Т вієта – Теорема Вієта — Вікіпедія

Теорема Вієта — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Теоре́ма Віє́та — формули, названі на честь Франсуа Вієта, що виражають коефіцієнти многочлена через його корені.

Ці формули зручно використовувати для перевірки правильності знаходження коренів та для задання многочлена з визначеними властивостями.

Якщо  x1,x2,…,xn{\displaystyle \ x_{1},x_{2},\ldots ,x_{n}} — корені многочлена  xn+a1xn−1+a2xn−2+…+an{\displaystyle \ x^{n}+a_{1}x^{n-1}+a_{2}x^{n-2}+…+a_{n}} (кожен корінь присутній відповідно до його кратності),
то коефіцієнти  a1,…,an{\displaystyle \ a_{1},\ldots ,a_{n}} виражаються в вигляді симетричних многочленів від коренів, а саме:

a1=−(x1+x2+…+xn)a2=x1x2+x1x3+…+x1xn+x2x3+…+xn−1xna3=−(x1x2x3+x1x2x4+…+xn−2xn−1xn)⋯⋯an−1=(−1)n−1(x1x2…xn−1+x1x2…xn−2xn+…+x2x3…xn)an=(−1)nx1x2…xn.{\displaystyle {\begin{matrix}a_{1}&=&-(x_{1}+x_{2}+\ldots +x_{n})\\a_{2}&=&x_{1}x_{2}+x_{1}x_{3}+\ldots +x_{1}x_{n}+x_{2}x_{3}+\ldots +x_{n-1}x_{n}\\a_{3}&=&-(x_{1}x_{2}x_{3}+x_{1}x_{2}x_{4}+\ldots +x_{n-2}x_{n-1}x_{n})\\\cdots &&\cdots \\a_{n-1}&=&(-1)^{n-1}(x_{1}x_{2}\ldots x_{n-1}+x_{1}x_{2}\ldots x_{n-2}x_{n}+\ldots +x_{2}x_{3}…x_{n})\\a_{n}&=&(-1)^{n}x_{1}x_{2}\ldots x_{n}\end{matrix}}.}

Іншими словами  (−1)kak{\displaystyle \ (-1)^{k}a_{k}} дорівнює сумі всіх можливих  k{\displaystyle \ k}-добутків із коренів.

Якщо старший коефіцієнт многочлена  a0≠1{\displaystyle \ a_{0}\neq 1}, то для застосування формули Вієта необхідно розділити всі коефіцієнти на  a0.{\displaystyle \ a_{0}.}

Із останньої формули Вієта випливає, що якщо корені многочлена є цілими, то вони є дільниками його вільного члена, який також є цілим.

Доведення використовує рівність

 xn+a1xn−1+a2xn−2+…+an=(x−x1)(x−x2)…(x−xn).{\displaystyle \ x^{n}+a_{1}x^{n-1}+a_{2}x^{n-2}+\ldots +a_{n}=(x-x_{1})(x-x_{2})\ldots (x-x_{n}).}

Права частина представляє многочлен, розкладений на множники.

Після розкриття дужок, коефіцієнти при однакових степенях x повинні бути однаковими в обох частинах рівності, з чого слідують формули Вієта.

 • Якщо  x1,x2{\displaystyle \ x_{1},x_{2}} корені квадратного рівняння  ax2+bx+c=0{\displaystyle \ ax^{2}+bx+c=0} то
x1+x2=−ba,x1x2=ca.{\displaystyle x_{1}+x_{2}={\frac {-b}{a}},\qquad x_{1}x_{2}={\frac {c}{a}}.}
 • В частковому випадку при a=1{\displaystyle a=1} (квадратне рівняння  x2+px+q=0{\displaystyle \ x^{2}+px+q=0}), то
 x1+x2=−p,x1x2=q.{\displaystyle \ x_{1}+x_{2}=-p,\qquad x_{1}x_{2}=q.}

uk.wikipedia.org

Теорема Виета. Примеры и решение

Теорема:

Сумма корней приведённого квадратного уравнения

x2 + px + q = 0

равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену

x1 + x2 = —p,   x1 · x2 = q

Доказательство:

Если приведённое квадратное уравнение имеет вид

x2 + px + q = 0

то его корни равны:

теорема виета 8 класс

где D = p2 — 4q. Чтобы доказать теорему, сначала найдём сумму корней:

формула виета для квадратного уравнения

а теперь найдём их произведение:

формулы Виета

Равенства, показывающие зависимость между корнями и коэффициентами квадратного уравнения:

x1 + x2 = —p

x1 · x2 = q

называются формулами Виета.

Теорема Виета применима к квадратным уравнениям только в том случае, если оно имеет два корня, поэтому, если дискриминант равен нулю, то принято считать, что уравнение имеет не один корень, а два равных корня. Таким образом, теорема Виета становится верна для любого квадратного уравнения, имеющего корни.

Обратная теорема

Теорема:

Если сумма двух чисел равна —p, а их произведение равно q, то эти числа являются корнями приведённого квадратного уравнения:

x2 + px + q = 0

Доказательство:

Пусть дано x1 + x2 = —p,   значит,   x2 = —px1. Подставим это выражение в равенство   x1 · x2 = q, получим:

x1(-px1) = q

px1x12 = q

x12 + px1 + q = 0

Это доказывает, что число x1 является корнем уравнения   x2 + px + 

q = 0. Точно так же можно доказать, что и число x2 является корнем для этого уравнения.

Решение примеров

Зависимость между корнями и коэффициентами квадратного уравнения позволяет в некоторых случаях находить корни уравнения устно, не используя формулу корней.

Пример 1. Найти корни уравнения:

x2 — 3x + 2 = 0

Решение: так как

x1 + x2 = -(-3) = 3

x1 · x2 = 2

очевидно, что корни равны 1 и 2:

1 + 2 = 3

1 · 2 = 2

Подставив числа 1 и 2 в уравнение, убедимся, что корни найдены правильно:

12 — 3 · 1 + 2 = 0

и

22 — 3 · 2 + 2 = 0

Ответ: 1, 2.

Пример 2. Найти корни уравнения:

x2 + 8x + 15 = 0

Решение:

x1 + x2 = -8

x1 · x2 = 15

Методом подбора находим, что корни равны -3 и -5:

-3 + -5 = -8

-3 · -5 = 15

Ответ: -3, -5.

С помощью теоремы, обратной теореме Виета, можно составлять квадратное уравнение по его корням.

Пример 1. Составить квадратное уравнение по его корням:

x1 = -3, x2 = 6.

Решение: так как x1 = -3, x2 = 6 корни уравнения x2 + px + q = 0, то по теореме, обратной теореме Виета, составим уравнения:

p = -(x1 + x2) = -(-3 + 6) = -3

q = x1 · x2 = -3 · 6 = -18

Следовательно, искомое уравнение:

x2 — 3x — 18 = 0

Ответ: x2 — 3x — 18 = 0.

Пример 2. Записать приведённое квадратное уравнение, имеющее корни:

x1 = 2, x2 = 3.

Решение:

p = -(x1 + x2) = -(2 + 3) = -5

q = x1 · x2 = 2 · 3 = 6

Ответ: x2 — 5x + 6 = 0.

naobumium.info

Теорема Виета

В математике существуют специальные приемы, с которыми многие квадратные уравнения решаются очень быстро и без всяких дискриминантов. Более того, при надлежащей тренировке многие начинают решать квадратные уравнения устно, буквально «с первого взгляда».

К сожалению, в современном курсе школьной математики подобные технологии почти не изучаются. А знать надо! И сегодня мы рассмотрим один из таких приемов — теорему Виета. Для начала введем новое определение.

Квадратное уравнение вида x2 + bx + c = 0 называется приведенным. Обратите внимание: коэффициент при x2 равен 1. Никаких других ограничений на коэффициенты не накладывается.

Примеры:

 1. x2 + 7x + 12 = 0 — это приведенное квадратное уравнение;
 2. x2 − 5x + 6 = 0 — тоже приведенное;
 3. 2x2 − 6x + 8 = 0 — а вот это нифига не приведенное, поскольку коэффициент при x2 равен 2.

Разумеется, любое квадратное уравнение вида ax

2 + bx + c = 0 можно сделать приведенным — достаточно разделить все коэффициенты на число a. Мы всегда можем так поступить, поскольку из определения квадратного уравнения следует, что a ≠ 0.

Правда, далеко не всегда эти преобразования будут полезны для отыскания корней. Чуть ниже мы убедимся, что делать это надо лишь тогда, когда в итоговом приведенном квадратом уравнении все коэффициенты будут целочисленными. А пока рассмотрим простейшие примеры:

Задача. Преобразовать квадратное уравнение в приведенное:

 1. 3x2 − 12x + 18 = 0;
 2. −4x2 + 32x + 16 = 0;
 3. 1,5x2 + 7,5x + 3 = 0;
 4. 2x2 + 7x − 11 = 0.

Разделим каждое уравнение на коэффициент при переменной x2. Получим:

 1. 3x2 − 12x + 18 = 0 ⇒ x2 − 4x + 6 = 0 — разделили все на 3;
 2. −4x2 + 32x + 16 = 0 ⇒ x2 − 8x − 4 = 0 — разделили на −4;
 3. 1,5x2 + 7,5x + 3 = 0 ⇒ x2 + 5x + 2 = 0 — разделили на 1,5, все коэффициенты стали целочисленными;
 4. 2x2 + 7x − 11 = 0 ⇒ x2 + 3,5x − 5,5 = 0 — разделили на 2. При этом возникли дробные коэффициенты.

Как видите, приведенные квадратные уравнения могут иметь целые коэффициенты даже в том случае, когда исходное уравнение содержало дроби.

Теперь сформулируем основную теорему, для которой, собственно, и вводилось понятие приведенного квадратного уравнения:

Теорема Виета. Рассмотрим приведенное квадратное уравнение вида x2 + bx + c = 0. Предположим, что это уравнение имеет действительные корни x1 и x2. В этом случае верны следующие утверждения:

 1. x1 + x2 = −b. Другими словами, сумма корней приведенного квадратного уравнения равна коэффициенту при переменной x, взятому с противоположным знаком;
 2. x1 · x
  2
  = c. Произведение корней квадратного уравнения равно свободному коэффициенту.

Примеры. Для простоты будем рассматривать только приведенные квадратные уравнения, не требующие дополнительных преобразований:

 1. x2 − 9x + 20 = 0 ⇒ x1 + x2 = − (−9) = 9; x1 · x2 = 20; корни: x1 = 4; x2 = 5;
 2. x2 + 2x − 15 = 0 ⇒ x1 + x2 = −2; x1 · x2 = −15; корни: x1 = 3; x2 = −5;
 3. x2 + 5x + 4 = 0 ⇒ x1 + x2 = −5; x1 · x2 = 4; корни: x1 = −1; x2 = −4.

Теорема Виета дает нам дополнительную информацию о корнях квадратного уравнения. На первый взгляд это может показаться сложным, но даже при минимальной тренировке вы научитесь «видеть» корни и буквально угадывать их за считанные секунды.

Задача. Решите квадратное уравнение:

 1. x2 − 9x + 14 = 0;
 2. x2 − 12x + 27 = 0;
 3. 3x2 + 33x + 30 = 0;
 4. −7x2 + 77x − 210 = 0.

Попробуем выписать коэффициенты по теореме Виета и «угадать» корни:

 1. x2 − 9x + 14 = 0 — это приведенное квадратное уравнение.
  По теореме Виета имеем: x1 + x2 = −(−9) = 9; x1 · x2 = 14. Несложно заметить, что корни — числа 2 и 7;
 2. x2 − 12x + 27 = 0 — тоже приведенное.
  По теореме Виета: x1 + x2 = −(−12) = 12; x1 · x2 = 27. Отсюда корни: 3 и 9;
 3. 3x2 + 33x + 30 = 0 — это уравнение не является приведенным. Но мы это сейчас исправим, разделив обе стороны уравнения на коэффициент a = 3. Получим: x2 + 11x + 10 = 0.
  Решаем по теореме Виета: x1 + x2 = −11; x1 · x2 = 10 ⇒ корни: −10 и −1;
 4. −7x2 + 77x − 210 = 0 — снова коэффициент при x2 не равен 1, т.е. уравнение не приведенное. Делим все на число a = −7. Получим: x2 − 11x + 30 = 0.
  По теореме Виета: x1 + x2 = −(−11) = 11; x1 · x2 = 30; из этих уравнений легко угадать корни: 5 и 6.

Из приведенных рассуждений видно, как теорема Виета упрощает решение квадратных уравнений. Никаких сложных вычислений, никаких арифметических корней и дробей. И даже дискриминант (см. урок «Решение квадратных уравнений») нам не потребовался.

Разумеется, во всех размышлениях мы исходили из двух важных предположений, которые, вообще говоря, не всегда выполняются в реальных задачах:

 1. Квадратное уравнение является приведенным, т.е. коэффициент при x2 равен 1;
 2. Уравнение имеет два различных корня. С точки зрения алгебры, в этом случае дискриминант D > 0 — по сути, мы изначально предполагаем, что это неравенство верно.

Однако в типичных математических задачах эти условия выполняются. Если же в результате вычислений получилось «плохое» квадратное уравнение (коэффициент при x2 отличен от 1), это легко исправить — взгляните на примеры в самом начале урока. Про корни вообще молчу: что это за задача, в которой нет ответа? Конечно, корни будут.

Таким образом, общая схема решения квадратных уравнений по теореме Виета выглядит следующим образом:

 1. Свести квадратное уравнение к приведенному, если это еще не сделано в условии задачи;
 2. Если коэффициенты в приведенном квадратном уравнении получились дробными, решаем через дискриминант. Можно даже вернуться к исходному уравнению, чтобы работать с более «удобными» числами;
 3. В случае с целочисленными коэффициентами решаем уравнение по теореме Виета;
 4. Если в течение нескольких секунд не получилось угадать корни, забиваем на теорему Виета и решаем через дискриминант.

Задача. Решите уравнение: 5x2 − 35x + 50 = 0.

Итак, перед нами уравнение, которое не является приведенным, т.к. коэффициент a = 5. Разделим все на 5, получим: x2 − 7x + 10 = 0.

Все коэффициенты квадратного уравнения целочисленные — попробуем решить по теореме Виета. Имеем: x1 + x2 = −(−7) = 7; x1 · x2 = 10. В данном случае корни угадываются легко — это 2 и 5. Считать через дискриминант не надо.

Задача. Решите уравнение: −5x2 + 8x − 2,4 = 0.

Смотрим: −5x2 + 8x − 2,4 = 0 — это уравнение не является приведенным, разделим обе стороны на коэффициент a = −5. Получим: x2 − 1,6x + 0,48 = 0 — уравнение с дробными коэффициентами.

Лучше вернуться к исходному уравнению и считать через дискриминант: −5x2 + 8x − 2,4 = 0 ⇒ D = 82 − 4 · (−5) · (−2,4) = 16 ⇒ … ⇒ x1 = 1,2; x2 = 0,4.

Задача. Решите уравнение: 2x2 + 10x − 600 = 0.

Для начала разделим все на коэффициент a = 2. Получится уравнение x2 + 5x − 300 = 0.

Это приведенное уравнение, по теореме Виета имеем: x1 + x2 = −5; x1 · x2 = −300. Угадать корни квадратного уравнения в данном случае затруднительно — лично я серьезно «завис», когда решал эту задачу.

Придется искать корни через дискриминант: D = 52 − 4 · 1 · (−300) = 1225 = 352. Если вы не помните корень из дискриминанта, просто отмечу, что 1225 : 25 = 49. Следовательно, 1225 = 25 · 49 = 52 · 72 = 352.

Теперь, когда корень из дискриминанта известен, решить уравнение не составит труда. Получим: x1 = 15; x2 = −20.

Смотрите также:

 1. Следствия из теоремы Виета
 2. Как решать квадратные уравнения
 3. Стандартный вид числа
 4. Задача B3 — работа с графиками
 5. Пробный ЕГЭ 2012 от 7 декабря. Вариант 6 (без производной)
 6. Опасные ошибки в задачах на площади

www.berdov.com

Теорема Виета. В чём её смысл?

         Теорема Виета в квадратных уравнениях – штука простая и очень-очень важная. Позволяет делать массу полезных вещей буквально в уме. Имеет смысл познакомиться и освоить, правда? Тем более это совсем просто. Сомневаетесь? Напрасно.) Сами увидите. Читаем дальше.

 

Что такое приведённое квадратное уравнение? Складываем и перемножаем корни…

        Знакомство наше начнём с безобидного уравнения:

        

        Обычное квадратное уравнение, ничего выдающегося. Коэффициенты a, b и c здесь следующие:

        a = 1; b = -4; c = 3

        Решаем тоже как обычно, безо всяких фокусов, через дискриминант и получаем два корня:

        

        Уравнение как уравнение — и что с того? Ничего, сейчас интересно будет!)

        Первым делом я возьму корни нашего уравнения и… сложу их.) Зачем? Так надо!

        Итак:

        

        Теперь проделаю ещё одну бесполезную (казалось бы!) штуку. Перемножу корни:

        

        Ну сложил, ну перемножил – и что? Спокойствие и терпение!

        Выпишем ещё разок само уравнение, а прямо под ним напишем сумму и произведение корней:

        

        И посмотрим на нашу запись. Внимательно посмотрим… Ничего не бросается в глаза? Ведь многие важные открытия в математике совершались на основе хорошей наблюдательности, между прочим! Не видите…

        А вот так?)

        

        Да! Сумма корней нашего квадратного уравнения равна коэффициенту b. Но, обратите внимание, не просто b, а с противоположным знаком! В уравнении коэффициент при икс (а это и есть буковка b) равен минус четыре. Сумма же корней даёт плюс четыре. То есть, b.

        А произведение корней даёт нам свободный член! Т.е. буковку c. Даёт со своим знаком! Как была в уравнении тройка (с=3), так в произведении корней тройкой же и осталась.)

        Теперь я немного изменю уравнение. Поменяю в нём свободный член с тройки на четвёрку. Вот такое уравнение теперь решим:

        

        Решаем точно так же, через дискриминант (здесь он равен нулю), и получаем единственное решение x=2.

        Но мы с вами люди уже достаточно взрослые и понимаем, что это не один корень, а два одинаковых:

        x1,2 = 2

        Поэтому снова сосчитаем сумму и произведение корней:

        

        И опять в сумме мы получили b (-b=+4), а в произведении с (c=+4)!

        А вот это уже крайне важно! Оказывается, такая забавная штука будет получаться всегда для любого квадратного уравнения! Если оно имеет корни, разумеется.) Правда, уравнения не какого попало, а такого, где квадрат икса чистый (т.е. коэффициент a=1). В математике такие квадратные уравнения имеют своё особое название – приведённые квадратные уравнения.

        Запоминаем:

        Квадратное уравнение, в котором коэффициент при х2 равен единице (а=1), называется приведённым квадратным уравнением. Весьма важная штука!    

        Как оно выглядит в общем виде? Очень просто. Подставим в общий вид квадратного уравнения

        

        единичку вместо а и получим общий вид приведённого квадратного уравнения:

        

        В некоторых учебниках коэффициенты b и с переобозначают другими буквами (чаще всего p и q) и получают вот такой общий вид

        

        Но суть та же самая. Как говорится, хоть горшком назови… Лично я предпочитаю использовать традиционные буквы b и с. Для универсальности.)

        Ну и что из этого? — спросите вы. Чем приведённые квадратные уравнения так выделяются на фоне остальных квадратных, неприведённых? А дело вот в чём.

 

Что такое теорема Виета?

 

        Итак, мы выяснили, что в приведённом квадратном уравнении (любом!) сумма коэффициентов равна b, а произведение равно с. Всегда. Ясное дело, если дискриминант неотрицательный и корни у уравнения имеются.

        Математически эта фишка записывается вот так:

        

        Этот любопытный факт – и есть теорема Виета! Собственной персоной.

        А словами она звучит вот как:

        Теорема Виета:

        Если ПРИВЕДЁННОЕ квадратное уравнение имеет корни, то их сумма равна коэффициенту при икс, взятому с противоположным знаком (b), а их произведение равно свободному члену (c).

        Вот и всё, никаких премудростей.)

        Хотите строгое доказательство? Пожалуйста! Флаг вам в руки!) Распишите общую формулу корней квадратного уравнения для a=1, составьте сумму и произведение корней в общем виде. Т.е. через буквы. И упростите. Попробуйте! Весьма полезно и познавательно, между прочим.)

        Верна также и обратная теорема:

        Если числа х1 и х2 таковы, что их сумма равна –b, а произведение равно c, то эти числа являются корнями приведённого квадратного уравнения x2 + bx + c = 0.

        А по секрету скажу вам, что, на самом деле, именно обратной теоремой вы и пользуетесь, так умело подбирая в уме корни уравнения по сумме и произведению! Об этом подборе как раз дальше будет.)

       

Зачем нужна теорема Виета?

        Полезная вещь первая – подбираем корни в уме!

        Теорема Виета (обратная форма) позволяет искать корни многих квадратных уравнений гораздо быстрее и проще, чем традиционным путём через дискриминант. В буквальном смысле устно!

        Вернёмся к нашему уравнению:

        

        Теперь, вооружившись глубокими познаниями, прямо по теореме Виета, записываем системку для наших искомых корней:

        

        Вопрос на сообразительность: какие же такие два числа в сумме дают четвёрку, а в произведении – тройку? Немного подумав головой, можно довольно быстро догадаться, что это чиселки 1 и 3.

        Значит, можно смело записать:

        x1 = 1

        x2 = 3

        Вот и всё. Это и будут корни нашего уравнения. Оба подходят.) Здорово, правда? И не нужно считать никаких дискриминантов, возиться с общей формулой корней. В которой, между прочим, можно и ошибок наляпать… Сразу, в уме, получен верный ответ!

       

        Возможно, кто-то уже приготовил мне вопрос. Очень грамотный вопрос, кстати. А всегда ли в случае приведённого квадратного уравнения можно вот так красиво и легко подобрать корни?

        К сожалению, нет. Далеко не всегда. Например, я снова изменю в исходном уравнении свободный член, только вместо четвёрки напишу двойку. Вот такое уравнение пусть будет:

        

        Уравнение приведённое, коэффициент а равен единичке, вроде бы, всё нормально. Пишем теорему Виета:

        

        И снова пробуем подобрать иксы так, чтобы оба равенства сработали!

        Гм… Что-то не подбирается, правда? Какие бы целые числа вы бы ни подбирали, ничего не выйдет.

        Тут выход только один – решать через дискриминант. Ибо дискриминант – штука универсальная. Спасает всегда – и в приведённых уравнениях, и в обычных. Попробуйте. И вы убедитесь, что корни этого уравнения получаются иррациональными. Естественно, такие корни подобрать в уме несколько затруднительно, да…

        Догадываюсь, что вы сейчас спросите: Зачем же нам тогда городить огород, пробовать подобрать корни, если дискриминант всё равно надёжнее и с ним-то уж точно всё решится?

       

        Да, надёжнее, но… Не всё так просто, как кажется!

        Дело всё в том, что квадратные уравнения изучаются в 8-м классе, где народ тренируется на простых (иногда — совсем примитивных) задачках. И… привыкает к простоте.) Затем, в старших классах и особенно в институте, при изучении высшей математики, квадратные уравнения представляются как нечто само собой разумеющееся. Но при этом в коэффициентах зачастую возникают такие большие числа, что работать с ними большинство учеников… просто не готовы!

        Попадётся вам, к примеру, такая задачка:

        Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 75 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 82 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт B на 3 часа 25 минут позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

        Это не моя разыгравшаяся фантазия, а вполне реальная задачка из ЕГЭ, между прочим.)

        Кто в курсе, как решать текстовые задачи на движение, тот без труда составит вот такое уравнение:

        

        Классическое дробно-рациональное уравнение. Здесь х – скорость велосипедиста. Немного повозившись с ним (избавившись от дробей и упростив всё до упора), получим вот такое квадратное уравнение:

        

        Если начать решать это уравнение по-рабочекрестьянски, то получим, что дискриминант у него равен аж 13924! И… что? Как нам из такого здоровенного числа корень извлекать? Без калькулятора! Слабо? То-то…

        Зато через теорему Виета это злое уравнение решается практически устно! Не верите? Что ж, смотрите сами…

        Записываем сумму и произведение корней:

        

        Осталось лишь догадаться, какие же числа дают в сумме минус 82, а в произведении минус 1800. Совсем чуточку подумав, довольно быстро получим, что:

        

        Минус сто, ясное дело, нас не интересует (скорость не бывает отрицательной), а вот 18 км/ч – вполне себе правдоподобная велосипедная скорость.)

        Вот и все дела.) И без долгих и утомительных вычислений, связанных с извлечением корня из пятизначного числа! Здорово, правда?

        Посему, первые практические советы:    

        1. Если перед вами квадратное уравнение приведённого вида, то первым делом пробуем найти корни подбором. По теореме, ОБРАТНОЙ теореме Виета. В подавляющем большинстве заданий это срабатывает.

        2. Не боимся уравнений с большими коэффициентами! Самое главное – не бросаемся считать дискриминант! Как правило, корни таких уравнений также довольно легко ищутся подбором.

        Может, конечно, и не повезти, но зачем же такой шанс упускать, правда?)

        Но есть у меня для вас хорошая новость.) Составители большинства заданий – люди гуманные.) И стараются составить уравнение так, чтобы корни являлись целыми числами и их легко можно было бы подобрать. Пробуем делать это!

        Переходим к следующей полезной вещи.

 

        Полезная вещь вторая – проверяем корни!

 

        Теорему Виета можно применять не только для подбора корней, но и для проверки корней, найденных другим способом (через дискриминант, например). Решили уравнение — проверьте сумму и произведение корней! Всё срослось – значит, верно. Нет – значит, где-то накосячили. Ищите ошибку.)

        Например, такое уравнение:

        

        Дело нехитрое. Решаем себе через дискриминант, всё чин-чином, получаем корни:

        x1 = -7

        x2 = -3

        Не бросаемся сразу же радостно писать ответ! Знаете поговорку доверяй, но проверяй?) Вот и не ленимся. Первым делом сложим наши корни:

        

        Получили -10. Обратите внимание, не десять, а минус десять! Коэффициент b с противоположным знаком. Так уж теорема Виета устроена.)

        Последняя (и окончательная) проверка – перемножим корни. Должен получиться свободный член:

        

        Вот теперь всё хорошо.)

        Более того, с этой благородной целью (проверка корней) теорему Виета можно применять и для неприведённых квадратных уравнений. Для любых. Да-да, я не шучу! Но эту фишку я оставлю на конец урока. На десерт.)

        И что, думаете, только для подбора и проверки корней теорема Виета и нужна? Вовсе нет!

 

        Полезная вещь третья – когда корни считать… не надо!

        Вы спросите, а разве можно обойтись и вовсе без вычисления корней? Можно! Ещё как!)

        Дискриминант – штука, безусловно, удобная, простая и понятная. С ним, как правило, всё легко и предсказуемо. Но… Может получиться какой-нибудь дурацкий дискриминант: 17 там, скажем, или 20. Что неизбежно приводит к появлению иррациональных корней, да…) А уж если в задании надо ещё что-то делать с корнями, то выражения с радикалами, даже для опытного ученика, могут перерасти в большую проблему. А для неопытного – вообще превратиться в полный ахтунг.

        Но теорема Виета иногда способна на настоящие чудеса!

        Например, такое задание:

 

        Дано квадратное уравнение:

        

        Найдите сумму квадратов корней, не находя самих корней.

 

        Если сейчас начать решать это задание «в лоб» – считать дискриминант и искать корни уравнения по общей формуле, то получим вот таких двух красавцев:

        

        Нам нужна сумма их квадратов. И что нам теперь с такими лохматыми числами делать?! Возводить в квадрат, складывать… Нет, возвести и сложить можно, конечно, но… не каждый ученик дорешает до конца это задание без ошибок!

        Не отчаиваемся и читаем ещё раз условие. Обратите внимание, нам вообще НЕ сказано «решать уравнение», НЕ сказано «находить корни». Более того, нам прямым текстом говорится: «Найти сумму квадратов корней, не находя самих корней«.

        Что делать? Как выкручиваться без поиска корней?

        Посмотрим ещё раз на уравнение. Приведённое, между прочим.) Раз так, то, стало быть, для него справедлива теорема Виета!

        Можно смело записать:

        

        Вот так. Сумма корней – тройка, а произведение – единичка. Мы не знаем, чему равны сами эти корни, но у нас это и не спрашивают. Нас просят найти только сумму их квадратов.)

        А вот теперь ключевой вопрос: А можно ли как-то расписать нужную нам сумму квадратов корней через сумму и произведение корней?

        Да, можно! Кто на «ты» с формулами сокращённого умножения (а именно – с формулой квадрата суммы), тот, скорее всего, даже не заметит проблем.

        Пишем:

        

        Как я додумался до этого равенства? Очень просто. Вспомнил, что в формуле квадрата суммы сидят сумма квадратов и удвоенное произведение:

        

        И выразил нужную величину (сумму квадратов) через остальныесумму (т.е. квадрат суммы) и произведение (удвоенное).

        Вот и всё, практически. Осталось лишь подставить тройку вместо суммы и единицу вместо произведения корней, да и посчитать, что получится:

        

        Ответ: 7  

        И все дела.) И корни не понадобились! Вообще.) Мощная штука – теорема Виета! Ну и формулы сокращённого умножения, само собой.)

        Этот приём – выражение какой-то сложной конструкции через сумму и произведение корней – очень популярен в заданиях на теорему Виета! Я уж молчу про более серьёзные задания. Например, задачи с параметрами, там этот финт ушами используется на полную катушку.)

        Запоминаем:

        В серьёзных заданиях на сумму и произведение корней пользуемся формулами сокращённого умножения и алгеброй 7-го класса! Здорово помогает.)

 

        Как работать с неприведёнными уравнениями?

        Как известно, самое сладкое – в конце трапезы. Обещанный десерт.)

        Во всех примерах этого урока мы работали лишь с приведёнными квадратными уравнениями. Такими, у которых коэффициент при квадрате икса – единичка. А если уравнение не является приведённым? Т.е. а≠1? Что тогда? Про теорему Виета можно забыть?

        Нет, забывать мы не будем. Мы поступим мудро и красиво. Раз уравнение не является приведённым, то мы его… сделаем! Как? Очень просто! Берём квадратное уравнение в общем виде:

        

        и… делим обе части на «а»! Очищаем квадрат икса от коэффициента. Можно ли так делать? Конечно! Мы ведь с вами уже в курсе, что a никогда не бывает равно нулю (а≠0). Иначе уравнение будет не квадратным, а линейным. Вот и делим смело. Это совершенно безопасно. Естественно, все остальные слагаемые тоже придётся поделить на а, от этого никак не отвертишься.

        Получим:

        

        Вот и всё. Уравнение стало приведённым. Коэффициенты, правда, дробными стали, но тут уж ничего не поделать, да…) В этом новом уравнении в роли нового «b« выступает дробь b/a, а в роли нового свободного члена – дробь c/a. Можно записывать теорему Виета:

        

        Вот так. Такая модифицированная запись теоремы Виета – более общая. Для любых квадратных уравнений годится – как приведённых (а=1), так и обычных (а≠1). С той лишь разницей, что при а=1 знаменатели исчезают – и теорема обретает свой привычный вид.

        Имеет смысл запомнить эту общую форму записи: и для банальной проверки корней пригодится, и, опять же, для более солидных заданий на квадратные уравнения.

        Например, надо решить уравнение:

        

        Решаем, получаем корни:

        

        Предположим, вам захотелось проверить, правильно ли вы нашли ваши иксы. Для этого, знамо дело, их надо подставить в исходное уравнение и посчитать результат. Но корни – дробные. Подставлять да считать долго и муторно…

        Как проверить корни быстро и с минимумом вычислений? Не проблема! Записываем обобщённую теорему Виета для а=6:

        

        И работаем. Складываем корни:

        

        Так, по сумме всё проходит. Осталось перемножить:

        

        И тут полный порядок! Значит, всё правильно.)

 

        Очередной практический совет:

        Найденные корни стараемся проверять! По сумме и произведению. Это здорово уменьшает количество ошибок при решении квадратных уравнений. Если уравнение не является приведённым, то для проверки пользуемся соответствующей модифицированной теоремой Виета.

 

        Итак, мы с вами выяснили, что теорема Виета – штука простая. И очень полезная. И это не только трафаретное решение квадратных уравнений! В ВУЗе, при работе со всякими там пределами, интегралами, дифференциальными уравнениями и прочими прелестями высшей математики, вы ещё не раз вспомните добрым словом знаменитого французского математика с его теоремой.)

 

        Ну что, порешаем?

 

        1. Найдите подбором корни уравнений:

        

 

        Ответы (в беспорядке):

        

 

        2. Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 23 см, а гипотенуза равна 17 см. Найдите больший катет треугольника.

 

        3. Разность корней уравнения 2х2 – 5х + с = 0  равна 1,5. Найдите с.

 

        4. Дано уравнение: x2 – 6x + 4 = 0. Не решая уравнения, найдите сумму кубов его корней.

 

        5. Известно, что х1 и х2 – корни уравнения х2-18х+11 = 0.

        Найдите значение выражения:

        

 

        Ответы (в беспорядке):

        144; 15; -1; 1

       

        Всё сошлось? Рад за вас! Значит, отныне теорема Виета – не ваша очередная головная боль, а новый надёжный друг и помощник при решении уравнений (и не только квадратных, между прочим!).

        Задания 4 и 5 не идут? Корни иррациональные получаются? Это специально.) Да и не нужны они вам… Да, есть там одна загвоздочка. Но алгебра седьмого класса и действия с дробями вам помогут! И этот урок, само собой. И всё получится.)

 

 

abudnikov.ru

Теорема Виета: формула, следствия и примеры

ТЕОРЕМА Теорема Виета формула. Если и – корни квадратного уравнения , то

   

Следствие

Если и – корни приведенного квадратного уравнения , то

   

то есть сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену.

Обратная теорема Виета

ТЕОРЕМА Если числа и такие, что , то эти числа являются корнями квадратного уравнения .

Следствие. Если числа и такие, что , то эти числа являются корнями приведенного квадратного уравнения .

Примеры решения задач

ПРИМЕР 2
Задание Используя теорему Виета, решить следующие квадратные уравнения

а)

б)

Решение а) Пусть и – корни квадратного уравнения, по следствию из теоремы Виета имеем, что

   

Проанализируем эти два равенства. Произведение корней положительно, следовательно, корни одного знака. Сумма корней число отрицательные, следовательно, корни – отрицательные числа. Далее разложим на множители, учитывая, что они должны быть отрицательными. Возможны такие варианты: и и . Так как сумма корней равна –, то подходящими будут числа и .

б) Пусть и – корни квадратного уравнения, по следствию из теоремы Виета:

   

Проанализируем полученные равенства. Произведение корней отрицательно, следовательно, корни имеют разные знаки. Разложим на множители, учитывая, что они должны быть числами разного знака. Возможны такие варианты: и и . Так как сумма корней равна , то корнями будут числа и .

Ответ а) и

б) и

Понравился сайт? Расскажи друзьям!

ru.solverbook.com

Теорема Виета

Теорема Виета звучит так:

14

Теорема Виета широко используется при решении задач, в которых

 • не требуется найти корни квадратного уравнения, а лишь некоторое их соотношение;
 • нужно найти значение параметра, при котором значение корней удовлетворяет заданному соотношению.

С помощью теоремы Виета можно устно находить корни квадратного уравнения, а также проверять, являются ли заданные числа корнями уравнения.

Чтобы грамотно использовать теорему Виета, ее нужно хорошо понимать.

Остановимся подробнее на каждом слове этой теоремы. Сначала о коэффициентах квадратного уравнения:

13

Квадратное уравнение называется приведенным, если старший коэффициент равен 1, то есть если

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

В общем случае не каждое квадратное уравнение является приведенным, например, уравнение Подготовка к ГИА и ЕГЭ не является приведенным. В этом уравнении Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Но каждое квадратное уравнение можно сделать приведенным, для этого достаточно обе части уравнения вида Подготовка к ГИА и ЕГЭ разделить на Подготовка к ГИА и ЕГЭ:

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

В полученном уравнении старший коэффициент равен 1, второй коэффициент равен  Подготовка к ГИА и ЕГЭ, свободный член равен Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

То есть корни  произвольного квадратного уравненияПодготовка к ГИА и ЕГЭ, согласно теоремы Виета,  удовлетворяют системе:

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Например корни уравнения

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

удовлетворяют системе

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Обратная теорема Виета позволяет составить квадратное уравнение по значениям его корней:

14

Например, числа -7 и -2 являются корнями уравнения Подготовка к ГИА и ЕГЭ,   или Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Решим несколько задач с использованием теоремы Виета.

Задача 1. Составьте квадратное уравнение с рациональными коэффициентами, если известно, что один из корней равен Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Так как произведение корней должно быть числом рациональным, второй корень может представлять выражение, сопряженное выражению Подготовка к ГИА и ЕГЭ, то есть дополняющее его до формулы разности квадратов. Это выражение Подготовка к ГИА и ЕГЭ:

Тогда Подготовка к ГИА и ЕГЭ; Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Отсюда получаем уравнение:

    Решение задач на сайте www.ege-ok.ru

Задача 2. Найдите значения выражения Подготовка к ГИА и ЕГЭ, где Подготовка к ГИА и ЕГЭ и Подготовка к ГИА и ЕГЭ — корни уравнения Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Если в задаче не требуется найти значения корней квадратного уравнения, а только их соотношение, следовательно, нужно воспользоваться теоремой Виета.

Запишем теорему Виета для этого уравнения:

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Теперь мы знаем, чему равны сумма и произведение корней. Представим выражение Подготовка к ГИА и ЕГЭ в виде комбинации суммы и произведения. Приведем дроби к общему знаменателю.

    Решение задач на сайте www.ege-ok.ru

Ответ: -8

Задача 3. Найдите значение выражения Подготовка к ГИА и ЕГЭ, где Подготовка к ГИА и ЕГЭ и Подготовка к ГИА и ЕГЭ — корни уравнения Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Эта задача аналогична предыдущей, только в ней чуть сложнее преобразование выражения Подготовка к ГИА и ЕГЭ в комбинацию выражений Подготовка к ГИА и ЕГЭ и Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Вспомним формулу квадрата суммы: Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Перенесем Подготовка к ГИА и ЕГЭ  влево и получим соотношение Подготовка к ГИА и ЕГЭ (1)

Запишем теорему Виета для уравнения Подготовка к ГИА и ЕГЭ:

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Подготовка к ГИА и ЕГЭ(по формуле 1)Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Ответ: 20,5

Задача 4. Решите устно уравнение: Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Теорем Виета позволяет в некоторых случаях легко находить корни квадратного уравнения.

Для этого удобно придерживаться такой последовательности шагов:

 1. Выписываем теорему Виета для данного уравнения.
 2. Определяем знаки корней.
 3. Раскладываем на два множителя свободный член, и определяем,  какая пара множителей в сумме дает второй коэффициент, взятый с противоположным знаком.

Для данного уравнения Подготовка к ГИА и ЕГЭ

1  Подготовка к ГИА и ЕГЭ

2  Определим знаки корней.

Для определения знаков удобно пользоваться такой таблицей:

13

Так как в уравнении Подготовка к ГИА и ЕГЭ произведение корней отрицательно, корни имеют разные знаки. Сумма корней также отрицательна, следовательно, корень с большим модулем отрицателен.

3. Будем раскладывать на множители число 24, имея в виду, что множитель с большим модулем отрицателен, и выбираем пару чисел, сумма которых равна -2.

Очевидно, что это числа -6 и 4.

Ответ: -6; 4

 

Задача 5. Решите устно уравнение: Подготовка к ГИА и ЕГЭ

1  Подготовка к ГИА и ЕГЭ

2 Определим знаки корней.

Так как в уравнении

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

произведение корней отрицательно, корни имеют разные знаки. Сумма корней отрицательна, следовательно, корень с большим модулем отрицателен.

В данном случае корни проще подобрать, зная их сумму: Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Можно предположить, что Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Проверим, чему равно произведение этих выражений:

Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Предположение верное.

Ответ: Подготовка к ГИА и ЕГЭ

 

Следствием из теоремы Виета являются такие полезные факты:

13

Задача 6. Найти корни уравнения: Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Заметим, что  Подготовка к ГИА и ЕГЭ, следовательно, Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Задача 7.

Найти корни уравнения: Подготовка к ГИА и ЕГЭ

Заметим, что  Подготовка к ГИА и ЕГЭ, следовательно, Подготовка к ГИА и ЕГЭ

 

Как решать задачи с параметром с помощью теоремы Виета читайте здесь.

И.В. Фельдман, репетитор по математике.

 

 

 

 

ege-ok.ru

Теорема Вієта

Для початку сформулюємо саму теорему: Нехай у нас є наведене квадратне рівняння виду x ^ 2 + b*x + c=0. Припустимо, це рівняння містить коріння x1 і x2. Тоді по теоремі наступні твердження припустимі:

1) Сума коренів x1 і x2 буде дорівнювати від’ємному значенню коефіцієнта b.

X1 + X2=-b;

2) Твір цих самих коренів буде давати нам коефіцієнт c.

X1*X2=c;

Але що ж таке наведене рівняння
Наведеним квадратним рівнянням називається квадратне рівняння, коефіцієнт старшого ступеня, якої дорівнює одиниці, тобто це рівняння виду x ^ 2 + b*x + c=0. (А рівняння a*x ^ 2 + b*x + c=0 неприведення). Іншими словами, щоб привести рівняння до наведеного увазі, ми повинні розділити це рівняння на коефіцієнт при старшій ступеня (a). Завдання привести дане рівняння до наведеного увазі:

3*x ^ 2 12*x + 18=0;

-4*X ^ 2 + 32*x + 16=0;

1, 5*x ^ 2 + 7, 5*x + 3=0; 2*x ^ 2 + 7*x-11=0.

Поділимо кожне рівняння на коефіцієнт старшого ступеня, отримаємо:

X ^ 2 4*x + 6=0; X ^ 2 8*x-4=0; X ^ 2 + 5*x + 2=0;

X ^ 2 + 3, 5*x-5, 5=0.

Як можна побачити з прикладів, навіть рівняння містять дробу, можна привести до наведеному виду.

Теорема ВієтаТеорема Вієта

Використання теореми Вієта

Далі ми повинні скористатися теоремою Вієта на практиці, для цього потрібно вирішити кілька квадратних рівнянь без застосування основної формули:

X ^ 2 5*x + 6=0 ? x1 + x2=-(-5)=5; x1*x2=6;

отримуємо коріння: x1=2; x2=3;

X ^ 2 + 6*x + 8=0 ? x1 + x2=-6; x1*x2=8;

в результаті отримуємо коріння: x1=-2; x2=-4;

X ^ 2 + 5*x + 4=0 ? x1 + x2=-5; x1*x2=4;

отримуємо коріння: x1=-1; x2=-4.

Значення теореми Вієта

Теорема Вієта дозволяє нам вирішити будь-яке квадратне наведене рівняння практично за секунди. На перший погляд це здається досить складним завданням, але після 10 травня рівнянь, можна навчитися бачити коріння відразу.

З наведених прикладів, і користуючись теоремою, видно як можна значно спростити рішення квадратних рівнянь, адже використовуючи цю теорему, можна вирішити квадратне рівняння практично без складних розрахунків і обчислення дискриминанта, а як відомо чим менше розрахунків, тим складніше допустити помилку, що важливо.

У всіх прикладах ми використовували це правило, спираючись на два важливих припущення:

-Приведене рівняння, тобто коефіцієнт при старшій ступеня дорівнює одиниці (це умова легко уникнути. Можна використовувати неприведення вид рівняння, тоді будуть припустимі наступні твердження x1 + x2=-b/a; x1*x2=c/a, але зазвичай складніше вирішувати:))

-Коли рівняння буде мати два різних кореня. Ми припускаємо що нерівність вірно і дискримінант суворо більше нуля.

Тому, ми можемо скласти загальний алгоритм рішення по теоремі Вієта.

Загальний алгоритм рішення по теоремі Вієта
-Наводимо квадратне рівняння до наведеного увазі, якщо рівняння дано нам у неприведення вигляді. Коли коефіцієнти в квадратному рівнянні, яке раніше ми представили як наведене, вийшли дробовими (Не десятковими), то в цьому випадку слід вирішувати наше рівняння через дискримінант.

Також бувають випадки коли повернення до початкового рівняння дозволяє нам працювати з “зручними” числами.

-У випадку коли коефіцієнти рівняння є цілими, слід вирішувати рівняння по теоремі Вієта.

Примітка: Якщо в перебігу декількох секунд, нам не вдається знайти коріння по теоремі Вієта, то слід вирішувати через дискримінант, це найчастіше буває швидше.

« Виділення квадрата двочлена у вирішенні квадратних рівнянь Рішення дробових раціональних рівнянь »

moyaosvita.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *