладить с другими людьми, проявляя аффилированные эмоции, более важна в нашей эволюции, чем», — говорит она.Наши тела, возможно, изменились, чтобы позволить нам быть более сочувствующими существами. И это довольно круто.

  Восстание архаичного Homo sapiens — Статьи

  Примерно 1,6 миллиона лет назад на ландшафте появился первый гоминин с большим мозгом. Это был Homo ergaster . Homo ergaster имел современный скелет и более совершенные методы сбора пищи, чем предыдущие гоминины. Это был также первый гоминин, который покинул Африку, его самые ранние останки были найдены в Дманиси, в Республике Грузия, и, немного позже, в нескольких местах на юге Европы.

  Насколько мы понимаем, эта форма дала начало Homo erectus около миллиона лет назад, а к 700000 лет назад Homo erectus прочно утвердились в качестве доминирующего (если не единственного) гоминина в ландшафте. От речных долин в Индонезии до открытых саванн в Африке, пещер в Китае, Индии и Европе, этот гоминин освоил огонь, стандартизировал технологию изготовления каменных орудий и включил охоту в свою повседневную жизнь. В течение примерно миллиона лет расцвета Homo erectus ашельская инструментальная технология, сфокусированная на ручном топоре, оставалась неизменной.Но снова на горизонте маячили перемены: примерно от 600 до 700 тысяч лет назад в археологической летописи появляются новые формы гомининов, все из которых обладают определенными общими характеристиками, которые представляют собой прогресс по сравнению с найденными в Homo erectus . Это были первые, все еще архаичные Homo sapiens .

  Объем черепа у этих новых гомининов увеличился с Homo erectus в среднем 900 CC3 до среднего значения 1100 CC3, при этом головы стали больше и более сводчатыми.Максимальная ширина черепа теперь была посередине по бокам свода, а не около ушей, как в случае с Homo erectus . Фактически, некоторые из архаичных черепов Homo sapiens являются одними из самых больших найденных черепов. Лица тоже крупнее; как и передние зубы, и лица не выступают так сильно, как у предшествующих типов, имея более ортогнатический (более плоский) вид. Обширные надбровные дуги, образующие непрерывную полосу у Homo erectus , теперь разделены посередине над носом.Как и в случае с любой другой стадией эволюции человека, мы должны начать с первичных ископаемых останков, прежде чем обсуждать их таксономический статус; и это означает, что начать с записи, сохранившейся в Африке.

  Африка

  Рисунок 1: Бодо (из Bräuer, 2012)

  Как отмечает Бройер (Bräuer, 2012), гоминины, резко отличающиеся от своих предшественников Homo erectus , появились на ландшафте Африки между 600 и 700 тысячами лет назад. Хотя это всего лишь частичный череп, находка Бодо в Восточной Африке обладает самым большим лицом среди всех гомининов, когда-либо зарегистрированных.Этот человек также был описан как «развитый Homo erectus » и «Ранний архаический Homo sapiens » и датирован примерно 600 000 лет назад (рис. 1). Несмотря на свой размер, этот череп представляет собой сдвиг в сторону формы современного человека; менее очерченное лицо, надбровная дуга, которая теперь является отдельной, а не сплошной полосой, и объем черепа чуть более 1300 CC3.

  Рисунок 2: Кабве (литой)

  Пожалуй, один из самых известных (и полных) черепов, которые когда-либо были обнаружены, был найден в шахте Брокен-Хилл на территории, которая тогда была известна как Родезия.Известный на протяжении десятилетий как Брокен-Хилл 1 (рис. 2), сейчас его чаще называют Кабве. Это визуально ошеломляющий череп с очень большим лицом и огромными надбровными дугами. Объем черепа составляет около 1100 куб. См, голова наклонная и длинная. Считается, что этому черепу около 300 000 лет. Очень похожа на Кабве, по крайней мере, по морфологии черепа, находка из Салданья (рис. 3). У него низкий покатый лоб, большие надглазничные торы и очень остроугольная задняя часть свода. По оценкам, ему около 400 тысяч лет.

  Рисунок 3: Салдана (литой)

  На территории Лаэтоли, где были обнаружены феноменальные следы одного из наших самых ранних предков, Australopithecus afarensis , был обнаружен череп, описанный Магори и Дей (1983) как «… Homo sapiens , но архаичного вида» (рис. 4) Этот череп очень похож на Салданху и Кабве, он длинный и низкий, с выступающими надбровными дугами. Дата для этого гоминина помещает его в последнюю очередь (120 000 плюс-минус 30 000), но эта дата основана на предполагаемой корреляции с грядками в Олдувае и может быть неверной.Хотя это явно архаично, ассоциированное лицо демонстрирует значительное уменьшение в размерах по сравнению с современным состоянием, что позволяет предположить, что, по крайней мере, для некоторых популяций, выбор более мелких черт лица происходил и не согласовывался с сопоставимыми изменениями в хранилище.

  Рисунок 4: Laetoli Hominid 18 (из
  Magori and Day, 1983)

  Этот узор также очевиден на находке из Северной Африки в Атласских горах Марокко. Здесь был обнаружен череп Джебель Ирхуд (или Игхуд) 1 (рис. 5).Датируемый примерно тем же временем, что и указанная дата для Lh28, этот череп все еще имеет довольно заметные надбровные дуги, длинный и низкий, но лицо значительно уменьшено и втянуто под лоб.

  Совершенно очевидно, что морфология африканского человека прямоходящего после года некоторое время изменялась — возможно, несколько сотен тысяч лет, судя по обнаруженной нами широкой морфологической изменчивости. Именно эта изменчивость побудила многих исследователей использовать обозначение «архаичный Homo sapiens » (см. Ниже), поскольку задача построения отношений, основанных на производных и примитивных признаках, выявила несколько ключей к разгадке общей эволюции этих гомининов.Мы знаем, что со временем они становятся все более современными, потому что мы видим это на отдельных черепах, но общую картину трудно определить количественно.

  Рисунок 5: Джебель Ирхоуд 1

  Следует помнить, что большую часть этого периода изменчивость, о которой мы говорим, наблюдается в черепе. Это происходит по двум причинам: во-первых, остатки, отличные от черепа, скудны и часто фрагментарны; во-вторых, то, что у нас есть, таких посткраниальных останков не заметно отличается от анатомически современного человека.Примерно миллион лет назад наши предки получили современный скелет. Эти гоминины являются облигатными двуногими, некоторые имеют рост от пяти до шести футов, а их костяная структура является современной.

  Европа

  Рисунок 6: Материал Gran Dolina

  В последние десятилетия в Европе произошел некоторый ренессанс, и было сделано много важных открытий, проливающих свет на эволюцию этих форм и происхождение, пожалуй, самого известного варианта архаического Homo sapiens . , неандертальцы.Одно из самых впечатляющих мест окаменелостей и археологических раскопок в Европе находится в городе Атапуэрка на севере Испании. На этом сайте есть материалы, возраст которых был от чуть более миллиона до 300 тысяч лет. Обнаруженная в 1981 году система пещер Атапуэрка включает три основных участка: Гран-Долина, Сима-дель-Элефанте и Сима-де-Лос-Уэсос. При систематических раскопках в 1991 г. были обнаружены каменные орудия (Rodríguez et al., 2011). Однако следует особо отметить огромное количество человеческих окаменелостей, которые простираются почти на все расстояние по вертикали на этом месте.Морфологически эти гоминины весьма разнообразны. Пещера Гран-Долина, которая является самой ранней из этих пещер, обнаружила останки гомининов примерно 800 000 лет назад. Эти останки (рис. 6), состоящие из черепных, лицевых и стоматологических материалов, предполагают сочетание примитивных и современных черт. Зубной ряд большой, наследник Homo erectus , в то время как лицевые скелеты демонстрируют некоторые современные характеристики в виде вывернутых частей лица, как у современных людей. Однако другие характеристики унаследованы от неандертальцев.Кости носа выпирают, что не встречается у Homo erectus . Такое сочетание признаков привело исследователей к предположению, что эти останки отражают последнего общего предка современных людей и неандертальцев (Arsuaga et al., 1999). Однако в настоящее время неясно, можем ли мы с уверенностью сказать, что представляет собой морфология этих гомининов.

  Рисунок 7: Atapuerca 5

  Чуть позже находятся останки городища Сима-де-Лос-Уэсос. Возраст этих останков составляет от 300 до 400 тысяч лет.Согласно описанию найденного здесь ископаемого скелетного материала, эти останки «документируют раннюю стадию эволюции неандертальцев» (Arsuaga, Martinez, Gracia, Carretero, & Carbonell, 1993). Среди более чем 4000 останков, найденных на этом месте, есть два полных и один частично завершенный черепа (рис. 7). Черепа примечательны массивными надбровными дугами и лицами. Кроме того, скелеты лиц очень не похожи на скелеты, найденные в Гран-Долине. Эти черепа характеризуются так называемым прогнатизмом средней части лица, примером которого являются более поздние неандертальцы.Как будто кто-то схватился за нос и выдернул лицо из середины.

  Рисунок 8: Ceprano

  Еще одна находка большой древности в Европе происходит на стоянке Чепрано (рис. 8) на полпути между Римом и Неаполем в Италии. Это частичный череп с сопутствующими необработанными бифасами, которые немного более развиты, чем развитые олдованские инструменты, созданные предшествующими ему гомининами (Ascenzi, Biddittu, Cassoli, Segre, & Segre-Naldini, 1996). Этому гоминину было около 800000 лет, что на полмиллиона лет позже археологических материалов в Пирро Норд.(См. Предыдущий пост в этой серии, Out of Africa (The First Time), чтобы узнать больше о Pirro Nord.)

  Рисунок 9: Петралона (Фотография Дэвида Брилла)

  Одна из самых важных находок из Европы происходит на городище Петралона недалеко от города Салоники в Греции. Обнаруженный в 1960 году, это один из наиболее полных ископаемых человеческих черепов из существующих; его предполагаемый объем черепа превышает 1200 кубических сантиметров. Этот череп очень большой и длинный, с покатым лбом, большими глазницами и морщинистыми (ребристыми и морщинистыми) чертами.Во многих отношениях это точный знак для SH5 из Атапуэрки, имеющий очень пневматизированное (опухшее) лицо, которое выдергивается из средней линии черепа, и очень сильные надбровные дуги (рис. 9). Эти сходства предполагают обобщенную панъевропейскую форму между 300 и 500 тысячами лет назад. Как и череп Атапуэрка, этот имеет то, что можно назвать «зарождающейся» морфологией неандертальцев, и, учитывая, что останки неандертальцев были обнаружены на греческих островах и в соседней Италии, разумно предположить, что по этим признакам широко распространен положительный отбор.Любой поток генов между этими популяциями еще больше усилил бы эти изменения.

  Рисунок 9: Петралона (Фотография Дэвида Брилла)

  Из Германии пришли еще две важные находки: нижняя челюсть Мауэра и свод черепа Штайнхайма. Находка Штайнхайм значительно меньше, чем особь Петралона, и очень изящна на вид. Череп довольно фрагментарный, он был раздроблен после смерти (рис. 10). Как и у многих его современников, у него длинный низкий череп. Однако он показывает общее округление задней части черепа и более уплощение лица.

  Рисунок 11: Нижняя челюсть Мауэра

  Нижняя челюсть Мауэра большая, что предполагает массивную особь. У него нет явных черт неандертальца, вместо этого он напоминает обобщенную архаичную форму Homo sapiens . Обнаруженная в 1908 году во время добычи полезных ископаемых, возраст этой находки составляет около 500 000 лет (рис. 11). Однако, как и череп Штейнхейма, он имеет характеристики, превосходящие Homo erectus , с зубами промежуточными по размеру между этой формой и последующими неандертальцами.Именно эта окаменелость является гиподигмой Homo heidelbergensis , то есть образцом, по которому следует вывести характеры этой популяции.

  Из Франции прибыл важный череп со стоянки Араго (рис. 12). Останки черепа состоят только из лица и лобной кости (остальная часть реконструирована на рисунке слева), но лицо относительно неискажено, обнаруживая морфологию, аналогичную таковой у SH5 из Атапуэрка и Петралона, с тяжелыми надбровными дугами и большими надбровными дугами. гайморовые пазухи.Обнаружены нижняя челюсть и часть таза, а также останки черепа. Благодаря биостратиграфии и датировке урановых серий предполагается, что возраст находки составляет от 300 до 400 тысяч лет, что делает ее современной с аналогичными останками.

  Рисунок 12: Arago

  Архаичный

  Homo sapiens : Таксономический беспорядок

  Одна из величайших проблем, с которыми сталкиваются исследователи эволюции человека, возникает в конце периода Homo erectus . После Homo erectus нет единого мнения о том, какое таксономическое название дать найденным гомининам.В результате им присваивается этикетка для кухонной мойки «архаичный Homo sapiens ».

  Таттерсолл (2007) отмечает, что череп Кабве имеет более чем мимолетное сходство с одной из самых известных находок в Европе — черепом Петралона из Греции. В свою очередь, как я упоминал выше, череп Петралона очень похож на один из наиболее полных черепов из Атапуэрки, SH 5, и, по крайней мере, несколько похож на череп Араго.

  Кроме того, отмечается, что череп Бодо из Африки имеет поразительное сходство с материалом из Гран-Долины (таким, какой он есть).Это говорит о том, что, как и в случае с Homo erectus , в этих популяциях широко распространена генетическая однородность. Учитывая временную глубину, вполне вероятно, что между ними существовал значительный и постоянный поток генов. Таттерсолл (2007) утверждает, что, поскольку первый пример этой формы гоминина представлен нижней челюстью Мауэра, для обозначения этих форм следует использовать таксономическое обозначение Homo heidelbergensis . Однако это расширит границы этого таксона, так как он будет включать и более поздние формы из Африки.Если бы между этими популяциями происходила значительная миграция и гибридизация, можно было бы утверждать, что использование единого таксона имеет смысл. Однако в настоящее время нет убедительных вещественных доказательств такой миграции или широко распространенного согласия называть всех этих гомининов чем-то другим, кроме «архаичного Homo sapiens ».

  Почему выразительные брови могли иметь значение в эволюции человека — ScienceDaily

  Высокоподвижные брови, которые можно использовать для выражения широкого спектра тонких эмоций, могли сыграть решающую роль в выживании человека, говорится в новом исследовании Йоркского университета.

  Подобно рогам оленя, ярко выраженный надбровный дуг был постоянным сигналом доминирования и агрессии у наших ранних предков, которые современные люди обменяли на гладкий лоб с более заметными волосатыми бровями, способными к большему диапазону движений.

  «Мобильные брови» дали нам навыки общения для создания крупных социальных сетей; в частности, чтобы выражать более тонкие эмоции, такие как признание и сочувствие, что способствует большему пониманию и сотрудничеству между людьми.

  Исследование способствует давней академической дискуссии о том, почему у других гомининов, включая наших непосредственных предков, были гигантские надбровные дуги, в то время как анатомически современные люди развили более плоские лбы.

  Старший автор статьи Пол О’Хиггинс, профессор анатомии Йоркского университета, сказал: «Наблюдение за другими животными может дать интересные подсказки относительно того, какова могла быть функция выступающего надбровного дуга. В мандриллах преобладающий у самцов есть ярко окрашенные вздутия по бокам морды, чтобы показать их статус.Рост этих комков вызывается гормональными факторами, а кости, лежащие в их основе, покрыты микроскопическими кратерами — особенность, которую также можно увидеть в надбровных костях архаичных гомининов ».

  «Сексуальный диморфизм и социальная сигнализация — убедительное объяснение выступающих бровей наших предков. Их преобразование в более вертикальные брови у современных людей позволило проявить более дружелюбные эмоции, которые помогли сформировать социальные связи между людьми».

  Используя программное обеспечение 3D-инженерии, исследователи изучили культовый надбровный дуг окаменелого черепа, известный как Кабве 1, который хранится в коллекциях Национального исторического музея.

  Он принадлежал к виду архаичного гоминина — Homo heidelbergensis, который жил между 600 000 и 200 000 лет назад.

  Исследователи опровергли две теории, которые обычно выдвигают для объяснения выступающих надбровных дуг: они необходимы для заполнения пространства, где встречаются плоские корпуса мозга и глазницы архаичных гомининов, и что гребень действует, чтобы стабилизировать их черепа от силы жевания. .

  Профессор О’Хиггинс сказал: «Мы использовали программное обеспечение для моделирования, чтобы сбрить огромную надбровную дугу Кабве, и обнаружили, что тяжелая бровь не дает пространственного преимущества, поскольку ее можно значительно уменьшить, не вызывая проблем.Затем мы смоделировали силу прикусывания различных зубов и обнаружили, что надбровная дуга очень мало деформируется. Когда мы убрали гребень, прикус не повлиял на остальную часть лица.

  «Поскольку форма надбровных дуг определяется не только пространственными и механическими требованиями, а другие объяснения наличия надбровных дуг, такие как предотвращение попадания пота или волос в глаза, уже не учитываются, мы предполагаем, что правдоподобное объяснение можно найти в социальных сетях. коммуникация.«

  По словам исследователей, наши коммуникативные лбы возникли как побочный эффект того, что наши лица постепенно уменьшаются в размерах за последние 100 000 лет. Этот процесс стал особенно быстрым в последние 20 000 лет и совсем недавно, когда мы перешли от охотников-собирателей к земледельцам — образ жизни, который означал меньшее разнообразие как в диете, так и в физических усилиях.

  Соавтор статьи доктор Пенни Спикинс с факультета археологии Йоркского университета сказала: «Современные люди — последние выжившие гоминины.Пока наши родственные виды, неандертальцы, вымирали, мы быстро колонизировали земной шар и выживали в экстремальных условиях. Это во многом связано с нашей способностью создавать большие социальные сети — мы знаем, например, что доисторические современные люди избегали инбридинга и в тяжелые времена уезжали к друзьям в далекие места.

  «Движение бровей позволяет нам выражать сложные эмоции, а также воспринимать эмоции других. Быстрая« вспышка бровей »- это межкультурный знак признания и открытости к социальному взаимодействию, а поднятие бровей посередине — выражение сочувствие.Легкие движения бровей также являются ключевым компонентом для определения надежности и обмана. С другой стороны, было показано, что люди, перенесшие ботокс, ограничивающий движение бровей, менее способны сопереживать эмоциям других людей и отождествлять их с ними.

  «Брови — недостающая часть загадки того, как современным людям удалось гораздо лучше ладить друг с другом, чем другим ныне вымершим гомининам».

  Эволюция современного человека: ранний современный Homo sapiens

  Раннее Новое время Homo sapiens


  Все сегодня люди классифицируются как Homo sapiens . Наш вид людей первый начал развиваться почти 200000 лет назад в связи с технологиями, мало чем отличающимися от технологий ранние неандертальцы. Теперь ясно, что начало Homo sapiens , или современных людей , появились не после неандертальцев. но были их современниками. Однако вполне вероятно что и современные люди, и неандертальцы произошли от Homo heidelbergensis .

  По сравнению с неандертальцами и другими поздние архаичные люди, современные люди обычно имеют более деликатные скелеты.Их черепа более округлые, а надбровные дуги вообще намного меньше высовываются. У них редко встречаются затылочные бугорки на задней части черепов неандертальцев. У них также есть относительно высокий лоб, меньшее лицо и острый подбородок.

  Неандертальцы современный Homo сапиенс

  Первые окаменелости Ранние современные люди, которые должны быть идентифицированы, были обнаружены в 1868 г. в возрасте 27000-23000 лет Укрытие в скалах кроманьонцев недалеко от деревни Ле-Эзи в юго-запад Франции.Впоследствии они были названы кроманьонец люди. Внешне они были очень похожи на современных европейцев. Самцы были ростом от 5 футов 4 дюйма до 6 дюймов. футов высотой (1,6-1,8 м), что составляло 4-12 дюймов (10-31 см) выше неандертальцев. Их скелеты и мускулатура в целом была менее массивной чем неандертальцы. У кроманьонца были широкие маленькие лица с заостренными подбородки и высокие лбы. Их вместимость черепа составляла до 1590 г. см 3 , что относительно велико даже для людей сегодня.


  Происхождение современного человека

  Текущие данные свидетельствуют о том, что современные люди произошли от архаичных люди в основном в Восточной Африке. Окаменелость возрастом 195000 лет, найденная на стоянке Омо-1 в Эфиопии, показывает начала изменений черепа, которые мы ассоциируем с современными людьми, включая округлый череп и, возможно, выступающий подбородок. Череп возрастом 160000 лет из городища Херто в районе Среднего Аваша в Эфиопии. также кажется на ранних этапах этого перехода.У него был округлый череп, но сохранились большие надбровные дуги архаичных времен. люди. Обнаружены несколько более продвинутые переходные формы. в Лаэтоли в Танзании, датируемой примерно 120 000 лет назад. 115 000 лет назад, в раннем современном люди расширили свой ареал до Южной Африки и Юго-Западной Азии. (Израиль) вскоре после 100000 лет назад. Нет никаких надежных доказательств существования современных людей где-либо еще в Старом Свете до 60-40 тысяч лет назад. назад, во время короткого умеренного периода в разгар последнего ледникового периода.

  Важно Раннее Новое время Homo sapiens Сайтов

  Дата окаменелости
  (лет назад)

  Восток Африка :
  Herto, Middle Awash 160 000–154 000
  Омо 1 195 000
  Лаэтоли 120 000
  Южная Африка :
  Пограничная пещера 115 000–90 000
  Устье реки Класиес 90 000
  Израиль :
  Схул и Кафзех 92 000–90 000
  Австралия :
  Озеро Мунго 60 000–46 000
  Азия :
  Аннамит Горы (Лаос) 63 000
  Ордос (Монголия) 40 000-20 000?
  Люцзян (Китай) 139 000–111 000?
  Чжирендун (Китай) 100 000?
  Чжоукоудянь верхняя пещера
  (Китай)
  27 000
  Европа :
  Peştera cu Oase (Румыния) 36 000–34 000
  Комб Капель (Франция) 35 000–30 000
  Младеч и Předmost
  (Чешский Республика)
  35 000–25 000
  Кроманьонец (Франция) 27 000–23 000
  Примечание: Артефактические свидетельства указывает, что современные человек были в Европе на минимум 40 000 и, возможно, как
  еще 46 000 лет назад.Датировка самых ранних современных окаменелости человека в Азии менее безопасны, но, вероятно,
  что они присутствовали там по крайней мере 60000 лет назад и возможно 100 000 лет назад.

  Судя по этим датам, местонахождение начальный современный Homo sapiens эволюция и направление их разброс из этой области очевиден. Это не относится к делу. С начала 1980-х годов существовали две ведущие противоречащие друг другу модели. эта попытка объяснить эволюцию современного человека — модель замещения и модель региональной преемственности.

  Замена модель Кристофера Стрингера и Питера Эндрюса предполагает, что современные люди произошли от архаичные люди 200 000–150 000 лет назад только в Африке, а затем некоторые из них мигрировали в остальные Старого Света, вытеснив всех неандертальцев и других позднеархаичных люди, появившиеся около 60-40 тысяч лет назад, или несколько раньше. Если эта интерпретация летописи окаменелостей правильно, все люди сегодня разделяют относительно современные африканские корни.Все другие линии людей, которые произошли от Homo erectus , предположительно стали вымерший. С этой точки зрения региональные анатомические различия, которые мы теперь посмотрим среди людей произошли недавние разработки — в основном, произошедшие за последние 40 000 лет. Эту гипотезу также называют «снаружи Африка »,« Ноев ковчег »и Модель «африканская замена».

  Региональная преемственность модель (или же межрегиональная эволюция модель) Милфорд Вулпофф предлагает, чтобы современные люди эволюционировали более или менее одновременно во всех основных регионах Старый Свет из местной архаики люди.Для Например, современные китайцы рассматриваются как произошедшие от китайской архаики. люди и, в конечном итоге, от китайцев Homo erectus . Это бы означают, что китайцы и некоторые другие народы Старого Света имеют большую древность на месте. Сторонники этой модели считают, что конечный общий предок всех современных людей было Homo erectus в Африке. жившие не менее 1,8 миллиона лет назад. Это дальше предположил, что с тех пор достаточный поток генов между Европой, Африкой и Азией для предотвращения долгосрочное репродуктивное изоляция и последующая эволюция отдельных региональных видов.Это утверждается, что прерывистый контакт между людьми из этих отдаленных мест единовременно сохраняли человеческий род одним видом. Тем не мение, ожидается, что существуют региональные разновидности или подвиды людей.


  Аргументы замещающей модели

  Есть два источника доказательств поддерживающая заменяющую модель — летопись окаменелостей и ДНК. Пока что Самые ранние находки современных скелетов Homo sapiens происходят из Африки. На этом континенте они датируются почти 200 000 лет назад. Они появились в Юго-Западной Азии около 100000 лет назад и в других местах Старый Свет к 60-40 тысячам лет тому назад. Если современные человеческие останки датируются 200000 лет назад или раньше встречаются в Европе или Восточной Азии, казалось бы, заменяющая модель лучше объясняет данные об окаменелостях для этих регионов. Однако данные ДНК поддержка замены более проблематична.

  Начиная с 1980-х годов, Ребекка Канн, в Калифорнийский университет утверждал, что географический регион, в котором современные люди прожили дольше всех должны иметь наибольшее количество генетическое разнообразие сегодня.Путем сравнения митохондриальных Последовательности ДНК живых людей со всего мира, она пришла к выводу, что Африка наибольшее генетическое разнообразие и, следовательно, должно быть родиной всех современные люди. Предполагая конкретное, постоянная скорость мутации, дальше она пришел к выводу, что общий предок современных люди были женщиной, живущей около 200000 лет назад в Африке. Этого предполагаемого предшественника окрестили «митохондриальной Канун» . Последние генетические исследования в Чикагском и Йельском университетах Университет оказывает поддержку модели замещения. Он показал, что вариации ДНК Y-хромосомы и 12-й хромосомы также имеют наибольшее разнообразие среди африканцев Cегодня. Джон Релетфорд и другие критики модель замещения указала, что в Африке могло быть больше всего разнообразие ДНК просто потому, что в последние несколько сотен тысяч лет.Это бы оставить открытой возможность того, что Африка не обязательно была единственной родиной современного человека.

  Критики генетического аргумента для модели замены также укажите, что скорость мутация, используемая для «молекулярных часов», не обязательно постоянным, что делает дату 200000 лет для «митохондриальной Евы» ненадежно. Частота наследственных мутаций для вида или популяции может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая время генерации, эффективность репарации ДНК в клетках, окружающая среда температура, и меняющаяся количество природных мутагенов окружающей среды.Кроме того, некоторые виды Известно, что молекулы ДНК более подвержены мутациям, чем другие, что приводит к более высокой скорости мутаций. Похоже, так обстоит дело с Y-хромосома у мужчин.

  Дальнейшая критика генетического аргумент в пользу модели замещения исходил от генетиков в Оксфордский университет. Они обнаружили, что ген человеческого бетаглобина широко распространен. Распространен в Азии, но не в Африке. Поскольку считается, что этот ген возникли более 200000 лет назад, это опровергает утверждение о том, что Африканское население современного Homo sapiens пришло на смену восточноазиатскому архаичному люди менее 60 000 лет назад.


  Региональный Аргументы модели непрерывности

  Ископаемые свидетельства также используется для поддержки региональной модели непрерывности. Его сторонники утверждают что некоторые анатомические черты сохранились от архаичных от человека к современному человеку в Европе и Азии. Другими словами, Азиатские и европейские физические характеристики имеют древность в этих регионах. возвращаясь более чем на 100 000 лет назад. Они указывают на то, что многие У европейцев относительно тяжелые надбровные дуги и высокий угол их носов напоминает неандертальцев. Точно так же утверждается, что некоторые китайские черты лица можно увидеть в ан Азиатские архаические останки человека из Джиннюшань датируется 200000 лет назад. Нравится Homo erectus , у жителей Восточной Азии сегодня обычно лопатообразные резцы, а Африканцы и европейцы редко это делают. Это поддерживает утверждение о прямом генетические связи между азиатом Homo erectus и современными азиатами. Алан Торн из Австралийского национального университета считает, что австралийский аборигены разделяют ключевые черты скелета и зубов с досовременными людьми, которые населяли Индонезия не менее 100 000 лет назад.В подразумевается, что не было замены современными людьми из Африки 60-40 тысяч лет назад. Однако доказательства не исключают поток генов из африканского населения в Европу и Азию в то время и раньше. Дэвид Фрайер из Канзасского университета считает, что ряд европейских окаменелости за последние 50 000 лет имеют характеристики, которые являются результатом скрещивание архаичных и современных людей.


  Модель ассимиляции

  Очевидно, что и полная замена, и в моделях региональной преемственности трудно учесть все ископаемые и генетические данные.Что появилось новая гипотеза, известная как ассимиляция (или частичная замена) модель . Требуется золотая середина и включает в себя оба старых модели. Гюнтер Брауэр из Гамбургского университета в г. Германия предполагает, что первые современные люди сделали эволюционировали в Африке, но когда они мигрировали в другие регионы, они не просто заменить существующие человеческие популяции. Скорее они скрестились с ограниченная степень у людей поздней архаики, приводящая к гибридным популяциям.В Европе, например, первые современные люди появляются в археологических записях. довольно внезапно около 45-40 000 лет тому назад. Резкость появление этих кроманьонцев можно объяснить их мигрируя в регион из Африка через восточно-средиземноморский прибрежный маршрут. Очевидно, они делили Европу с неандертальцами для другого 12000 лет и более. В течение этого длительного периода времени утверждается, что произошло скрещивание, и что частично гибридизированные преимущественно кроманьонцы население в конечном итоге стало современными европейцами.В 2003 год — открытие в румынской пещере под названием Peştera cu Oase, что поддерживает эту гипотезу. Это был частичный скелет 15-16 летнего старый мужчина Homo sapiens , живший около 30 000 лет назад или чуть раньше. Он имел сочетание старых и новых анатомических особенностей. Череп имел характеристики как современных, так и архаичных людей. Этот можно объяснить как результат скрещивания с неандертальцами согласно Эрику Тринкаусу из Вашингтонского университета в Санкт-Петербурге.Луи. Алан Темплтон, также из Вашингтонского университета, сообщил, что компьютерный анализ 10 различных последовательностей ДНК человека показывает, что было скрещивание между людьми, живущими в Азии, Европе и Африке не менее 600 000 лет. Это соответствует гипотеза о том, что люди снова и снова расширялись за пределы Африки и что эти эмигранты скрещивались с существующими популяциями в Азии и Европе. Это также возможно, что миграции были не только в одном направлении — люди могли также мигрировать в Африку.Если произошло скрещивание, это могло быть редким событием. Это подтверждается тем фактом, что большинство скелеты неандертальцев и кроманьонцев не показывают гибридов характеристики.

  Стать человеком: часть 3 — биологический и культурная эволюция Homo heidelbergensis,
  Неандертальцы и современные люди. Эта ссылка приведет вас на другую веб-страницу. Кому
  возвращаться здесь необходимо нажать кнопку «назад» в программе вашего браузера.
  (длина = 51 мин, 32 секунды)
  Сванте Паабо: ДНК-ключи к Наш внутренний Неандертальцы — последняя генетическая информация о
  отношения между неандертальцами и современными людьми. Эта ссылка приведет вас к другому
  страница в Интернете. Возвращаться здесь необходимо нажать кнопку «назад» в программе вашего браузера.
  (длина = 17 мин, 2 секунды)

  Было бы ошибкой Предположим, что с того времени, как современный Homo sapiens начал мигрировать из Африка, что все люди на этом континенте были современными людьми. Видео ниже представлены свидетельства существования очагов архаичных людей на Западе. Африка, по крайней мере, 13 000 лет назад.

  Череп указывает на более сложную эволюцию человека в Африке — Крис Стрингер описывает проблемный
  человеческий череп из Нигерии.Эта ссылка приведет вас к Сайт BBC. Выберите видео в верхней части
  статья. К возвращаться здесь необходимо нажать кнопку «назад» в программе вашего браузера.
  (длина = 1 мин, 45 сек)


  Расширение Из Старого Света

  Homo sapiens начал мигрировать в нижние широты Восточная Азия, по крайней мере, 70 000 лет назад.Попутно некоторые из них скрещивались с архаичными людьми, включая как неандертальцев, так и Денисовцы. Генетические маркеры этих архаичных человеческих популяций найдены в генофонде некоторых южнокитайских, новогвинейских и других Население островов Микронезии сегодня. Homo sapiens из Юго-Восточной Азии отправились в Австралию 46 000 человек. много лет назад и, возможно, еще 60 000 лет назад. Потому что Австралия не была связана с По суше в Юго-Восточной Азии, вероятно, эти первые австралийские Прибыли аборигены простые лодки или плоты.Современные люди достигли японцев Острова 30 000 лет назад или несколько раньше. Около 35 000–30 000 лет назад Homo sapiens охотников на крупную дичь переехали в Северо-восточный Сибирь. Некоторые из них мигрировали на Север Америка через Берингова равнина , или Берингия , от 20000-15000 лет назад. Некоторые Homo sapiens , возможно, достигли Америки немного раньше, но доказательства все еще считаются сомнительными большинством палеоантропологов.В Берингова равнина межконтинентальное сухопутное сообщение между Сибирью и Аляской возникло как результат падения уровня моря до 450 футов (137 м.) Во время заключительный крупный холодный период последнего Ледниковый период. До этого времени вся человеческая эволюция происходила в Древнем мире. Мир.

  А последствия миграции людей в новые регионы мира были исчезновение многих видов животных, обитающих в этих районах. От 11000 лет назад охотники за людьми в Новом Свете, по-видимому, имели сыграл роль в истреблении из 135 виды млекопитающих, в том числе 3/4 более крупных (мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы и др.). Большинство из них вымирания, по-видимому, произошли в течение нескольких сотен лет. это вероятный что быстро меняющийся климат в конце последнего ледникового периода был способствующий фактор. Однако добавление человека охотники с копьями на существующих высших хищников (в основном саблезубые кошки, львы и лютоволки), скорее всего, нарушили равновесие между крупные травоядные и их хищники. Как следствие, возникла серьезное нарушение экосистемы, приводящее к быстрому сокращению численности нечеловеческих плотоядные животные и их жертвы.Люди, скорее всего, были спусковым крючком, выключить этот «трофический каскад». В отличие от большинства других крупных хищников, люди выжили, переключив свои поиски еды на более мелких животных и растения.

  После прибытия аборигенов в Австралия и полинезийцы Новой Зеландии были похожи драматическое вымирание животных. В обоих в этих случаях люди, по-видимому, были непосредственно ответственны за истребление видов, на которые легко охотятся. Главными жертвами в Австралии были крупные уязвимые сумчатые. В течение 5000 лет после прибытия людей примерно 90% сумчатых видов крупнее домашней кошки вымерли там. В Новом Зеландия, в основном исчезли крупные нелетающие птицы. охотниками за людьми после их прибытия в 10-13 века н.э.

  г.

  Это отрезвляюще осознавать, что скорость исчезновения животных и растений когда-то снова резко ускорился.В течение последних полутора веков взрыв в нашем глобальном человеческом населении и наши быстрые технологические развитие позволило нам перейти и чрезмерно эксплуатировать большинство областей нашей планета, включая океаны. Эта эксплуатация обычно связана с вырубкой лесов, изменение русла рек, вытеснение диких животных и растений с фермы и городские районы, загрязняя водно-болотные угодья пестицидами и другими техногенными химикаты и промышленная охота на крупных наземных животных, китов и рыб. В начале 19 века насчитывалось не менее 40 миллионов бизонов. Великие равнины Северной Америки. К концу того века там осталось всего несколько сотен. За ними охотились почти вымирание с помощью оружия. Такая же участь постигла африканского слона и носорог в 20 веке. Точно так же и у коммерческих рыбаков есть истощали один вид рыб за другим за последние полвека. Правительствам пришлось вмешаться, чтобы попытаться остановить волну этих человеческих влияние популяции на другие виды.Однако они были только незначительно успешный. Всемирный союз охраны природы консервативно по оценкам, 7 266 видов животных и 8 323 вида растений и лишайников являются сейчас находится под угрозой исчезновения в первую очередь из-за деградации среды обитания по вине человека. В список находящихся под угрозой исчезновения входит 1/3 всех видов земноводных, почти 1/2 черепах и черепах, 1/4 млекопитающих, 1/5 часть акулы и скаты и 1/8 часть птиц. В этом списке нет включают многие миллионы видов, которые до сих пор неизвестны науке. Вполне вероятно, что большинство из них вымрут прежде, чем они станут описаны и изучены.


  Люди Сегодня

  Отличаемся ли мы генетически от наши Homo sapiens предков, живших 10-20 000 лет назад? Ответ почти наверняка да. На самом деле очень вероятно, что скорость эволюция нашего вида постоянно ускоряется с тех пор, как конец последнего ледникового периода, примерно 10 000 лет назад.В основном это связано с тот факт, что наше человеческое население стремительно выросло и переместилось в новые виды окружающей среды, в том числе города, где мы были подвержены новым давление естественного отбора. Например, наш более крупный и плотный население значительно облегчило борьбу с заразными болезнями, такими как туберкулез, оспа, чума и грипп быстро распространяются через сообщества и сеют хаос. Это явилось сильным отбором для люди, которым посчастливилось иметь иммунную систему, которая позволяла им выживать.С тех пор как у большинства людей произошли заметные изменения в рационе питания. конец последнего ледникового периода. Теперь он менее разнообразный и преимущественно вегетарианский. по всему миру с большой зависимостью от продуктов из злаков зерна. Вполне вероятно, что человеческий вид смог адаптироваться к эти и другие новые нагрузки на окружающую среду, потому что она приобрела постоянно большее генетическое разнообразие. Естественно, что большая часть населения больше мутаций, добавляющих вариации к его генофонду просто потому, что их больше люди.Это происходит, даже если частота мутаций на человека остается прежней. Однако частота мутаций могла на самом деле увеличиться из-за того, что мы столкнулись с новыми видами антропогенное загрязнение окружающей среды, которое может вызвать дополнительные мутации.

  Непонятно, что все последствия экологических и поведенческих изменений для людей имеют был. Тем не менее, похоже, что средний размер человеческого тела стали несколько короче за последние 10 000 лет, и мы приобрели широко распространенный иммунитет к более серьезным последствиям некоторых заболеваний, таких как корь и грипп.

  Наконец, может мы говорим, в каком направлении пойдет эволюция человека в будущем? Этот это интересный вопрос, на который стоит задуматься, но на него невозможно ответить из-за бесчисленные неизвестные факторы. Хотя, несомненно, что мы продолжаем развиваться, пока не достигнем точки исчезновения.


  НОВОСТИ: Маанаса Рагхаван и другие. от 20 ноября 2013 г. ( http: // www.nytimes.com/2013/11/21/science/two-surprises-in-dna-of-boy-found-buried-in-siberia.html?pagewanted=1&_r=1 а также http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12736.html ) что скелет ребенка 24 000 лет от Мальта у озера Байкал в Восточной Сибири поделилась крупными Маркеры ДНК западных европейцев и 1/4 ныне живущих коренных американцев. Скелет взрослого человека из Сибири возрастом 17000 лет также имел генетические маркеры. с указанием европейского происхождения. Это указывает что ледниковый период Homo sapiens из Европы мигрировал намного дальше этого континента, чем принято считать. Это также означает, что коренное население Нового Света не имеет своего происхождения. только выходцам из Восточной Азии, но и европейцам .

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *